Get Adobe Flash player

คุณเชื่ออะไรกันล่ะครับ ?

เด็กๆ มักจะได้ยินคำถามนี้บ่อยๆ “โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร?” ในสมัยนี้คำตอบที่เราได้ยินบ่อยมากก็คือ “หนูอยากมีชื่อเสียง” แม้เยาวชนหลายคนจะปฏิเสธวัฒนธรรมนี้ สำหรับเด็กดีจำนวนไม่น้อยที่ปฏิเสธวัฒนธรรมนี้ แต่ก็มีหลายคนที่น้อมรับวัฒนธรรมนี้ แต่ก็มิใช่ของใหม่ที่หลายคนอยากได้ยิน ที่ทันสมัยที่สุดของ “ดารา” หรือผู้ที่มีพรสวรรค์พิเศษ คนเป็นจำนวนมากที่อยากไปฟังคำปราศรัยของนักพูดที่โดดเด่น ในศตวรรษที่ 19 และในพระวรสารวันนี้ เราได้อ่านเรื่องของผู้ที่ได้รับพรสวรรค์เป็นพิเศษ นั่นคือยอห์น ผู้ประกอบพิธีล้าง ท่านขอเวลาสักระยะหนึ่งเพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าท่านเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ พระเยซูเจ้าตรัสถามประชาชนว่า “พวกท่านอยากไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดาร”   พระองค์ทรงทดลองใจ เพื่อทรงดูซิว่า พวกเขาหวังอะไร และเหตุผลของพวกเขาคืออะไร พวกเขาไปดูเพราะเห็นคนเป็นจำนวนมากเขาไปดูกัน หรือว่าพวกเขาหวังจะได้เห็นอัศจรรย์ หรือเห็นบุคคลที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพง พวกเขาคิดว่า พวกเขาต้องการอาณาจักรชนิดไหนพระเยซูเจ้าทรงเตือนประชาชนว่า อาณาจักรของพระองค์มิได้เป็นดังที่พวกเขาคาดหวังกัน มันมิใช่เป็นสถานที่ซึ่งผู้มีอิทธิพลสวมเสื้อผ้าราคาแพง และเจริญชีวิตท่ามกลางความโอ่อ่าหรูหราในปัจจุบันเราเผชิญกับโฆษณามากมายหลายรูปแบบ ที่โฆษณาให้เรารู้ว่าอะไรดี อะไรจะทำให้เรามีความสุข เสื้อผ้าราคาแพงๆ บ้านหลังใหญ่ที่น่าอยู่ รถที่ขับได้เร็ว และการมีเงินมากมาย การโฆษณาหลายรูปแบบพยายามชักจูงเราให้มีชีวิตเหมือนกับผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมระดับสูง แต่เราก็ทราบดีว่าเสื้อผ้าสวยๆ งามๆ และการดำเนินชีวิตอย่างสนุกสนานนั้นมิใช่สิ่งที่สำคัญเลย เราออกไปกลางทะเลทรายเพื่อไปดูอะไร เราพร้อมที่จะรับฟังสาส์นของพระเยซูเจ้าซึ่งแตกต่างกว่าเรื่องต่างๆ ซึ่งจะทำให้เราหายใจเกือบไม่ออก เราพร้อมที่รับฟังหรือยัง?
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระเยซูเจ้า สาส์นของพระองค์นั้นชัดเจน แต่บางครั้งอาจถูกสิ่งอื่นปิดบังด้วยเสียง
 และภาพ อื่นๆ ในชีวิตของลูก โปรดได้ทรงสอนลูกให้สดับฟังพระองค์ เลือกพระสุรเสียง
ของพระองค์ ในบรรดาซุ่มเสียงต่างๆ ในชีวิตประจำวันของลูกด้วยเทอญ อาแมน