Get Adobe Flash player

มุขนายกจิน แห่งสมาคมคาทอลิก แพทริโอติค ประเทศจีน

ต่อไปนี้เป็นบทการให้สัมภาษณ์บางตอนจากเขตปกครองคาทอลิกเซี่ยงไฮ้ ของท่านมุขนายกอัลลอยซีอุส-จิน ลูเซียน วัย 95 ปีประธานกิตติมศักด์ิแห่งสมาคมคาทอลิก แพทริโอติค และมุขนายกคณะสงฆ์วัดคาทอลิก ในประเทศจีน ท่านมุขนายกจิน เป็นผู้นำคริสตจักรจีนที่มีชื่อเสียงมาก สำหรับข้าพเจ้า พระวจนะของพระเจ้าเปรียบเสมือนตะเกียงสำหรับส่องเท้าและเป็นอาหารแห่งชีวิต พระคัมภีร์เป็นตะเกียงที่ให้แสงสว่างนำพาชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามาจากครอบครัวที่เป็นคาทอลิกสืบทอดต่อๆ กันมาหลายรุ่น คุณปู่ของข้าพเจ้าและคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคาทอลิก ถือได้ว่าข้าพเจ้าเป็นคาทอลิกตั้งแต่ยังไม่หย่านม ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่เด็กๆ อ่านทุกวันที่ข้าพเจ้าเข้าไปที่อารามและสมาคมของคณะเยซูอิท ข้าพเจ้ารักพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมยอห์น ในสมัยที่ข้าพเจ้าเรียนที่อาราม ข้าพเจ้าสามารถจดจำพระกิตติคุณยอห์นเป็นภาษาลาตินได้ทั้งเล่ม จากความทรงจำนี้เองทำให้ข้าพเจ้าสามารถท่องจำและสะท้อนพระวจนะของพระเจ้าจากพระกิตติคุณยอห์นได้ในช่วงที่ข้าพเจ้าถูกจำคุกและไม่สามารถหาพระคัมภีร์ได้ ชีวิตของข้าพเจ้าวุ่นวายมากนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมุขนายก และเป็นเรื่องที่น่าสงสารที่ข้าพเจ้าไม่มีเวลาที่จะอ่านพระคัมภีร์เหมือนอย่างเคย แต่พระวจนะลำ้ค่าของพระเจ้ายังคงอยู่ในความคิดของข้าพเจ้าเสมอ
คาทอลิกกับพระคัมภีร์
  สมัยที่มิชชันนารีได้เข้ามาพร้อมกับนิกายคาทอลิกนานมาแล้วนั้น พวกเขาจะสอนเราเกี่ยวกับศาสนศาสตร์และพิธีสวดเป็นหลัก เราเติบโตขึ้นไม่ใช่ด้วยการท่องจำพระคัมภีร์แต่ด้วยการอ่านหนังสือสรุปคำสอนของคริสเตียนในรูปแบบการถามตอบมากกว่า ในความคิดของข้าพเจ้า นี่เป็นข้อบกพร่องที่ใหญ่ทีเดียวที่เราเพียงได้รับการกระตุ้นให้อ่านแค่หนังสือคำสอนและเข้าใจพิธีสวดเท่านั้น ความจริงแล้ว สหสมาคมพระคริสตธรรม (United Bible Societies) เป็นผู้ที่สนับสนุนเราให้อ่านพระคัมภีร์มากขึ้นและกระตุ้นเราให้มีการจัดชั้นเรียนพระคัมภีร์ ผู้เชื่อคาทอลิกส่วนใหญ่มาจากชนบท และพวกเขารักที่จะท่องจำการอธิษฐานที่มีการชักลูกประคำ และการอ่านพิธีสวดแทนที่จะอ่านพระคัมภีร์ และหลายคนในกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ไม่รู้หนังสือหรือรู้แบบครึ่งๆ กลางๆ พวกเขาแค่จำได้หรืออ่านได้ในบทที่เขาท่องจำมาตั้งแต่ยังเด็กเท่านั้น
   งานที่รอเราอยู่ข้างหน้าก็คือการกระตุ้นให้ชาวบ้านเหล่านี้อ่านและสะท้อนพระคัมภีร์มากขึ้น บางคนคิดว่าทำไมโบสถ์โปรเตสแตนท์ในประเทศจีนจึงเติบโตเร็วกว่าวัดคาทอลิก แต่ข้าพเจ้าสงสัยว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของโปรเตสแตนท์นี้น่าจะมาจากการเน้นเรื่องการอ่านพระคัมภีร์ ผู้เชื่อโปรเตสแตนท์แต่ละคนจะมีพระคัมภีร์ และแต่ละคนก็จะหาวิธีที่จะกระจายพระกิตติคุณนี้ ในทางตรงกันข้าม คาทอลิกในประเทศจีน ตั้งใจที่จะเน้นประเพณีและการพึ่งพาคณะสงฆ์ในการกระจายพระกิตติคุณ
สหสมาคมพระคริสตธรรม
  หนึ่งในคณะผู้แทนจากสหสมาคมพระคริสตธรรม ที่มาเยี่ยมข้าพเจ้าคือ ดร.ไอจิน โลห์ ข้าพเจ้านับถือท่านผู้นี้มากในเรื่องของความปราดเปรื่อง, ถ่อมตัวและการเอาใจใส่ เมื่อ ดร.โลห์ บอกกับเราว่าสหสมาคมฯ ตกลงที่จะช่วยเหลือเราในการจัดหากระดาษพระคัมภีร์เพื่อพิมพ์พระคัมภีร์นั้น ข้าพเจ้าถามท่านว่า “ทำไมท่านจึงอยากจะช่วยเรา ในเมื่อท่านเป็นโปรเตสแตนท์และเราเป็นคาทอลิก?”ท่านตอบว่า “เราเป็นผู้เชื่อคริสตชนที่เป็นผู้ร่วมงานกัน หน้าที่ของเราคือการสอนพระกิตติคุณและการทำให้พระคัมภีร์เป็นเครื่องมือแก่ผู้เชื่อทุกคน และในเมื่อเราต่างก็มีความคิดอย่างเดียวกันทำไมเราจะไม่ยอมช่วยเหลือกันล่ะ?” จากคำตอบนี้เองทำให้ข้าพเจ้าต้องพูดออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจว่า “ขอบคุณครับ ขอบคุณมาก!” เมื่อเราเริ่มงานกันครั้งแรกตอนต้นศตวรรษที่ 80 เราก็เผชิญกับความยากลำบากด้านการเงิน เราต้องไป “ร้องขอ” เพื่อการขยายงาน ซึ่งต่อมาเราก็เป็นที่รู้จักในนาม “เชื่อโดยการร้องขอ” สหสมาคมฯ เป็นกลุ่มแรกที่ให้ความช่วยเหลือเรา และไม่ใช่การช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ช่วยเหลือเราอย่างสมำ่เสมอตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เราหวังว่าสหสมาคมฯ จะยังคงทำเช่นนี้ต่อไปในอีก 50 ปี, 100 ปี และต่อๆ ไปข้างหน้า เราเองจำเป็นที่จะต้องบอกให้สมาชิกคริสตชนของเรารู้ด้วยว่าเรามีการร่วมมือเป็นอย่างดีกับโปรเตสแตนท์และต้องการที่จะกระตุ้นพวกเขาให้ทำลายข้อผูกมัดต่างๆ และความคิดที่แตกแยกออกไป ทั้งโปรเตสแตนท์และคาทอลิกต่างก็เป็นผู้เชื่อ คริสตชน และเราไม่ควรที่จะเพิกเฉยต่อกัน
อนาคต
    เมื่อข้าพเจ้าคิดถึงอนาคต ข้าพเจ้ามองทั้งในแง่บวกและแง่ลบในเวลาเดียวกัน ลองดูประเทศจีนในปัจจุบัน ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจที่เห็นว่าชาวจีนให้ความสนใจเรื่องเงินทองเท่านั้น พวกเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องศาสนาเลย เขาไม่ได้วางใจพระเจ้า เรามีชีวิตอยู่ในยุคสมัยใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลย ชาวจีนในประเทศจีน 90% คิดถึงแต่เรื่องความมั่งคั่งรำ่รวยทางวัตถุ ความรักของพระเจ้าหายไป แต่อีกมุมหนึ่ง ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นจำนวนประชากรคริสตชนชาวจีนที่เพิ่มขึ้น ข้าพเจ้าหวังเพียงขอให้ผู้เชื่อแต่ละคนมีพระคัมภีร์ 1 เล่มเพื่อพวกเขาจะอ่านข้อพระคัมภีร์ทุกวัน ขอให้ชาวคาทอลิกทุกคนทะนุถนอมพระคัมภีร์ให้มากเท่าๆ กับที่ชาวโปรเตสแตนท์ทำหนุ่มสาวคาทอลิกรักการอ่านพระคัมภีร์มากกว่าคนรุ่นเก่า บาทหลวงและแม่ชีของเรามีบทบาทสำคัญและมีอิทธิพลมากต่อผู้เชื่อคาทอลิกในการกระตุ้นให้พวกเขาอ่านพระคัมภีร์ ถ้ามีบาทหลวงหนุ่มๆ สักคนคอยหนุนใจให้คริสตชนอ่านพระคัมภีร์ทุกวันแล้วล่ะก็ พวกเขาจะรู้สึกว่าได้รับแรงกระตุ้นในการอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นแน่นอน ข้าพเจ้าหวังว่าคนที่จะรับตำแหน่งต่อจากข้าพเจ้าจะยังคงรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีกับสหสมาคมพระคริสตธรรมต่อไป ข้าพเจ้าเชื่อในความร่วมมือที่จะมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน เราควรจะดิ้นรนต่อไปเพื่อสันติภาพของโลก พระเจ้าทรงเป็นแหล่งของสันติภาพและความยุติธรรม