Get Adobe Flash player

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน แปล 1 ยอห์น 5:19 “...แต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้าย” เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 47
การแปลที่ซื่อสัตย์เป็นอย่างไร ? เขียนโดย อาจารย์ ปัญญา โชชัยชาญ 68
ทำไม สดุดี 106 ใช้คำสรรพบุรุษที่ 3 อย่างไม่เสมอต้นเสมอปลาย ? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 62
คำสาปแช่งในพระธรรมอิสยาห์ เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 527
“มั่นใจ หรือ ไว้วางใจ” เขียนโดย อาจารย์ ปัญญา โชชัยชาญ 1611
ยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขียนโดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย 2466
ความแตกต่างระหว่าง ฉบับเก่า (ฉบับ1971) กับ ฉบับมาตรฐาน (ฉบับ2011) เขียนโดย โดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 3836
ทำไมคริสตชนไทยจึงต้องอ่านพระคัมภีร์เดิม? เขียนโดย โดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 2381
คําว่า“พระทรวง”ในพระคัมภีร์บางข้อหายไม่ได้ทําให้ความหมายผิดไป เขียนโดย อาจารย์ไพรัลยา สหัสวรรษ 865
ข้อหาย ข้อความหายและข้อความเปลี่ยน...แจ้งสมาคมฯ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1088
ผู้หญิงชาวซีเรียฟีนิเซียเป็นคนต่างศาสนาหรือ? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1296
ไขปัญหาพระคัมภีร์ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1968
รองเท้าเกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐอย่างไร ? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1177
สุสาเมืองป้อม? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 804
จะปกครองอย่างไรดี? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 902
สระน้ำที่อยู่ใกล้ประตูแกะชื่ออะไรกันแน่? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1051
จุ๊ จุ๊... จงเงียบ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1042
ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานเปลี่ยนจากคำว่า "เจิม" เป็น "ชโลม"? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1815
ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานจึงเปลี่ยนระบบชั่ง ตวง วัดแบบโบราณ เป็นระบบเมตริก? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1650
ทำไมพระคัมภีร์ไทยจึงแปลยอห์น 6:69 ต่างจากพระคัมภีร์อังกฤษฉบับคิงเจมส์? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1369
ทำไมพระคัมภีร์ไทยจึงอ่านเข้าใจยาก? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1274
พระเจ้าทรงมีพระนามว่าอะไร? ยะโฮวา หรือ เยโฮวาห์ หรือ ยาห์เวห์ กันแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 4319
ทำไม เลวีนิติ 11:20-23 จึงบอกว่า แมลงมี 4 ขา? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1097
พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนและเป็นขึ้นจากตายจริงหรือ? เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 1137
ตัวกระจงผา มีลักษณะอย่างไร? ทำไมจึงปรับเปลี่ยนคำแปลจาก ตั๊กแตน เป็น ตั๊กแตนปาทังก้า... เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 2246
ตรีเอกานุภาพควรแปลว่าอย่างไร? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 2853
เจ็ดสิบคูณเจ็ด ครั้งหรือ เจ็ดสิบเจ็ด ครั้ง? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 2454
ทำไมไม่มี ไม้ หน้า กางเขน? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 938
คำว่า เหล็กใน ใน 1 โครินธ์ 15:55 ฉบับมาตรฐานนั้นเขียนผิด. ส่วนคำที่ถูกต้องคือ เหล็กไน ตามฉบับ 197 เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 724
ในพระธรรมฮีบรู 5:11 สมาคมฯ แปลตกไปหนึ่งคำคือ คำ พระวจนะ ไม่ใช่หรือ? อย่างไร? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 754
สมาคมฯ แปลดีแล้วหรือ? เกี่ยวกับเนื้อความสุดท้ายของพระธรรมเอสรา 4:7 เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 607
นกยูงหรือลิงบาบูน ใน 1 พงศ์กษัตริย์ 10:22 และ 2 พงศาวดาร 9:21 ? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 718
ที่เริศร้างหรือสิ่งทีน่าอัศจรรย์ ใน สดุดี 46:8? รถรบหรือโล่ ใน สดด. 46:9 ? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 655
คำฮีบรูว่า เชคินาห์ หมายความว่าอย่างไร? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1041
ช่องพระแกลตาข่ายหมายถึงอะไรกันแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1187
ศพของยาโคบถูกฝังที่ไหน? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 894
พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ที่ใดแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 830
ทำไมพระเยซูจึงไม่ทรงอนุญาตให้อัครทูตนำอะไรติดตัวไประหว่างเดินทางแพร่ธรรม เว้นแต่รองเท้ากับไม้เท้า? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 993
ทำไมจึงใช้คำแปลว่าเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น ในกิจการ 2:3 ? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 800
โนอาห์ปล่อยนกเขา... หรือนกพิราบกันแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1179
พระคัมภีร์ไทยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ? เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 1127
ใน 2 โครินธ์ 1:5 ทำไมฉบับมาตรฐานจึงแปลว่า ความรักของพระคริสต์ แทนทีจะแปลว่า การทนทุกข์ที่พระคริสต์ทร เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 969
สัตว์ที่เป็นมลทินตามธรรมบัญญัตินั้นมีลักษณะอย่างไร? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 937
จะตีความอุปมาอย่างไรดี? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 2562
ยุติธรรมแล้วหรือที่อาโรนไม่ถูกลงโทษ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1584
จำนวนเลขนั้น สำคัญไฉน? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 782
อิสยาห์ 66:5 หมายความว่าอย่างไร? เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 813
โฮซันนาห์ ฮาเลลูยาห์ และ อาเมน มีความหมายว่าอย่างไร? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 19453
ทำไมคำจารึกข้อหาพระเยซูบนไม้กางเขนในพระกิตติคุณสี่เล่มจึงไม่เหมือนกัน? เขียนโดย อ.ประณต บุษกรเรืองรัตน์ 1262
พระธรรมมัทธิวบทที่ 11 ข้อที่ 6 แปลว่าอย่างไรดี? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 868

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์