เมนูหลัก
หน้าแรก
สารจากเลขาธิการ
เกี่ยวกับสมาคมฯ
แนะนำสินค้าใหม่
สินค้าของสมาคมฯ
คริสตสายสัมพันธ์
ท่านถาม-ฝ่ายแปลตอบ
บทความพิเศษ
คำพยาน
เมนูพระคัมภีร์
ประชาสัมพันธ์
ห้องสนทนา
ติดต่อสมาคมฯ
Gallery
Search
Download (ข้อมูล)
www.thaibible.net
CrossWire Thai V 1.5 (updata)
CrossWire Thai V1.5
โปรแกรมครอสไวร์ไทย1.5 เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านพระคัมภีร์จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ค้นหาคำที่ต้องการได้ในเวลารวดเร็วเปรียบเทียบข้อความจากพระธรรมต่างฉบับกันและศึกษาความหมายเพิ่งเติมไม่ว่าจะเป็นการอธิบายความหมายของพระธรรมที่ยกมาจากพระคัมภีร์ฉบับศึกษาคำศัพท์ในพระคัมภีร์ ความเป็นมาของพระคัมภีร์ พระนามพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และเทสกาลสำคัญๆ ต่างๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถค้นคว้าอ้างอิงในระดับรากศัพท์ของต้นฉบับกรีกและต้นฉบับฮีบรูได้ “ครอสไวร์ ไทย 1.5” ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานและได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระบบ Windows Vista, XP, 2000 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Manual คู่มือครอสไวร์ไทย 1.5 ขึ้น (pdf 425KB)
  • The program has been tested successfully on Windows Vista and Windows 2000.
  • No program updates for CrossWire Thai are currently needed or available.
  • A module update for CrossWire Thai is available. The TSV and TCL modules have problems when searching for some specific names or words. Download an update to these two modules by clicking here (1.1Mb). Copy this file to the main CrossWire directory (probably 'c:\Program Files\CrossWire_Thai_1_5\The Sword Project\'). Run this downloaded program to unzip the module updates to the proper directories.
  • Searching for multiple Thai words is sometimes difficult in CrossWire because of special spacing characters used. If you are having difficulty, here is one method to try: use the Regular Expression type of search and separate words with three periods (ie. 'นาง...อาเสนัท').

  • CrossWire.org
  • Click here for info about CrossWire including other programs for the Mac, Linux and JAVA.
  • Click here for info about other modules that can be included in CrossWire Thai.