Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย

เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย

 

ศจ. จอห์น คาร์ริงตัน

ปีค.ศ. 1889 - 1912

ศจ. โรเบิร์ต  เออร์วิน

ปีค.ศ.1912 – 1932

ศจ. โรเบิร์ต โอ แฟรงกลิน

ปีค.ศ.1932 – 1946

ศจ.ปี เตอร์ โวท

ปีค.ศ. 1946 – 1955

ดร.มอร์เทนเลน

ปีค.ศ. 1955 – 1956

ศจ. มิง ซี เซา

ปี ค.ศ. 1956 – 1958

ศจ. ลิออน ไวล์เดอร์

ปี ค.ศ. 1958 – 1960

ศจ. อาเธอร์ อี. เคราซ์

ปี ค.ศ. 1958 – 1960

 

ศจ. ชาน ยัง ชอย

ปีค.ศ. 1962 – 1971

ศจ. บุญครอง  ปิฎ กานนท์

ปีค.ศ. 1971 – 1975

ศจ. ทรงเดช  กุสาวดี

ปีค.ศ. 1975 – 1986

ศจ.สมดี  ภูสอดสี

ค.ศ. 1986 - 1994

ประยูร  ลิมะหุตะเศรณี

ค.ศ. 1995 - 1997

 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์