Get Adobe Flash player

ทำไมคริสเตียนหูดีจึงควรเรียนภาษามือ

ทำไมคริสเตียนหูดีจึงควรเรียนภาษามือ  ปัจจุบันคนหูหนวก (ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย) ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 250-300ล้านคน ในประเทศไทย จากรายงานผลการสำรวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ พ.ศ. 2545ประชากรที่มีหูหนวกข้างเดียว มี 127,000 ราย และประชากรที่มีหูหนวกสองข้างมี 454,000ราย และจากข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติระบุว่าจำนวนของผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ ระหว่าง1 พ.ย. 37 - 31 พ.ค. 55 มีจำนวน 196,272  คน สาเหตุที่ข้อมูลของคนหูหนวกมีตัวเลขที่แตกต่างกันนั้น เป็นไปได้ว่าลักษณะความพิการของการได้ยินนั้นสังเกตเห็นไม่ได้ง่ายนัก ระดับความพิการของคนหูหนวกก็อาจไม่เท่ากัน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนหูหนวกจึงยากมาก จากจำนวนคนหูหนวกทั่วโลก มีคนหูหนวกเพียง 2% ที่เป็นคริสเตียน ที่เหลืออีก 98%ไม่มีโอกาสรู้เรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์หากไม่มีใครไปบอกเขาถึงเรื่องนี้ด้วยภาษาที่เข้าใจได้คือ ภาษามือนั่นเอง*
ปัญหาของคนหูหนวกโดยทั่วไปคือมักจะถูกปล่อยปละละเลย และถูกทิ้งให้อยู่ลำพัง แม้ร่างกายของเขาจะอยู่ร่วมกับคนอื่น แต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่น หรือไม่มีใครจะสื่อสารกับเขาในภาษาที่เขาเข้าใจได้ นอกจากนี้คนหูหนวกยังอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย ไม่ได้อยู่รวมตัวกันเป็นชุมนุมชน เท่าที่ทราบก็พอจะเห็นว่ามีคนหูหนวกบางกลุ่มรวมตัวกันจัดตั้งเป็นคริสตจักร มีการนมัสการเป็นของตัวเอง และคนหูหนวกกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันขายของบนทางเท้าถนนสุขุมวิทช่วงซอย 4-6
   เด็กหูหนวก 9 ใน 10 คน เกิดจากพ่อแม่ที่หูดี (บางกรณีการหูหนวกก็ไม่ได้เป็นโรคทางพันธุกรรม) และหลายครั้งพ่อแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเองหรือไม่ได้สังเกตลูกอย่างใกล้ชิด ก็จะไม่รู้ว่าลูกของตัวเองหูหนวก บางคนมารู้ก็ต่อเมื่อแปลกใจว่า ทำไมลูกของตัวเองไม่พูด ผมไม่ทราบว่า มีพ่อแม่กี่คนที่มีลูกหูหนวกพยายามสื่อสารกับลูกด้วยการเรียนภาษามือ แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีพ่อแม่ของคนหูหนวกประมาณ 23% ที่ยินดีเรียนภาษามือเพื่อจะสื่อสารกับลูกของตัวเอง
    ภาษามือเป็นภาษาที่สมบูรณ์ในตัวเองคือมีโครงสร้างของประโยค มีหลักไวยากรณ์ และมีคำศัพท์ต่างๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างระหว่างคำนามและคำกริยาของภาษามือคือ การทำท่าเฉยๆ กับการทำท่าเคลื่อนไหว เช่นถ้าจะบอกว่า การหวีผม ก็จะใช้มือข้างหนึ่งวางบนศีรษะและทำมือเหมือนหวีอยู่เฉยๆ แต่หากต้องการทำให้เป็นคำกริยา หวีผม ก็จะขยับมือหวีผมหลายๆ ครั้ง ภาษามือถึงแม้ไม่มีเสียงแต่ก็มีชีวิตชีวา เพราะผู้สื่อสารจะมีการเคลื่อนไหว และมีการแสดงออกทางสีหน้าด้วย สิ่งที่ยากสำหรับการบัญญัติศัพท์ในภาษามือคือ ชื่อของคนและสถานที่ เพราะภาษามือไม่ได้ใช้ตัวสะกดเหมือนภาษาเขียน แต่ต้องใช้สัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับชื่อของคนแต่ละคน หรือสถานที่แต่ละแห่ง
 ปัจจุบันทีมแปลของสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้แปลดราฟ์แรกของพระธรรมมาระโก ภาษามือ เสร็จแล้ว คาดว่าอีกไม่นานก็จะสามารถเผยแพร่ได้อย่างเป็นทางการ การแปลหนังสือเป็นภาษามือนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แตกต่างจากการแปลภาษาอื่นๆ ที่ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเท่า การแปลภาษามือต้องใช้อุปกรณ์มากกว่า ต้องผ่านกระบวนการทดลองแปลหลายต่อหลายครั้ง เพื่อหาข้อสรุปที่ถูกต้อง ถ่ายทอดได้ตรงความหมายที่สุด จากนั้นต้องถ่ายวีดีโอ และอาจต้องใช้มุมกล้องหลายมุม เพื่อสื่อความหมายของคำๆ เดียว ผ่านการตัดต่อ ตกแต่ง และคัดกรองอีกหลายขั้นตอน กว่าจะได้ออกมาเป็นสื่อภาพเคลื่อนไหว นอกจากนั้นยังต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญอย่างมาก เพราะภาษามือของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันทั้งกฎ และไวยากรณ์ จึงไม่น่าแปลกใจที่คนหูหนวกจำนวนมากยังไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณของพระเจ้า สมาคมฯ หวังว่าสักวัน เราจะสามารถแปลพระคัมภีร์ทั้งเล่มสำหรับคนหูหนวกในประเทศไทยได้สำเร็จ
ในฐานะคริสเตียนที่ได้รับพระบัญชาให้นำข่าวประเสริฐไปสู่ชนทุกชาติ ทุกภาษา ท่านสามารถมีส่วนร่วมในพันธกิจการประกาศกับคนหูหนวกได้ ดังนี้
·    หากท่านรู้จัก หรือมีคนหูหนวกอยู่ในละแวกบ้านของท่าน ท่านควรเริ่มเรียนภาษามือ เพื่อพยายามผูกมิตร และนำเขามารู้จักกับพระเจ้า คนหูหนวกโดยทั่วไป ไม่ได้อยู่กับคนหูหนวก แต่อยู่ปะปนกับคนหูดี ภาษามือเป็นภาษาที่คนหูดีสื่อสารกับคนหูดีก็ได้ด้วย ภาษามือไม่ต้องใช้เสียง แต่สามารถสื่อสารถึงกันได้ถึงแม้จะยืนห่างกันโดยไม่รบกวนคนอื่น
·    อธิษฐานเผื่อ และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจสำหรับคนหูหนวก
·    แม้ท่านจะไม่รู้ภาษามือ แต่ท่านสามารถพูดแทนพวกเขา ทำให้คนหูดีคนอื่นๆ เข้าใจและเห็นความสำคัญของคนกลุ่มนี้มากขึ้น
       ขอพระเจ้าทรงเร้าใจให้ท่านเห็นความสำคัญของคนกลุ่มนี้ ที่มักถูกทอดทิ้งในสังคม
หากท่านมีภาระใจในการถวายทรัพย์เพื่อการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ สามารถถวายได้ที่บัญชีออมทรัพย์ของ สมาคมพระคริสตธรรมไทย  (โปรดระบุถวายเพื่อการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax 026160517 หรือ E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   )
*คนหูหนวกจำนวนมาก ไม่มีโอกาสเรียนรู้หรือเข้าใจภาษาเขียน เขาจึงอ่านหนังสือปกติไม่ได้ เราจึงต้องผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวให้กับพวกเขา