หน้าแรก arrow แบบฟอร์มการถวายเพื่อพันธกิจสมาคมฯ
แบบฟอร์มการถวายเพื่อพันธกิจสมาคมพระคริสตธรรมไทย
เขียนโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย   


แบบฟอร์มการถวายออนไลน์เพื่อพันธกิจสมาคมพระคริสตธรรมไทย

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องด้วย เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับไปยังท่าน


คำนำหน้า/ชื่อ - นามสกุล/องค์กร : (ที่ต้องการระบุในใบเสร็จรับเงิน)
 

ที่อยู่ :  
   
            
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:


เบอร์โทรศัพท์บ้าน:


เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน:


แฟกซ์ :


E-mail :


ข้าพเจ้าขอถวายเพื่อพันธกิจด้าน
สนับสนุนพันธกิจสมาคมฯ จำนวนเงิน  บาท
สนับสนุนพันธกิจ "พระวจนะเพื่อผู้ด้อยโอกาส" จำนวนเงิน  บาท
สนับสนุนการจัดทำ "คริสตสายสัมพันธ์" จำนวนเงิน  บาท
สนับสนุนการจัดทำ "เมนูพระคัมภีร์ " จำนวนเงิน  บาท
สนับสนุนพันธกิจการแข่งขันพระคัมภีร์สำหรับเยาวชน "ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์"  จำนวนเงิน  บาท

โครงการ "พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า" จำนวนเงิน
  บาท

      รวมจำนวนเงินถวายทั้งสิ้น  บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณพันทิภา (ฝ่ายระดมทุนและกิจกรรมพิเศษ) โทร 022798341 ต่อ 34

โปรดเลือกวิธีการถวายของท่านชำระเงินเมื่อวันที่ : ระบุ : (วัน/เดือน/ปี)

(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน เพื่อยืนยันการชำระเงินได้ทาง sms เบอร์ 093-8955-257 โทรสาร 02-616-0517 หรือทางไปรษณีย์ หรืออีเมล tbs@thaibible.or.th)

 

สมาคมพระคริสตธรรมไทย 319/52-55 Viphawadi Rangsit Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400, Tel.02-279-8341-4 Fax.02-616-0517 E-mail : tbs@thaibible.or.th