Get Adobe Flash player

ประกาศรางวัล เรียงความ เรื่อง "ข้อคิดจากพระธรรมกันดารวิถี"

สำหรับผู้เข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2010 รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเรียงความได้แก่ ด.ช. ปุญญวิชญ์ ปุญญาภิบาล คริสตจักรไมตรีจิตหลังสวน 

เรียงความ เรื่อง "ข้อคิดจากพระธรรมกันดารวิถี"
สำหรับผู้เข้าแข่งขันพระคัมภีร์ ประจำปี 2010
รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเรียงความ ได้แก่ 
ด.ช.ปุญญวิชญ์ ปุญญาภิบาล  คริสตจักรไมตรีจิตหลังสวน

 บุคคลที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ โมเสส ผมประทับใจเกี่ยวกับความอดทนที่โมเสสมีต่อคนอิสราเอล อดทนต่อคำบนว่าที่พวกอิสราเอลมีต่อพระเจ้าและโมเสส เช่นตัวอย่างในพระคัมภีร์
กันดารวิถี 11:14-15

14 ข้าพระองค์ไม่สามารถหอบอุ้มคนเหล่านี้แต่ลำพังได้เป็นภาระหนักเกินแก่ข้าพระองค์ 15 ถ้าพระองค์จะทรงกระทำแก่ข้าพระองค์อย่างนี้แล้ว และถ้าข้าพระองค์เป็นที่โปรดปราน ขอจงประหารข้าพระองค์เสียทันทีเถิด อย่าให้ข้าพระองค์แลเห็นความทุเรศของข้าพระองค์เลย"
       จากข้อพระคัมภีร์นี้แสดงถึงความอดทนของโมเสส กำลังสิ้นสุด เขาไม่สามารถทนความดื้อรั้นของคนอิสราเอลได้อีกต่าไป และอยากตาย แต่หลังจากนั้นพระเจ้าก็ส่งผู้ใหญ่ 70 คนมาช่วยโมเสส (อ่านเพิ่มเติมในกันดารวิถี 11: 16 ) จากข้อนี้ ผมได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าจะทรงนำเราเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ
กันดารวิถี 14 :10,17-19
10 แต่ชุมนุมชนทั้งหมดนั้นพูดกันว่าให้เอาก้อนหินขว้างเขาเสีย 17 บัดนี้ข้าพระองค์ทูลวิงวอน ขอพระองค์ทรงบันดาลให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าให้ใหญ่ยิ่งดังพระสัญญาที่ว่า 18‘พระเจ้าทรงพระพิโรธช้า ทรงอุดมในความรักมั่นคง ทรงโปรดยกโทษและให้อภัยการทรยศ แต่ถือว่าไม่มีโทษหามิได้ ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสามชั่วสี่ชั่วอายุ' 19 ขอทรงประทานอภัยความผิดของชนชาตินี้ตามความยิ่งใหญ่แห่งความรักมั่นคงของพระองค์ ดังที่พระองค์ทรงประทานอภัยชนชาตินี้ตั้งแต่อียิปต์จนบัดนี้"
    ในข้อนี้โมเสสกำลังอธิษฐานเผื่อคนอิสราเอล แม้ว่าคนอิสราเอล คิดว่าจะเอาหินขว้างโมเสสให้ตาย สิ่งนี้แสดงถึงความรักและความอดทนที่โมเสสมีต่อคนอิสราเอล และจากข้อนี้ผมได้เรียนรู้ที่จะอธิษฐานเผื่อผู้อื่นแม้ว่าเขาจะคิดไม่ดีต่อเรา
กันดารวิถี 16:15
15 โมเสสโกรธมากและกราบทูลพระเจ้าว่า "ขออย่าทรงโปรดปรานเครื่องบูชาของเขาเลย ข้าพระองค์มิได้เอาลาของเขามาสักตัวหนึ่ง และข้าพระองค์มิได้ทำอันตรายเขาสักคนเดียว"
       ข้อพระคัมภีร์นี้แสดงให้เห็นว่าโมเสสโกรธพวกกบฎมากๆ โมเสสบอกพระเจ้าว่าเขาไม่ได้ทำไม่ดีต่อพวกคนอิสราเอลเลย แต่พวกอิสราเอลบ่นต่อว่าโมเสส เป็น สิบๆรอบ จากข้อนี้แสดงให้เห็นว่าโมเสสไม่ใช่เป็นคนสมบูรณ์แบบ เป็นคนที่มีความรู้สึก มีขีดจำกัดและที่สำคัญโมเสสไม่ใช่หุ่นยนตร์ที่พระเจ้า กำลังบังคับอยู่  ผมได้เรียนรู้ว่า ผมจะพยายามบอกพระเจ้าทุกอย่างทุกความรุ้สึกที่เกิดขึ้นกับผมโดยไม่ปิดบังพระเจ้า ผมจะทำเหมือนโมเสสที่บอกพระเจ้าทุกความคิด
กันดารวิถี 16:46
46 โมเสสพูดกับอาโรนว่า "จงเอากระถางไฟของท่าน เอาไฟจากแท่นบูชาใส่ไว้ แล้วใส่เครื่องหอมรีบนำไปที่ชุมนุมชนทำการลบมลทินบาปของชุมนุมชนนั้นเสีย เพราะพระพิโรธพลุ่งออกมาจากพระเจ้าแล้ว ภัยพิบัติได้บังเกิดขึ้น"
       แม้ว่าชนอิสราเอลจะกบฎ โมเสสก็ยังใส่ใจพวกเขาและไม่ต้องการให้พวกเขาถูกทำลายโดยภัยพิบัติ จากข้อนี้ผมได้เรียนรุ้ที่จะรัก คนที่ผมไม่ชอบและคนที่ไม่ชอบผม(ศัตรู) สำหรับตรงนี้ผมรู้สึกเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับผม ผมไม่รู้ว่าโมเสสเอาความอดทนทั้งหมดนี้มาจากไหน แต่ผมคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ ผมอยากมีความอดทนเหมือนโมเสส เวลาที่มีคนมากวนประสาทผม บทเรียนที่เรียนรู้จากโมเสสคือ ผมจะต้องมีความอดทนเหมือนอย่างที่โมเสสมี ผมยังได้รับอีกบทเรียนคือ การเชื่อฟังพระเจ้าโมเสสเชื่อฟังพระเจ้าทุกคำสั่งจนกระทั่งถึงตอน "น้ำที่เมรีบาห์" โมเสสโกรธพวกอิสราเอลมากตอนที่พวกเขาบ่นว่าโมเสสว่า "ไม่มีน้ำให้ดื่ม" แล้วบอกว่าที่อียิปต์เป็นที่ที่ดีกว่านี้ พระเจ้าบอกให้โมเสสพูดกับหิน เพื่อน้ำจะไหลออกมา แต่โมเสสตีหินถึง 2 ครั้งเพราะอารมณ์โกรธและไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าบอกบทลงโทษที่พระเจ้ามีต่อโมเสสคือ เขาไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอัมราฮัม อิสอัคและยาโคบ (แผ่นดินคานาอัน) โมเสสก็ยอมรับบทลงโทษนั้น เพราะโมเสสยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าให้แม้ว่าเป็นการลงโทษก็ตาม ถ้าผมเป็นดมเสสในช่วงนั้นและลงโทษผมโดยไม่ให้ผมเข้าในแผ่นดินพันธสัญญานั้น ผมคิดว่าช่วงเวลานั้นคงเป็นช่วงที่ลำบากยากเข็ญของผม เพราะผมอุตส่าห์ทำสิ่งต่างๆมากมานเพื่อพระเจ้าและอดทนต่อคนอิสราเอลมาก แต่กลับถูกลงทาไม่ให้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา ในความจริงคนอิสราเอลเป้นต้นเหตุให้โมเสสไม่ทำตามคำสั่งของพระเจ้าไม่ใช่เป้นเพราะตัวโมเสสเอง ผมมาคิดๆดูแล้ว ผมก็รู้ว่าโมเสสพอใจในทุกสิ่งที่พระเจ้าให้เขาและไม่ได้ต้องการรางวัลใดๆจากพระเจ้าเหมือนว่าโมเสสไม่ได้ต้องการอะไรจากพระเจ้าเป็นค่าตอบแทน แสดงว่าโมเสสทำทุกอย่างให้พระเจ้าด้วยความเต็มใจ ผมคิดว่าผมอยากเป็นเหมือนโมเสสในจุดนี้
สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการอ่านพระธรรมกันดารวิถีคือ
1.เชื่อฟังพระเจ้า
2.ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้ลงโทษพวกเราเมื่อทำบาปเหมือนกับที่ลงโทษพวกอิสราเอลในสมัยโน้น (เกือบทุกกฎที่พระเจ้าให้ บทลงทาสำหรับคนที่ทำผิดคือ ความตาย)เช่น ทำงานในวันสะบาโต ก็ถูกขว้างด้วหินจนตาย เป็นต้น
3.ผมได้เรียนรู้วิธีการใส่ความพยายามบางอย่างในสิ่งที่ผมต้องการมากๆ ที่จริงแล้วในการแข่งขัoพระคัมภีร์ครั้งนี้ตอนแรกผมคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลที่ 3 ลำดับแรกและพระเจ้าก็ให้ผมได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 แต่ผมได้รับรางวัลมากกว่าสิ่งที่ผมต้องการ พระเจ้าประทานความเชื่อมั่นในการอ่านและเขียนภาษาไทย (เพราะผมเรียนโรงเรียนอินเตอร์) ผมได้เรียนรู้ด้วยว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลง(นิสัย)ของเรา ผมนึกถึงกันดารวิถี 31:27-28
27 และแบ่งสิ่งของเหล่านั้นออกเป็นสองส่วนให้ทหารผู้ออกไปทำสงครามส่วนหนึ่งและให้ชุมนุมชนนี้อีกส่วนหนึ่ง 1ซมอ. 30:24
       ในช่วงสมัยของดาวิดและโมเสส พวกเขาได้แบ่งสิ่งที่ริบมาให้กับพวกที่ออกรบและไม่ได้ออกรบ ผมก็เลยแบ่งเงินรางวัลที่ได้มาให้กับเพื่อนของผมคนหนึ่งที่วันนั้นมาไม่ได้(มาร่วมแข่งขันพระคัมภีร์)เนื่องจากป่วย
       ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผมมากกว่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง แต่ที่มากกว่านั้นคือหัวใจที่เปลี่ยนแปลงไปและความเชื่อมั่นในภาษาไทยมากขึ้น