Get Adobe Flash player

พระคริสตธรรมคัมภีร์และสุขภาพ มหัศจรรย์แห่งการรักษา

พิสูจน์พระคัมภีร์
 จากคำพยานของ ศจ.ดร.จอร์จ มัลค์มุส ผู้กลับใจมาเป็นคริสเตียนหลังจากฟังเทศนาของ ดร.บิลลี่ เกรแฮม อาจารย์มีประสบการณ์จากที่ได้เห็นมารดาป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอย่างทรมาน จึงบอกตัวเองว่าหากเป็นมะเร็งจะไม่ยอมทุกข์ทรมานด้วยการรักษาโดยวิธีบำบัดด้วยรังสีและเคมีบำบัด เมื่ออายุ 42 ปี

อาจารย์ป่วยเป็นโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ จึงแสวงหาการรักษาจากพระเจ้าด้วยการศึกษาจากพระคัมภีร์ และค้นพบความจริงจากพระธรรมปฐมกาล 1:29 จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหาร หันไปดื่มนำ้ผัก รับประทานผลไม้แทนอาหารที่เคยชิน ภายในเวลาหนึ่งปี โรคมะเร็งหายอย่างน่าอัศจรรย์ ท่านจึงเขียนหนังสือ “God’s Way to Ultimate Health” (วิถีของพระเจ้าสู่สุดยอดสุขภาพ) ซึ่งเป็นผลงานเขียนจากประสบการณ์ในชีวิตจริง ตอนหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่า “บทสรุปหลังจากการค้นคว้าและประสบการณ์ของผมตลอดหลายปีที่ผ่านมา ก็คือ เราไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วย โรคภัยและความเจ็บไข้เป็นผลมาจากการทำร้ายตัวเอง ปัญหาสุขภาพเกือบทั้งหมด ยกเว้นอุบัติเหตุ เกิดจากการกินและการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ กิน และอยู่ตามวิถีแห่งพระประสงค์ของพระเจ้า”อีกตอนหนึ่งในหนังสือ “Why Christian Get Sick?” (ทำไมคริสเตียนจึงเจ็บป่วย?) ดร.มัลค์มุส กล่าวว่า “อาหารชนิดเดียวที่สามารถสร้างเซลให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่คือ อาหารที่มีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผักสดและผลไม้สด” ด้วยความเชื่อและการได้รับประสบการณ์จากพระเจ้า ดร.มัลค์มุส จึงสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพ “ฮาเลลูยาห์เอเคอร์ส” (Hallelujah Acres) ผลิตอาหารจากธรรมชาติเพื่อการรักษาโรค เรียกชื่อว่า “อาหารฮาเลลูยาห์” และมีผู้หายจากวิธีรักษาโดยอาศัยอาหารที่ได้จากธรรมชาติจำนวนมาก ความน่าสนใจคือ อาหารที่ฮาเลลูยาห์เน้นผลิตผลจากพืชผักเป็นสำคัญ ดร. มัลค์มุส ยืนยันว่า “เกือบยี่สิบปี นับตั้งแต่ผมหายจากอาการมะเร็งปลายลำไส้ใหญ่ สิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานและสำคัญมากที่สุดที่ผมได้เรียนรู้ก็คือ วิถีทางของพระเจ้าและวิถีทางของมนุษย์นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง”
    นพ.ทอม วู หรือหมออู๋ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติจากสหรัฐอเมริกา เดิมท่านเป็นหมอเชี่ยวชาญด้านช่องอก เมื่อ 30 ปีก่อนคุณหมอป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย แพทย์แผนปัจจุบันบอกว่าคุณหมอมีเวลาเหลืออีกไม่กี่เดือนก่อนจะเสียชีวิต เมื่อรักษาด้วยแพทย์ปัจจุบันไม่หาย คุณหมอจึงหันหาวิถีทางธรรมชาติ ในหนังสือ “ธรรมชาติช่วยชีวิต” คุณหมอได้เล่าประสบการณ์ครั้งนั้นว่า “ในสภาพที่ท้อแท้สิ้นหวังไร้หนทางนั้น ผมบังเอิญคิดถึงพระเจ้าที่เป็นที่ศรัทธา หวังจะได้รับความสงบทางจิตวิญญาณ จึงรีบหยิบคัมภีร์ไบเบิลขึ้นมา คุกเข่าลงวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า ว่าไปแล้วก็น่าแปลกจู่ๆ ไบเบิลในมือก็ร่วงลงที่พื้น เปิดให้เห็นบทที่หนึ่ง (ปฐก.1:29) ตอนที่ว่าด้วยการสร้างโลก...ในที่สุดจึงตัดสินใจกินอาหารตามที่พระเจ้าทรงชี้นำ” ไม่น่าเชื่อ 9 เดือนผ่านไปผลการตรวจร่างกายคุณหมอหายเป็นปกติ ไม่มีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่เลย คุณหมอจึงกระตือรือร้นออกไปเป็นพยาน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ประชาชนไปทั่วโลก นี่คือ สักขีพยานที่ทำให้เห็นว่า พระเจ้าทรงใช้สุขภาพเป็นสื่อนำคนมาพบความจริงได้อย่างมากมาย
    ในบทความของ ดร.ดัคลาส วินเนล เรื่อง “หลักการสุขภาพของพระคัมภีร์” กล่าวว่า “พระคัมภีร์ไม่ใช่คู่มือเกี่ยวกับสุขภาพหรือคู่มือเกี่ยวกับอาหาร พระเจ้าให้หลักคำสอนพื้นฐานแนะนำให้เรารู้จักเลือกสิ่งที่ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในสมัยอิสราเอลโบราณปุโรหิต ผู้นำศาสนา คือผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนและของชาติไม่ใช่หมอ... หลักการสุขภาพของพระคัมภีร์ ง่าย ทันสมัย แม้บันทึกไว้เมื่อหลายพันปีที่แล้ว พระเจ้าทรงเปิดเผยหลักการพื้นฐานนี้ไว้ในพระธรรมของพระองค์วิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้เวลาหลายพันปีกว่าจะค้นพบและยืนยันว่าถูกต้อง น่าเสียดายที่นักศาสนศาสตร์จำนวนมากไม่เข้าใจคุณค่าของหลักสุขภาพที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ผลก็คือ เขาล้มเหลวในการทำหน้าที่ซึ่งพระเจ้าทรงมอบหมาย”พระเจ้าทรงทราบเป็นอย่างดีว่า มนุษย์จะถูกทำลายร่างกายด้วยอาหารที่เขากิน หลังจากนำ้ท่วมโลก เมื่อทรงอนุญาตให้เขากินเนื้อสัตว์ทรงกำชับว่า “ทุกสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของเจ้า เราจะยกของทุกอย่างให้แก่เจ้า ดังที่เรายกพืชเขียวสดให้แก่เจ้าแล้ว แต่ห้ามกินเนื้อพร้อม กับชีวิตของมัน คือเลือดของมัน” (ปฐก.9:3-4) ที่พระองค์ทรงห้ามเช่นนี้ก็ด้วยเหตุผลที่เลือดคือที่อยู่ของเชื้อโรค ของเสีย ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เป็นการป้องกันโรคระบาด พระเจ้าทรกำชับอีกว่า “ห้ามเจ้าทั้งหลายรับประ‍ทานไขมันของโค ของแกะ หรือของแพะ... จะนำ?ไปใช้อย่างอื่นก็ได้ แต่ห้ามรับประ‍ทานเป็นอันขาด” (เลวีนิติ 7:23-24) ทุกวันนี้วงการแพทย์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ไขมันสัตว์คือสาเหตุของปัญหาโรคเส้นเลือดตีบโรคหัวใจ อัมพฤก อัมพาต ดร. วินเนล กล่าวอีกว่า พระเจ้าทรงมีเหตุผลไม่ให้คนอิสราเอลกินเนื้อสัตว์ที่ไม่สะอาด (ลนต.11) “สัตว์ต้องห้าม คือกลุ่มสัตว์ทำความสะอาดสิ่งสกปรก เช่น หอย ปู กุ้ง ซึ่งอาจมีสารพิษประเภทโลหะหนักพิษอันตราย เชื้อโรค แบคทีเรียและไวรัสเป็นอันตรายสำหรับผู้บริโภค เมื่อเรากินสัตว์เหล่านี้ เท่ากับกินสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างไว้เป็น ‘พนักงานทำความสะอาด’ ในธรรมชาติ แม้ปรุงแต่งให้มีรสชาติอร่อย ผู้กินยังเสี่ยงนำพิษร้ายเข้าสู่ร่างกาย”
   จากการผ่าตัดมัมมี่ของอียิปต์โบราณในยุคเดียวกับที่คนอิสราเอลและโมเสสมีชีวิตอยู่ในประเทศนี้ พบ ว่ามัมมี่เหล่านั้นมีโรคประจำตัวก่อนเสียชีวิต เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขข้ออักเสบ โรคมะเร็ง โรคตับอักเสบ โรคนิ่ว ในถุงนำ้ดี โรคอ้วน พยาธิ เป็นต้น เพื่อไม่ให้ ประชากรของพระองค์ เป็นโรคเช่นเดียวกับคนอียิปต์ พระเจ้าจึงทรงประทานกฎเกณฑ์สุขภาพแก่คนอิสราเอล (ลนต.11, ฉธบ.14:3-21) คำถามสำหรับเราทุกวันนี้คือ โรคที่เกิดกับชาวอียิปต์โบราณยังมีอยู่ในโลกทุกวันนี้ไหม? หากตอบว่ายังมีอยู่ ก็แสดงให้เห็นว่าหลักการที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่คนอิสราเอลยังใช้ได้ในยุคนี้อย่างแน่นอน พระเจ้าทรงตรัสว่า ...“ถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า และทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ อีกทั้งเงี่ยหูฟัง พระบัญญัติของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ของ พระองค์ทุกประการแล้ว โรคต่างๆ ซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้น เราจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้า เลย เพราะเราคือยาห์เวห์แพทย์ของเจ้า” (อพย.15:26) ขณะที่ชาวอียิปต์เจ็บป่วยและตายเพราะโรคร้ายที่เกิดจากการมีวิถีชีวิตที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพ ประชากรของพระเจ้ากลับปลอดภัยลองนึกภาพดูว่าฝูงชนนับล้านคน (ปฐก.12:37) เคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆ ต้องมีระบบการกำจัดของเสียเช่นอุจจาระ ปัสสาวะที่ดีเพื่อป้องกันโรคระบาด พระเจ้าทรงให้กำจัดของเสียโดยสั่งว่า “ ...เมื่อท่านนั่งถ่ายข้างนอกนั้น ท่านจงใช้ไม้ขุดหลุม และหันไปกลบสิ่งปฏิกูลของท่าน” (ฉธบ.23:13) นี่คือคำแนะนำที่ป้องกันโรคระบาดได้เป็นอย่างดี พระคัมภีร์จึงเป็นหนังสือเล่มแรกที่แนะนำระบบสาธารณสุขซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้ในปัจจุบัน
พระคัมภีร์และชนชาติพิเศษ
   พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ประชากรของพระองค์เป็นชนชาติ สะอาด บริสุทธ์ิและสุขภาพดี พระองค์จึงประทานมานาอาหารจากสวรรค์ทดแทนอาหารที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพแบบชาวอียิปต์ ทรงให้พวกเขานมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียวแทนพระและรูปเคารพของชาวอียิปต์ ทรงประทานกฎเกณฑ์ด้านสาธารณสุขเพื่อประชากรเหล่านั้นจะเป็นชนชาติที่สะอาดและดีพร้อมสำหรับการเป็นชนชาติปุโรหิต เพื่อเตรียมชาวโลกให้พร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ ทุกวันนี้ คริสเตียน อิสราเอลฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าทรงเลือกออกจากอียิปต์ (โลก) พระองค์ทรงประสงค์ให้เรามีความพร้อมทุกด้าน สะอาดบริสุทธ์ิและมีสุขภาพดี เพื่อเตรียมชาวโลกสำหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู
พระคัมภีร์และพระสัญญาที่ดำรงอยู่ตลอดไป
        ชาวยิวผู้เคร่งครัดกฎเกณฑ์ด้านสุขภาพตามคำสอนของพระคัมภีร์ ได้พิสูจน์ให้ชาวโลกเห็นแล้วว่าพวกเขามีสุขภาพดีมีสติปัญญาเป็นเลิศ มีความสามารถเหนือชาวโลกเผ่าพันธ์ุอื่นอย่างน่าทึ่ง ในบทความ “มุสลิม มองมุสลิม” ผู้เขียนกล่าวว่า ดร.ฟารุก ซาลีม อดีตที่ปรึกษารัฐบาลปากีสถานได้ให้ข้อคิดว่า “ในช่วง 105 ปีที่ผ่านมา จากคนยิว 14 ล้านคน มี 180 คน ที่ได้รับรางวัลโนเบล ในขณะที่มุสลิมในโลกมี 1.4 พันล้านคน แต่มีเพียง 3 คนเท่านั้นที่ได้รับรางวัลโนเบล” เขาสงสัยว่าอะไรทำให้คนยิวเก่ง สำหรับผู้ที่เข้าใจพระคัมภีร์เราไม่แปลกใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะคนยิวเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้า พวกเขาจึงได้รับผลดีแห่งความเชื่อฟังนั้น คริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เป็นกลุ่มที่ยึดมั่นในหลักการสุขภาพ จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอายุยืนและสุขภาพดี นิตยสาร National Geographic ได้ลงบทความเกี่ยวกับผลการศึกษานี้ นิตยสาร US NEWS ได้ลงบทความแนะนำชาวอเมริกันในการรักษาสุขภาพ หากต้องการมีสุขภาพดีและอายุยืนร้อยปี แนะนำให้ใช้ชีวิตแบบชาว “เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส” คริสเตียนทุกคนจะได้รับผลดีแห่งความเชื่อฟัง หากรู้จักนำเอาหลักปฏิบัติเหล่านั้นมาใช้ในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่เต็มไปด้วยมลพิษสารพัดชนิดรอบตัวในปัจจุบัน นี่คือสิ่งที่ท้าทายสติปัญญาของชาวโลกและท้าทายความเชื่อของคริสเตียนในยุคนี้ เพียงเชื่อ และฟังคำสอนของพระคัมภีร์ สุขภาพดีจะเป็นของทุกคน