Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อ้อมแขนแห่งความรักของพระเจ้า เขียนโดย คุณภูษิต คุณจินตนา ไซโล 36
ความสำเร็จอยู่กับคนที่ไม่หยุดเดิน เขียนโดย คุณศิริรัตน์ กิจพ่อค้า 250
ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุให้มีคุณค่า เขียนโดย ผศ.ดร.บริบูรณ์ ดิฐกมล 294
พระเจ้าสร้างชีวิตผมให้งดงาม เขียนโดย พันเอก บรรลือ กมลดิลก 445
ยอม เขียนโดย คุณอติเทพ วรวิจิตราพันธ์ 412
กำไรของความทุกข์คือความทุกข์ที่ไม่ขาดทุน เขียนโดย คุณรีณา เอี๊ยบ 447
รักดั้งเดิมเติมเต็มชีวิต เขียนโดย อาจารย์คทาวุธ อดุลย์ถิระเขตต์ 496
เมื่อพระเจ้านำหน้าทุกปัญหามีทางออก เขียนโดย แพทย์หญิงพิมพ์ประภา วีรสมิทธ์ 1350
ชีวิตมีคุณค่าถ้าเริ่มต้นที่พระเจ้า เขียนโดย คุณชัยภัทร ทรงลิลิตชูวงศ์ 1580
เพื่อทุกคนจะรู้จักกับพระเจ้า เขียนโดย คุณอุดม ศรีกุเรชา 987
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ไร้ขีดจำากัด เขียนโดย คุณวุฒิ วงศ์สรรเสริญ 2027
พลังยิ่งใหญ่พลังอธิษฐาน เขียนโดย คุณสุมณฑา บุญสิน 1615
พระยาห์เวห์พระผู้ทรงนําชีวิตผม เขียนโดย คุณวิรุฬห์ ทรงบรรดิษฐ์ 1180
ชีวิตที่เคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์ เขียนโดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล 4908
พระยาห์เวห์ พระผู้ทรงอารักขา เขียนโดย อาจารย์วิทวัส จงประเสริฐศักดิ์ 1725
พระเจ้าทรงแสนดี เขียนโดย นายแพทย์นิรันดร์ ภัทรานุกุล 2821
จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดิน เขียนโดย อาจารย์จิระพร รังสรรค์ 3556
ผู้แทนกิตติคุณหกแผ่นดินคนแรก เขียนโดย คุณอารีย์ ปลั่งประมูล 1279
ที่หนึ่งของชีวิตคือพระเจ้า เขียนโดย คุณจุฬพันธุ์ มันตาวิจักษณ์ 1584
เมื่อเราเชื่อทุกสิ่งก็เป็นไปได้ เขียนโดย อาจารย์บุญยโชติ บุณยเกียรติ 2715
เกิดน้ำท่วมใหญ่ผมได้พบพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เขียนโดย ผู้ใหญ่บ้านเดชา เครือโชติ 2189
มีพระองค์ที่ใหญ่กว่านี้อีกไหม เขียนโดย คุณสมพร (นามสมมติ) 2260
เมื่อวิกฤต...พระเยซูคริสต์ช่วยได้ เขียนโดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ 5760
นี่แหละ...ชีวิตใหม่ เขียนโดย คุณกัญจนัฐ อังคณาสุรศรี 2340
คนบาป... กลับใจเป็นคนดีได้... โดยพระคุณ เขียนโดย คุณปานนภา ปานเพ็ชร์ 2790
ถ้าช่วยได้นะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง เขียนโดย คุณอุมา อรัญดร 2154
บอย พีซเมกเกอร์ เขียนโดย บอย พีซเมกเกอร์ 2467
ชีวิตที่ยอมให้พระเจ้านำ เขียนโดย ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ 3025
พระเจ้าวางชีวิตไว้ที่... ฮาร์วาร์ด เขียนโดย คุณสายฤดี จาตุรันตบุตร 2281
กับช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมได้สัมผัสกับพระเจ้า เขียนโดย ร.ต.อ.สรรัชฏก์ ศรีปุณยาภิคุปต์ 2677
เปลี่ยนแปลงเพราะเปลี่ยนใจ เขียนโดย คุณเสรี คำเปลี่ยน 1680
จากโลกบันเทิง สู่ชีวิตที่มีพระเจ้านำ เขียนโดย คุณตุ๊กตา จินดานุช 2610
ผมได้รับเพราะผมกล้าให้พระองค์ เขียนโดย ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ 3843
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าฯ เชื่อ เขียนโดย คุณอรุณพร ปุญญาภิบาล 1417
ดีเจตี้ กับมุมลึกๆ ที่เรียกว่า รักจากพระเจ้า เขียนโดย คุณมงคล องค์พัฒนกุล 1398
พระเจ้าประทานลูกอัจฉริยะให้กับฉัน เขียนโดย คุณนภาภร โมลิศวงษ์ 3761
พระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐของฉัน เขียนโดย คุณกันยารัตน์ เทียมทัน 2994
ทุกปัญหามีทางออก ใช้ชีวิตอย่างมีสติ เขียนโดย คุณสุวรรณา อัครพงศ์พิศักดิ์ 2195
ยอมจำนนกับพระเจ้า เขียนโดย ดร.สมนึก คีรีโต 2608
ลมหายใจเป็นของพระเจ้า เขียนโดย คุณสมชาย สุขุมพันธนาสาร 1129
พระพรหรือ...พระพักตร์? เขียนโดย คุณอมรรัตน์ ชาญหิรัญ 1062
มั่นคง(ในความเชื่อ)ไว้ ดังเช่นตะวัน เขียนโดย คุณชาญดา ลียะวณิช 1741
คนเหนือดวง เขียนโดย คุณปรีชา คงกิติมานนท์ 3381
เมื่อพระเจ้าทรงตีสอน เขียนโดย คุณรัชนี รัตตศิริ 1480
จากที่ราบสูงสู่เบื้องบน เขียนโดย คุณชาญณรงค์ วงศ์กัยราช 815
ด้วยมือเดียวกับพลังอธิษฐาน เขียนโดย คุณเบญจวรรณ เพิ่มพูน 1232
ปาฏิหาร์ย์...มีจริง เขียนโดย คุณดาว (นามสมมุติ) 1966
พระ + เจ้า ? พระเจ้า เขียนโดย ผป.วีระศักดิ์ เสรีกิตติกุล 1240
สัมภาษณ์พิเศษ สามดาว เขียนโดย คุณสรวง บุญชูสนอง 1493
ไม่มีใครรักผมสักคน เขียนโดย คุณกมลรัตน์ ทองสิน 7050

หมวดหมู่รอง