Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

    มอบพระคัมภีร์ กรุงเทพมหานคร

       สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้นำ
       "พระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน"
       ไปมอบแก่โรงเรียน 35 แห่ง
       ในกรุงเทพมหานครด้วยตนเอง

                                                   รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สินค้าสมาคมฯ

ชีวิตมีค่า อย่าด่วนคิดทำลายตนเอง

หากคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่

ยากจะตัดสินใจ หรือเพื่อนของคุณ
กำลังประสบปัญหา คุณจะทำอย่างไร

เพื่อช่วยเขาให้มีทางออก
ดูสินค้าสมาคมฯ คลิก

สินค้าโปรโมชั่น

 

  พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

  พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย

  ฉบับมาตรฐาน รุ่นวิถีจัดการด้านการเงิน

  มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว

  มากกว่า 2,000 ข้อพร้อมบทเรียน 40 วัน

สั่งซื้อคลิก

 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

คริสตสายสัมพันธ์

เมนูพระคัมภีร์

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์