Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เชิญร่วมทัศนศึกษาประเทศอิสราเอล

          
          หัวข้อ "อับราฮัมกับพระคริสต์" 
      ระหว่างวันที่ 22 ถึง 29 ต.ค. 2018

               รายละเอียดเพิ่มเติม

สินค้าสมาคมฯ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา

 เอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์
 จะช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับคริสเตียนปัจจุบัน ให้มีแนวทางการแสดงความเชื่อ
ให้เป็นรูปธรรมและทำได้หลากหลายรูปแบบ
ดูสินค้าสมาคมฯ คลิก

สินค้าโปรโมชั่น

 

  พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

  พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย

  ฉบับมาตรฐาน รุ่นวิถีจัดการด้านการเงิน

  มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว

  มากกว่า 2,000 ข้อพร้อมบทเรียน 40 วัน

สั่งซื้อคลิก

 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

คริสตสายสัมพันธ์

เมนูพระคัมภีร์

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์