หน้าแรก arrow แบบฟอร์มการถวายเพื่อพันธกิจการแข่งขันพระคัมภีร์
แบบฟอร์มการถวายเพื่อพันธกิจการแข่งขันพระคัมภีร์
เขียนโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย   

แบบฟอร์มถวายเพื่อการแข่งขันพระคัมภีร์ “ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ”

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับไปยังท่าน

ชื่อ - นามสกุล/องค์กร : 
 
ที่อยู่ :  
               
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ :

แฟ็กซ์ :

E-mail :

ข้าพเจ้าขอสนับสนุนพันธกิจการแข่งขันพระคัมภีร์

      จำนวนเงินถวาย  บาท


โปรดเลือกวิธีการถวายของท่าน
ถวายเงินเมื่อวันที่ : ระบุ : (วัน/เดือน/ปี)

(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน เพื่อยืนยันการชำระเงินได้ทาง sms เบอร์ 093-8955-257 โทรสาร 02-616-0517 หรือทางไปรษณีย์ หรืออีเมล phantipa@thaibible.or.th)


การแข่งขัน “ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ”

เรียน ผู้ถวายทุกท่าน

          สมาคมพระคริสตธรรมไทยขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนพันธกิจสมาคมฯด้วยดีตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจการแข่งขันพระคัมภีร์ของเยาวชนที่ผ่านมาสมาคมฯได้จัดให้มีการแข่งขันพระคัมภีร์ขึ้นในภาคกลางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้การแข่งขันเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมในเขตภาคกลางเดือนสิงหาคมในเขตภาคใต้เดือนกันยายนในเขตภาคเหนือเดือนพฤศจิกายนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันพระคัมภีร์แต่ละครั้งนั้นเป้าหมายหลักมิใช่การเฟ้นหาผู้ชนะ

          แต่เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนสนใจในพระวจนะพระเจ้าเพื่อพระคำจะแตะต้องชีวิตของเยาวชนเหล่านั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีในแต่ละปีที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า1,800คน ในจำนวนนี้เราพบความจริงว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้เข้าแข่งขันไม่ใช่คริสตชน และที่สำคัญมีเยาวชนหลายคนเกิดความสนใจอยากรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัว ทำให้เยาวชนบางคนตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์

          “คริสตจักรของเรามีเด็กรวีฯเพียงไม่กี่คนแต่เด็กที่เข้าร่วมในการแข่งขันเป็นเด็กที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(TH712)ซึ่งครอบครัวและตัวเด็กเองไม่ได้เป็นคริสเตียนเลยแต่ก็ตั้งใจจะสนับสนุนส่งเด็กเข้าแข่งขันพระคัมภีรืเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหตุผลมิใช่เพราะรางวัลหรือชัยชนะแต่เพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าได้กระทำกิจในชีวิตของเด็กๆให้มากที่สุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศพระกิตติคุณและเป็นการเสริมสร้างชีวิตของเด็กๆให้เติบโตด้วยพระวจนะโดยแท้ ปัจจุบันเด็กที่ได้เข้าแข่งขันเหล่านี้มี 5 คนแล้วที่ได้เปิดใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด” อ.ไพทูล ศรีมุงคุณ คริสตจักรเยเนซาเร็ท จ.หนองคาย

           การสนับสนุนของท่านในกิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำพระวจนะพระเจ้าไปสู่เยาวชนของชาติเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มารู้จักกับพระคุณความรักของพระองค์ ท่านสามารถให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้โดยถวายเป็นเงินรางวัลหรือเป็นของรางวัลโดยกรอกข้อมูลลงในใบถวายแล้วส่งกลับมายังสมาคมฯ ทางไปรษณีย์โดยใช้ซองตอบรับไม่ต้องติดแสตมป์ หรือโทรสาร 02 - 616-0517

           ขอพระเจ้าเทพระพรจากเบื้องบนมายังท่านและครอบครัว ตลอดจนกิจการงานและงานรับใช้ที่ท่านทำอยู่ ขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับท่านเสมอไป

โดยความเคารพในพระคริสต์
ศจ. ดร. เสรี หล่อกัณภัย
เลขาธิการ

 

สมาคมพระคริสตธรรมไทย 319/52-55 Viphawadi Rangsit Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400, Tel.02-279-8341-4 Fax.02-616-0517 E-mail : tbs@thaibible.or.th