Get Adobe Flash player

รหัส (ไม่) ลับในพระธรรม

รหัส (ไม่) ลับในพระธรรม

     วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.1945 หนังสือพิมพ์ Eight Army News ของอังกฤษขึ้นหัวไม้ใหญ่ว่า “ITALY WAR OVER, HITLER ISDEAD” (สงครามอิตาลีสงบ ฮิตเลอร์ตายแล้ว) เป็นข่าวที่ประชาชนในยุโรป เฝ้ารอคอยมาตลอด นับตั้งแต่สงครามอุบัติขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1939 จนถึงวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 ซึ่งถือว่าเป็นวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตร  นำโดยสหรัฐอเมริกา รัสเซียและอังกฤษ เอาชนะฝ่ายอักษะซึ่งมีประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่นและอิตาลี เป็นผู้นำ ผลของสงครามครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

 

ฝ่ายสัมพันธมิตร ฝ่ายอักษะ

ทหารเสียชีวิต16 ล้านคน

ประชาชนเสียชีวิต45 ล้านคน

รวมจำานวนผู้เสียชีวิต61 ล้านคน

ระยะเวลา ค.ศ. 1937-1945

ทหารเสียชีวิต8 ล้านคน

ประชาชนเสียชีวิต4 ล้านคน

รวมจำานวนผู้เสียชีวิต12 ล้านคน

ตัวเลขจำานวนผู้เสียชีวิต ทั้งสอง สองฝ่ายรวมกันแล้วประมาณ73 ล้านคน ผู้บาดเจ็บอีก 50 ล้านคน ไม่นับความสูญเสียทางด้านจิตใจ สังคมและโอกาส ซึ่งไม่อาจตีราคาเป็นเงินทองได้ หากสงครามยังคงสู้รบต่อไปอีกสองปี มีผู้คำนวณว่าจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มอีก  14 ล้านคน กองทัพ ของสัมพันธมิตรสามารถ“แก้ลำ” กองทัพนาซีที่เก่งกาจและมีอาวุธทันสมัยได้ก็เพราะแม่ทัพของสัมพันธมิตรทราบล่วงหน้าอย่างลับๆ ว่านาซีจะยกทัพบุกที่ไหน เมื่อไร ฝ่ายสัมพันธมิตร ออกข่าวลวงเยอรมันให้ออกรบ และใช้แผนทำลาย จนในที่สุดกองทัพเยอรมัน เริ่มอ่อนแอถอยร่น และประเทศเยอรมนีถูกกองทัพสัมพันธมิตรยึดได้ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำพรรคนาซีเสียชีวิต ฝ่ายอักษะจึงยอมแพ้ในที่สุด

      ชัยชนะของสัมพันธมิตรนำโดยประเทศอังกฤษ ค้นพบการส่งข่าวเป็นรหัสลับ ติดต่อกันระหว่างกองบัญชาการกับกองทัพของเยอรมนีในสมัยนั้น ไม่มีใครทราบความเคลื่อนไหว เครื่องมือนี้ เรียกว่า“อีนิกม่า” (Enigma) และ“โลเรนซ์” (Lorenz) บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญ ในการอ่านรหัสลับของเยอรมันได้คือ นายอลัน เมธีสัน ทัวริง (AlanMatheson Turing) และทีมงานผู้คิดเครื่องอ่านรหัส เครื่องอีนิกม่า ทำให้ล่วงรู้ปฏิบัติการกองทัพของนาซี การทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรล่วงรู้และแก้ไขสถานการณ์ได้สำเร็จ ในที่สุดกองทัพฝ่ายอักษะพ่ายแพ้สงครามอย่างราบคาบเหตุการณ์นี้ผ่านไป ทุกสิ่งถูกเก็บเป็นความลับเป็นเวลานาน 50 ปี ปัจจุบันมีการเปิดเผยความจริง สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า “เบล็ชเลย์ พาร์ค”(Bletchley Park) ห่างจากกรุงลอนดอน 80 ก.ม.ได้เปิดให้เข้าชมประวัติศาสตร์ความเป็นมา ให้เห็นว่าเครื่องอ่านรหัสลับที่นายทัวริงคิดขึ้นมาได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน(เชิญเยี่ยมชม www.bletchleypark.org.uk/) ภาพยนต์ชีวประวัติของนายอลัน ทัวริงในชื่อเรื่อง The Imitation Game (ถอดรหัสลับอัจฉริยะพลิกโลก)เมื่อเดือน เมษายน 2015 ที่ผ่านมาผู้เขียน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เบล็ชเลย์ พาร์ค ทำให้หวนนึกถึงข่าวสารจากสวรรค์ที่ส่งมายังโลก พระเจ้าทรงประสงค์ให้มนุษย์ทราบว่า ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต พระเจ้าทรงมีแผนงานเกี่ยวกับโลกนี้และมนุษย์อย่างไร เราจึงเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ ว่า พระคริสตธรรมคัมภีร์คือข่าวสารที่ส่งมาจากสวรรค์ มีคำในภาษาอังกฤษบรรยาย BIBLE ว่าหมายถึง Basic InformationBefore Leaving Earth ตรงกับวัตถุประสงค์ของพระธรรมเป็นอย่างยิ่ง พระคัมภีร์มี “ข้อมูลพื้นฐาน (เพื่อเตรียมตัว) ก่อนจากโลกนี้” แต่เดี๋ยวก่อน บางท่านอาจบอกว่าในพระธรรมบางเล่มของพระคัมภีร์มีข้อความที่เหมือนกับรหัสลับที่ไม่เข้าใจเป็นจำนวนไม่น้อย ยากต่อการตีความหมายสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นความจริงที่พระธรรมบางเล่ม บางบท มีลักษณะเหมือนรหัสลับ แต่ทว่า สำหรับผู้แสวงหาสัจจะในพระคัมภีร์ด้วยความจริงใจ และค้นหาคำตอบจากพระคัมภีร์ท่านจะพบคำตอบ  ที่เหลือเชื่อ เพียงมีความตั้งใจค้นคว้าอย่างจริงจังเท่านั้น

รหัส (ไม่) ลับ ในพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์

    พระธรรมดาเนียลและวิวรณ์ขึ้นชื่อว่ายากต่อความเข้าใจก่อนอื่นให้เรามาทำความรู้จัก ภูมิหลัง ของพระธรรมทั้งสองเล่มนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆผ่านทาง นิมิตและความฝัน สิ่งประหลาดมหัศจรรย์ต่างๆ สถานที่ ตัวเลข สวรรค์มนุษย์และสัตว์ ถูกนำมาบรรยายในเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตและจุดหมายปลายทาง ของผู้อ่านพระธรรมดาเนียลเป็นหนังสือในพันธสัญญาเดิมซึ่งนับว่าอยู่ในกลุ่ม “วิวรณธรรม” (Apocalypse) พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ ไปจนถึงวาระสุดท้ายของโลก ซึ่งเกิดขึ้นในอดีต ดำเนินอยู่ในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคต พระธรรมวิวรณ์ ในพันธสัญญาใหม่ก็นับว่าเป็นวิวรณธรรมด้วย คำว่า “วิวรณ์” มีความหมายว่า “การเปิด การเผยแผ่ การไขความ”  ในพระธรรมดาเนียล มีคำพยากรณ์ที่น่าสนใจมากมาย สรุปบทสำคัญดังนี้ ภาพและสัญลักษณ์ในพระธรรมดาเนียล

ดาเนียลบทที่ 2

ปฏิมากรใหญ่

ความหมาย

อาณาจักรแต่ละยุค

ปี

ดาเนียลบทที่ 7 

สัตว์สี่ชนิด

ดาเนียลบทที่ 8

สัตว์และเขาสัตว์

หัว ทองนพคุณ บาบิโลน (2:37-38) กคศ.605-539 สิงโตมีปีกนกอินทรี -
อกและแขน-เงิน มิโด-เปอร์เซีย (2:39) กคศ.539-331 หมี มีกระดูกซี่โครงสามซี่ในปาก

แกะ ผู้มี เขา สอง เขา

ท้องและโคนขาทองสัมฤทธิ์

กรีซ (ข้อ 2:39) กคศ.331-168เสือ เสือ ดาว สี่ ปีก สี่ หัว

แพะ ผู้ มี เขา ระ หว่าง ตา

ขา เหล็ก โรม (2:40) กคศ.168-คศ.476 สัตว์ร้าย กาจ น่า กลัว แข็ง แรง อำนาจต่อสู้องค์เจ้านาย
เท้า เหล็กปนดินเหนียว อาณาจักรแตกแยก (2:41-43) ค.ศ.476การเสด็จมาครั้งที่ 2 เขาเล็กมีอำนาจ

อำนาจพระราชา พระพักตร์ดุร้ายถูกหักทำลาย

ก้อนหินลอย มากระทบ อาณาจักรของพระเจ้า 2:44-45 ราชอาณาจักรของพระเจ้า    

    ซึ่งตรงกับความหมายในภาษากรีก ที่แปลว่า“เปิดเผย” ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรคิด ว่าพระธรรมดาเนียล และวิวรณ์เป็นหนังสือ “ปิด ” เพราะชื่อพระธรรมสะท้อน ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ทุกคนทราบทุกสิ่งทุกอย่าง จึงทรงเปิดเผยแผนงานของพระองค์ เพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเผชิญกับยุคสุดท้าย ก่อนการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู และสวรรค์ที่กำลังจะมาถึง

    มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดพระธรรมทั้งสองเล่มหรือเล่มอื่นๆ จึงเขียนเป็นสัญลักษณ์ปิดบังไว้ พระเยซูตรัสว่า“ข้อความลึกลับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า นั้นทรงให้พวกท่าน รู้ได้ แต่ทรงให้ เป็น อุปมาสำ​หรับคนอื่นเพื่อว่าเมื่อพวหเขาดู ก็จะไม่เห็นและเมื่อพวกเขาฟังก็จะไม่ เข้าใจ”(ลกู า 8:10) ทั้งนี้เพราะพระธรรมหลายเล่มเขียนในต่างแดนที่คนยิวถูกจับ ไปเป็นเชลยถูกข่มเหง นี่จึงเป็นเหตุที่พระเจ้าทรงปกปิดคำพยากรณ์เหล่า  นี้เป็นสัญลักษณ์ ประเทศต่างๆ มีสัญลักษณ์ประจำชาติเป็นสัตว์ พืช หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นักตีความบางท่านกล่าวว่า การเขียนที่มีสัญลักษณ์ ความล้ำลึกแบบนี้ สร้างความสนใจใคร่รู้ การค้นคว้าและค้นหาความหมาย ทำให้พระธรรมนั้นน่าสนใจ น่าศึกษามากยิ่งขึ้น

     ในการตีความหมายคำพยากรณ์วิวรณ์มี3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มอดีตนิยม (Preterist) ซึ่งเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นแล้ว  กลุ่มอนาคตนิยม (Futurist) เชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นในอนาคต และกลุ่มประวัติศาสตร์นิยม (Historicalor Continuous) กลุ่มนี้เชื่อว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต และดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงอนาคต ในความคิดเห็นของผู้เขียน เรื่องราวคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ดำเนินไปตามแนวความคิดกลุ่มนี้ จากหลักฐานที่ปรากฏในพระธรรมดาเนียลบทที่ 2, 7 และ 8

     คำพยากรณ์ในพระธรรมดาเนียลมีขั้นตอนการให้รายละเอียด ที่น่าสนใจ เริ่มจากบทที่2ปฏิมากรเป็นภาพสัญลักษณ์ให้เห็นภาพใหญ่ของประวัติศาสตร์โลก เราจึงเห็นอาณาจักรที่ปกครองโลกในยุคต่างๆ เริ่มจากบาบิโลน (ศีรษะ) ในสมัยของดาเนียล (ตรงกับสมัยพุทธกาล) จนถึงยุคของพระคริสต์ซึ่งโรมันมีอำนาจ (ขา) เหตุการณ์ดำเนินต่อมาถึงปัจจุบัน อาณาจักรหรือประเทศต่างๆแตกแยก ไม่รวมเป็นอาณาจักรใหญ่เหมือนในอดีต แม้ผู้นำหลายชาติพยายามรวบรวมประเทศต่างๆ เช่น กษัตริย์ไกเซอร์ ฮิตเลอร์ และลัทธิคอมมิวนิสต์เหมือนเหล็กปนดินเหนียว ไม่อาจเป็นเนื้อเดียวกัน และจะเป็นเช่นนี้ไปจนถึงวาระสุดท้ายของโลก เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สอง “พระ เจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่งซึ่ง ไม่มีวันถูกทำลาย” (ดนล. 2:44) เราจะเห็นว่า มีการพยากรณ์การเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองของพระเยซูในพระธรรมดาเนียล ในบทที่ 7-8 ผู้เขียนให้เราเห็นภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้น คำพยากรณ์ในดาเนียลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชากรของพระเจ้า เข้าใจแผนการไถ่ของพระองค์สำหรับเรา ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าพระเจ้ามิได้ปิดบังแผนงานเพื่อนำมนุษย์กลับคืนสู่สภาพเดิม เราจึงควรศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจัง โดยใช้วิธี ให้พระคัมภีร์อธิบายความหมายด้วยตัวของพระคัมภีร์เอง นำสิ่งที่ค้นพบไปทดสอบกับเนื้อหาตอนอื่นๆ ของพระคัมภีร์ เพราะพระธรรมของพระเจ้าไม่ขัดแย้งตัวเอง และเพื่อช่วยให้เข้าใจ ความหมายในพระธรรม โดยเฉพาะดาเนียลและวิวรณ์ ผู้เขียนจึงแนะนำสัญลักษณ์และความหมายเพื่อการค้นคว้าหวังว่า  ในที่สุดปัญญาจะเกิดขึ้นแน่นอน เมื่อเรา “ภาวนา” พระธรรมเสมอ “โอข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆ เป็นคำ​ภาวนาของข้าพระองค์เสมอ”จะเป็นดังที่ผู้เขียน สดุดีกล่าวไว้ “พระบัญญัติของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์....ข้าพระองค์ฉลาดกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์เพราะพระโอวาทของพระองค์ เป็นคำภาวนา ของ ข้าพระองค์ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าผู้ อาวุโส เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์” (สดด.119:88-100)

สัญลักษณ์และความหมายในพระคัมภีร์

ม้า : ความแข็งแกร่งและอำนาจในสงสรามโยบ 39:19 สดด.147:10 สภษ.21:31

พญานาค : ซาตานหรือพรรคพวกของมาร อสย.27:1; 30:6 สดด.74:13-14วว.12:7-9 อสค. 29:3 ยรม. 51:34

สัตว์ : อาณาจักร รัฐบาล อำนาจทางการเมือง ดนล.5:7

ลูกแกะ : พระเยซู เครื่องถวายบูชา ยน.1:29,1 คร.5:7

สิงโต : พระเยซู อำนาจของกษัตริย์ ต.ย.บาบิโลนวว.5:4-9 ยรม.50:43-44 ดนล.7:4, 17, 23

หมี : พลังอำนาจการทำลาย, มิโด-เปอร์เซียสภษ.28:15 2 พกษ.2:23-24 ดนล.7:5

งู พญานาค : ซาตาน วว.12:9; 20:2

ลิ้น : ภาษา การพูด อพย.4:10

หมาป่า : ศัตรูที่แอบแฝงเข้ามา มธ.7:15

นกพิราบ : พระวิญญาณบริสุทธิ์ มก.1:10

แกะผู้ : มิโด-เปอร์เซีย ดนล.8:20

แพะ : กรีซ ดนล.8:21

เขา : กษัตริย์ หรือราชอาณาจักร ดนล. 7:24; 8:521-22 ศคย.1:18-19 วว.17:12

ปีก : ความรวดเร็ว การปกป้อง การช่วยกู้ฉธบ. 28:49 มธ. 23:37

สีต่าง ๆ

สีขาว : ความบริสุทธิ์ วว. 3:4-5; 7:14; 19:14

สีฟ้า : ธรรมบัญญัติ กฎเกณฑ์ กดว. 15:38-39

สีม่วง : สีของกษัตริย์ มก.15:17 วนฉ.8:26

สีแดง : ความบาป ความเปื่อยเน่า ความเสื่อมสลายเสื่อมทราม อสย. 1:18 นฮม.2:3วว. 17:1-4

โลหะ วัตถุธาตุ และสิ่งของในธรรมชาติ

ทองคำ : ความบริสุทธิ์ของลักษณะนิสัย มีคุณค่าและหายาก อสย.13:12

เงิน : ถ้อยคำที่บริสุทธิ์ ความเข้าใจ สภษ.2:4;3:13-14; 10:20; 25:11 สดด.12:6

ทองเหลือง : นิสัยที่ไม่บริสุทธิ์ อสค.22:20-21

ตะกั่ว ขี้เงิน ขี้โลหะ

น้ำ : พระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตนิรันดร์ยน.7:39; 4:14 วว. 22:17 อฟ.5:26

น้ำมากหลาย : ที่อาศัยของประชาชนจำนวนมากประชาชน ประชาชาติ วว.17:15

ไฟ : พระวิญญาณบริสุทธิ์ ลก.3:16

ต้นไม้ : ไม้กางเขน ประชาชน ประเทศชาติฉธบ.21:22-23 สดด.92:12; 37:35

พงศ์พันธุ์ : บุตรหลาน เผ่าพันธุ์ รม.9:8 กท.3:16

ผล : การงาน การประพฤติ กท.5:22

ต้นมะเดื่อ : ประชาชาติ คน ที่ควรเกิดผล ลก.13:6-9

สวนองุ่น : คริสตจักรที่ควรเกิดผล ลก.20:9-16

ทุ่งนา : พื้นที่ในโลก มธ.13:38 ยน.4:35

การเก็บเกี่ยว : เวลาสิ้นยุค วาระสุดท้ายของโลก มธ. 13:39

ผู้เกี่ยว : ทูตสวรรค์ มธ. 13:39

หนาม พื้นดินมีหนาม : ความกังวลในชีวิต มก. 4:18-19

ดวงดาว : ทูตสวรรค์ ผู้สือ่ ข่าว วว.1:16, 20; 12:4, 7-9โยบ 38:7

จอร์แดน : การตาย รม.6:4 ฉธบ.4:22

ภูเขา : การเมืองหรืออำนาจทางศาสนารวมเข้ากับการเมือง อสย. 2:2-3; 17:3; 31:23; 51:24-25อสค. 17:22-23, ดนล. 2:35, 44-45

ศิลา : พระเยซู ความจริง 1คร.10:4 อสย. 8:13-14รม. 9:33 มธ. 7:24

ดวงอาทิตย์ : พระเยซู ข่าวประเสริฐ สดด. 84:11มลค. 4:2 มธ. 17:2 ยน. 8:12; 9:5

ลม : ความวุ่นวาย วิวาท การแตกตื่น “ลมแห่งสงคราม” ยรม. 25:31-33, 49:36-37;4:11-13 ศคย. 7:14

สิ่งอื่นๆ

ตะเกียง : พระวจนะของพระเจ้า สดด.119:105

น้ำมัน : พระวิญญาณบริสุทธิ์ ศคย.4:2-6 วว.4:5

ดาบ : พระวจนะของพระเจ้า อฟ. 6:17 ฮบ. 4:12

ขนมปัง อาหาร : พระวจนะของพระเจ้า ยน. 6:35, 51-52, 63

เหล้าองุ่น : โลหิต พันธสัญญา หลักความเชื่อ ลก. 5:37

น้ำผึ้ง : ความสุขในชีวิต อสค. 20:6 ฉธบ. 8:8-9

เสื้อผ้า : ลักษณะนิสัย  อสย. 64:6, 59:6

มงกุฎ : การครอบครองด้วยศักดิ์ศรี หรือการปกครอง สภษ.16:31 อสย.28:5,62:3

แหวน : แหวนตราแห่งอำนาจ ปฐก. 41:42-43อสธ.3:10-11

ทูตสวรรค์ : ผู้สื่อข่าว ดนล.8:16;9:21 ลก.1:19, 26ฮบ.1:14

บาบิโลน : การละทิ้งความเชื่อ ความวุ่นวาย การกบฏ ปฐก.10:8-10; 11:6-9, วว.18:2-3; 17:1-5

เครื่องหมาย : หมายสำคัญ ตราประทับ การอนุญาตหรือไม่อนุญาต อสค.9:4 รม.4:11 วว.13:17;14:9-11; 7:2-3

ตรา(ประทับ) : หมายสำคัญ ตราประทับ การอนุญาตหรือไม่อนุญาต รม.4:11 วว.7:2-3

เสื้อสีขาว : ชัยชนะ ความชอบธรรม วว.19:8; 3:5; 7:14

ผ้าป่านเนื้อละเอียด

ภาชนะหม้อ : บุคคล ยรม.18:1-4, 2 คร.4:7

วาระเวลา : 360 วัน ดนล.4:16, 23, 25, 32; 7:25; 11:13

วาระเวลา : 720 วัน ดนล. 7:25 วว. 12:6, 14; 13:5

วัน : หมายถึงหนึ่งปี อสค.4:6 กดว.14:34

แตร : เสียงดัง เป็นการเตือนของพระเจ้า อพย.19:16-17 ยชว.6:4-5

การกระทำ กิจกรรม และการใช้ร่างกาย

การรักษา : ความรอด ลก.5:23-24

โรคเรื้อน ความเจ็บป่วย : ความบาป ลก.5:23-24

การกันดารอาหาร : ความจริงสูญหาย (ตาย) อมส.8:11

มนุษย์และอวัยวะ

หญิงพรหมจารีบริสุทธิ์ : คริสตจักรแท้ ยรม.6:2, 2คร.11:2 อฟ.5:23-27

หญิงไม่ซื่อสัตย์ : คริสตจักรละทิ้งความเชื่อ อสค.16:15-58;23:2-21 ฮชย. 2:5; 3:1 วว. 14:4

ขโมย : การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู โดยไม่รู้ตัว 1ธก.5:2-4, 2 ปต.3:10

มือ : การกระทำงาน การแสดงออก ปญจ. 9:10  อสย. 59:6

หน้าผาก : ความคิดจิตใจ ฉธบ. 6:6-8 รม.7:25อสค. 3:8-9

เท้า : การเดิน ทิศทาง ปฐก.19:2 สดด.119:105

ตา : การมองเห็น รับรู้ฝ่ายจิตวิญญาณ มธ.13:10-17, 1 ยน.2:11

ผิวหนัง : ความชอบธรรมของพระคริสต์ อพย 12:51 ปต. 1:19 อสย. 1:4-6

หญิงแพศยา : คริสตจักรศาสนา ที่ละทิ้งความเชื่อ อสย.1:21-27 ยรม.3:1-3; 6-9

หัว : อำนาจสำคัญ ผู้ปกครอง รัฐ วว.17:3, 9-10

ตัวเลข : จำนวนตัวเลขในพระคัมภีร์มีความหมายเกี่ยวกับการพยากรณ์อย่างสำคัญ ทั้งพันธสัญญาเดิมและใหม่ ตัวเลขเหล่านี้มีการซ่อนความหมาย ผู้อ่านจึงไม่ควรมองข้าม

1 : ใช้แทนความเป็นเอก และความเป็นหนึ่งเดียว (อฟ.4:4-6 ยน.17:21-22)

2 : ใช้แทนของความจริงในพระวจนะของพระเจ้า ตัวอย่างเช่น ธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจนะ (ยน.1:45) พยานสองหรือสามคน (2คร.13:1) ดาบสองคม (ฮบ. 4:12)ดู มก.6:7 และ วว.11:3 ตัวเลขสองใช้ในดาเนียลและวิวรณ์ 21 ครั้ง

4 : ใช้แทนของความจริงทั่วไป ทิศทั้งสี่  ลมทั้งสี่ (มธ.24:31 วว.7:1, 20:8) ใน กจ.10:11ผา้ สมี่ มุ หมายถงึ ข่าวประเสริฐ ที่ประกาศแก่ชาวต่างชาติ  

5 : ใช้แทนการสอน ข้อแรก หนังสือห้าเล่มของโมเสส ข้อสอง พระเยซูทรงสอนเรื่องหญิงพรหมจารี ผู้มีปัญญา ห้าคน ขนมปังห้าก้อนเลี้ยง 5,000 คน

6 : ใช้แทนการนมัสการของมนุษย์ เป็นตัวเลขของมนุษย์ แสดงถึงการกบฏ ความไม่สมบูรณ์การทำงาน และความไม่เชื่อฟัง ใช้ในพระคัมภีร์ 273 ครั้ง รวมทั้งการแยกเป็นตัวเลขเดี่ยว ใช้ 91 ครั้งเป็นตัวเลข “60” สร้างมนุษย์ในวันที่หก (ปฐก.1:26,31)ดู อพย.31:15 ดนล.3:1 โดยเฉพาะในวิวรณ์ตัวเลข 666 เป็นตัวเลขของสัตว์ร้าย (13:18)

7 : ใช้แทนความสมบูรณ์แบบ และหมายสำคัญของพระเจ้า การนมัสการ ความสมบูรณ์ความเชื่อฟัง และการพักผ่อนนับว่าเป็น  “ราชา” แห่งตัวเลขของพระคัมภีร์ มีการใช้ 565 ครั้ง รวมทั้งตัวเลขที่แยกออก (ดู ปฐก.2:1-4 สดด.119:164 และ อพย.20:8-11เลขเจ็ดถูกใช้เป็นจำนวนมากในคำพยากรณ์42 ครั้งในดาเนียล และวิวรณ์ ในวิวรณ์  ได้แก่คริสตจักร ทั้งเจ็ด คันประทีปเจ็ด กิ่งดาวเจ็ดดวง ตะเกียงเจ็ดอัน ตราเจ็ดอันเขาเจ็ดเขา ตาเจ็ดดวง แตรเจ็ดคัน ฟ้าร้องเจ็ดครั้ง มนุษย์ตายในแผ่นดินไหวใหญ่เจ็ดพันคน หัวมงกุฎเจ็ดอัน ภัยพืบัติทั้งเจ็ด ชามทองคำเจ็ดใบ ภูเขาทั้งเจ็ด และกษัตริย์เจ็ดองค์

10 : ใช้แทนพระบัญญัติและการกลับสู่สภาพเดิมรวมทั้งพระบัญญัติสิบข้อใน อพยพ 20 ดู มธ.25:1 (หญิงพรหมจารีสิบคน) ลก.17:17(คนโรคเรอื้ นสบิ คน) ลก.15:8 (การรกั ษาเหรียญเงินสิบเหรียญ)

12 : ใช้แทนคริสตจักรและราชอำนาจของพระเจ้าพระเยซูทรงมีสาวก 12 คน อิสราเอลมี12 เผ่า ในวว.12:1 ผู้อาวุโส 24 คน และ144,000 คน เป็นตัวเลขจากการคูณด้วยเลข 12 เยรูซาเล็มใหม่มี 12 ฐาน 12 ประตูกว้าง-ยาว 12,000 สทาดิโอน ต้นไม้มีผล 12 ชนิด ออกผลตลอด 12 เดือน รับประทานได้ 12 ครั้ง หรือเท่ากับ 144,000(วว.21-22)

40 : ใช้แทนชั่วอายุ คนและเวลาในการทดลองเมื่อน้ำท่วมโลกมีฝนตก 40 วัน โมเสสใช้เวลาในป่ากันดาร 40 ปี อิสราเอลวนเวียนในป่ากันดาร 40 ปี พระเยซูทรงอดอาหาร 40 วัน

50 : ใช้แทนอำนาจและการฉลอง ปีอิสรภาพหลังจากปีที่ 49 (ลนต. 25:10) และวันเพ็นเทคอสต์จัดขึ้น 50 วันหลังจากการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์ (กจ.2)

70 : ใช้แทนการเป็นผู้นำของมนุษย์และการพิพากษา โมเสสแต่งตั้งผู้ใหญ่ 70 คน (อพย. 24:1) สภาพซันเฮดิรนประกอบด้วย สมาชิก 70 คน พระเยซูทรงเลือกสาวก 70 คน (ลก.10:1) พระเยซูทรงตรัสแนะนำ เปโตรให้ยกโทษ 70 ครั้ง คูณ 7