Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พระคัมภีร์ทั้งเล่ม อ่านจบในสามวัน เขียนโดย คุณดารินทร์ พรไรวินท์ 20
อ้อมแขนแห่งความรักของพระเจ้า เขียนโดย คุณภูษิต คุณจินตนา ไซโล 256
ความสำเร็จอยู่กับคนที่ไม่หยุดเดิน เขียนโดย คุณศิริรัตน์ กิจพ่อค้า 1575
ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุให้มีคุณค่า เขียนโดย ผศ.ดร.บริบูรณ์ ดิฐกมล 610
พระเจ้าสร้างชีวิตผมให้งดงาม เขียนโดย พันเอก บรรลือ กมลดิลก 687
ยอม เขียนโดย คุณอติเทพ วรวิจิตราพันธ์ 595
กำไรของความทุกข์คือความทุกข์ที่ไม่ขาดทุน เขียนโดย คุณรีณา เอี๊ยบ 688
รักดั้งเดิมเติมเต็มชีวิต เขียนโดย อาจารย์คทาวุธ อดุลย์ถิระเขตต์ 717
เมื่อพระเจ้านำหน้าทุกปัญหามีทางออก เขียนโดย แพทย์หญิงพิมพ์ประภา วีรสมิทธ์ 1721
ชีวิตมีคุณค่าถ้าเริ่มต้นที่พระเจ้า เขียนโดย คุณชัยภัทร ทรงลิลิตชูวงศ์ 2038
เพื่อทุกคนจะรู้จักกับพระเจ้า เขียนโดย คุณอุดม ศรีกุเรชา 1222
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ไร้ขีดจำากัด เขียนโดย คุณวุฒิ วงศ์สรรเสริญ 2437
พลังยิ่งใหญ่พลังอธิษฐาน เขียนโดย คุณสุมณฑา บุญสิน 1896
พระยาห์เวห์พระผู้ทรงนําชีวิตผม เขียนโดย คุณวิรุฬห์ ทรงบรรดิษฐ์ 1364
ชีวิตที่เคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์ เขียนโดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล 5403
พระยาห์เวห์ พระผู้ทรงอารักขา เขียนโดย อาจารย์วิทวัส จงประเสริฐศักดิ์ 1981
พระเจ้าทรงแสนดี เขียนโดย นายแพทย์นิรันดร์ ภัทรานุกุล 3199
จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดิน เขียนโดย อาจารย์จิระพร รังสรรค์ 4213
ผู้แทนกิตติคุณหกแผ่นดินคนแรก เขียนโดย คุณอารีย์ ปลั่งประมูล 1474
ที่หนึ่งของชีวิตคือพระเจ้า เขียนโดย คุณจุฬพันธุ์ มันตาวิจักษณ์ 1858
เมื่อเราเชื่อทุกสิ่งก็เป็นไปได้ เขียนโดย อาจารย์บุญยโชติ บุณยเกียรติ 2930
เกิดน้ำท่วมใหญ่ผมได้พบพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เขียนโดย ผู้ใหญ่บ้านเดชา เครือโชติ 2379
มีพระองค์ที่ใหญ่กว่านี้อีกไหม เขียนโดย คุณสมพร (นามสมมติ) 2409
เมื่อวิกฤต...พระเยซูคริสต์ช่วยได้ เขียนโดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ 6711
นี่แหละ...ชีวิตใหม่ เขียนโดย คุณกัญจนัฐ อังคณาสุรศรี 2542
คนบาป... กลับใจเป็นคนดีได้... โดยพระคุณ เขียนโดย คุณปานนภา ปานเพ็ชร์ 3071
ถ้าช่วยได้นะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง เขียนโดย คุณอุมา อรัญดร 2350
บอย พีซเมกเกอร์ เขียนโดย บอย พีซเมกเกอร์ 2891
ชีวิตที่ยอมให้พระเจ้านำ เขียนโดย ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ 3503
พระเจ้าวางชีวิตไว้ที่... ฮาร์วาร์ด เขียนโดย คุณสายฤดี จาตุรันตบุตร 2462
กับช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมได้สัมผัสกับพระเจ้า เขียนโดย ร.ต.อ.สรรัชฏก์ ศรีปุณยาภิคุปต์ 2903
เปลี่ยนแปลงเพราะเปลี่ยนใจ เขียนโดย คุณเสรี คำเปลี่ยน 1835
จากโลกบันเทิง สู่ชีวิตที่มีพระเจ้านำ เขียนโดย คุณตุ๊กตา จินดานุช 2968
ผมได้รับเพราะผมกล้าให้พระองค์ เขียนโดย ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ 4790
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าฯ เชื่อ เขียนโดย คุณอรุณพร ปุญญาภิบาล 1614
ดีเจตี้ กับมุมลึกๆ ที่เรียกว่า รักจากพระเจ้า เขียนโดย คุณมงคล องค์พัฒนกุล 1565
พระเจ้าประทานลูกอัจฉริยะให้กับฉัน เขียนโดย คุณนภาภร โมลิศวงษ์ 4518
พระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐของฉัน เขียนโดย คุณกันยารัตน์ เทียมทัน 3463
ทุกปัญหามีทางออก ใช้ชีวิตอย่างมีสติ เขียนโดย คุณสุวรรณา อัครพงศ์พิศักดิ์ 2489
ยอมจำนนกับพระเจ้า เขียนโดย ดร.สมนึก คีรีโต 2878
ลมหายใจเป็นของพระเจ้า เขียนโดย คุณสมชาย สุขุมพันธนาสาร 1342
พระพรหรือ...พระพักตร์? เขียนโดย คุณอมรรัตน์ ชาญหิรัญ 1234
มั่นคง(ในความเชื่อ)ไว้ ดังเช่นตะวัน เขียนโดย คุณชาญดา ลียะวณิช 1987
คนเหนือดวง เขียนโดย คุณปรีชา คงกิติมานนท์ 4007
เมื่อพระเจ้าทรงตีสอน เขียนโดย คุณรัชนี รัตตศิริ 1684
จากที่ราบสูงสู่เบื้องบน เขียนโดย คุณชาญณรงค์ วงศ์กัยราช 930
ด้วยมือเดียวกับพลังอธิษฐาน เขียนโดย คุณเบญจวรรณ เพิ่มพูน 1420
ปาฏิหาร์ย์...มีจริง เขียนโดย คุณดาว (นามสมมุติ) 2260
พระ + เจ้า ? พระเจ้า เขียนโดย ผป.วีระศักดิ์ เสรีกิตติกุล 1391
สัมภาษณ์พิเศษ สามดาว เขียนโดย คุณสรวง บุญชูสนอง 1665

หมวดหมู่รอง