Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

     คลิปภาพประกอบเสียงอ่าน

   สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอนำเสนอ
   คลิปภาพประกอบเสียงอ่านพระคัมภีร์
   เพื่อเพิ่มอรรถรสและความเข้าใจในการ
   ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองมากขึ้น

             ดูคลิปทั้งหมด คลิก

 

สินค้าสมาคมฯ

แผลใจ รักษาได้

หากคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่

ยากจะตัดสินใจ หรือเพื่อนของคุณ
กำลังประสบปัญหา คุณจะทำอย่างไร

เพื่อช่วยเขาให้มีทางออก
ดูสินค้าสมาคมฯ คลิก

สินค้าโปรโมชั่น

 

   พระคริสตธรรมคัมภีร์ ชีวิตครบบริบูรณ์

  ฉบับอธิบาย ประกอบด้วยหัวข้อที่น่าศึกษา

  เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน
  คำอธิบายข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก

  บทความ และอื่นๆ อีกมากมาย

สั่งซื้อคลิก

 

ลงทะเบียนประชุมสมัชชา

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

คริสตสายสัมพันธ์

 

 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์