Get Adobe Flash player

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
500 ปี การปฏิรูปคริสตศาสนา เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อิินสม 153
คำสอนเท็จ จักพ่ายแพ้ความจริง เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 136
บทเรียนยิ่งใหญ่จากอิสราเอล เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 167
ซึ่ง(ไม่ต้อง)พิสูจน์แล้ว เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 121
ฤดูเก็บเกี่ยว เขียนโดย พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร 425
หยั่งรากลึกลงในความรักอันมั่นคงของพระเจ้า เขียนโดย นางสาวดรุณี คินขุนทด 594
ผู้ปกครองสมภพ ตรีศิริพิศาล เขียนโดย ผู้ปกครองสมภพ ตรีศิริพิศาล 474
การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู ความหวังอันน่ายินดี (ตอนที่ 2) เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 1660
การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู ความหวังอันน่ายินดี(ตอนจบ) เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 1007
ทรงโปรดให้พายุสงบ เขียนโดย พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร 401
การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู ความหวังอันน่ายินดี (ตอนที่ 1) เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 1597
ศาสนาจารย์ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ เขียนโดย ศาสนาจารย์ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ 1842
ขนมปัง เขียนโดย พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร 1040
รหัส (ไม่) ลับในพระธรรม เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 1812
คำเทศนาของ ผป.วิชัย ตรังคสมบัติ เขียนโดย ผป.วิชัย ตรังคสมบัติ 1856
สมาคมพระคริสตธรรมไทยกับชีวิตผม เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 529
เป็นคริสตชน “คนดี”ยังไม่พอ? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 918
สวรรค์บนดิน เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 1889
คุณป้าแฝงจันทร์สมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯ เขียนโดย Thailand Bible Society 715
“คนดี” ที่รักพระเจ้า เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 1663
การท้าทายของเมตตาจิต เขียนโดย พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร 754
พระเยซูมีครอบครัวจริงหรือ เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร. เสรี หล่อกัณภัย และ ศาสนาจารย์ ดร.​ นที ตันจันทร์พงศ์ 2378
ทำไมคริสเตียนหูดีจึงควรเรียนภาษามือ เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1632
สมรภูมิรบในตัวคุณ เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 732
จงกลับใจและเชื่อในพระวรสาร"เมื่อท่านให้ทาน."(มัทธิว 6:2) เขียนโดย พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร 843
คุณเชื่ออะไรกันล่ะครับ ? เขียนโดย พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร 536
รู้จัก"พอ"รู้จัก"รอ"ชีวิตเป็นพร เขียนโดย อ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง 977
จิตวิญญาณ สีอะไร เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 846
Social network และยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เขียนโดย TBS 2060
อาหารของพระเจ้า อาหารของมนุษย์ เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 897
คุณเชื่ออะไรกันล่ะครับ เขียนโดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช 541
ผู้ชนะล้วนก้าวผ่านกิโลเมตรที่ 37 เขียนโดย อ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง 951
กลับสู่สภาพดีดังเดิม เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 902
ข้อคิดสะกิดใจ พินิจสาส์นวันสื่อในบริบทของการนำไปใช้ เขียนโดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช 1024
ข้อคิดสะกิดใจ เรื่องรายจ่ายที่ซ่อนอยู่ เขียนโดย พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร 621
ข้อคิดสะกิดใจ เรื่องท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือ? เขียนโดย พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร 664
ข้อคิดสะกิดใจ เรื่อง ผู้ที่กระทำตามคำสัญญา เขียนโดย พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร 915
การต้อนรับสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า เขียนโดย พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร 652
พระคริสตธรรมคัมภีร์และสุขภาพ มหัศจรรย์แห่งการรักษา เขียนโดย ศจ.ดร.สุรเชษฐ์ อินสม 2232
มุขนายกจิน แห่งสมาคมคาทอลิก แพทริโอติค ประเทศจีน เขียนโดย คุณแจ็คลีน โฮ 738
โครงการ แบ่งปันความรักของพระเจ้าเพื่อคริสตจักรในประเทศไทยและผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งที2 เขียนโดย Thailand Bible Society 555
พระคัมภีร์ขนาดใหญ่ที่สุด (พิพิธภัณฑ์การจดบันทึกอินโดนีเซีย 9 กุมภาพันธ์ 2012) เขียนโดย Thailand Bible Society 740
พระคริสตธรรมคัมภีร์ และสุขภาพมหัศจรรย์แห่งการรักษา เขียนโดย ศจ.ดร. สุรเชษฐ์ อินสม 1321
ข้อคิดจากพระธรรมยอห์น เขียนโดย ด.ญ.ตวงพรและด.ญ.รวมพร ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์ 1405
ถามหาความดีบนชีวิตจริง เขียนโดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช 606
ให้ม้านำรถ ไม่ใช่รถนำม้า เขียนโดย อ.รัศมี ธันยธร 677
บริหารครบทุกสไตล์ เขียนโดย อ.รัศมี ธันยธร 790
ประกาศรางวัล เรียงความ เรื่อง "ข้อคิดจากพระธรรมกันดารวิถี" เขียนโดย Thailand Bible Society 993
ระบบที่กระชับ คือประสิทธิภาพที่แท้จริง เขียนโดย อ.รัศมี ธันยธร 661
ฤทธิ์วิจารณ์ เขียนโดย อ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง 650

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์