Get Adobe Flash player

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พระคัมภีร์ ฉบับศึกษา ของสมาคมฯ จะเสร็จเมื่อไร เขียนโดย อาจารย์ปัญญา โชชัยชาญ 173
ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน แปล 1 ยอห์น 5:19 “...แต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้าย” เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 223
การแปลที่ซื่อสัตย์เป็นอย่างไร ? เขียนโดย อาจารย์ ปัญญา โชชัยชาญ 177
ทำไม สดุดี 106 ใช้คำสรรพบุรุษที่ 3 อย่างไม่เสมอต้นเสมอปลาย ? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 163
คำสาปแช่งในพระธรรมอิสยาห์ เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 732
“มั่นใจ หรือ ไว้วางใจ” เขียนโดย อาจารย์ ปัญญา โชชัยชาญ 2951
ยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขียนโดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย 3177
ความแตกต่างระหว่าง ฉบับเก่า (ฉบับ1971) กับ ฉบับมาตรฐาน (ฉบับ2011) เขียนโดย โดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 4591
ทำไมคริสตชนไทยจึงต้องอ่านพระคัมภีร์เดิม? เขียนโดย โดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 2641
คําว่า“พระทรวง”ในพระคัมภีร์บางข้อหายไม่ได้ทําให้ความหมายผิดไป เขียนโดย อาจารย์ไพรัลยา สหัสวรรษ 1016
ข้อหาย ข้อความหายและข้อความเปลี่ยน...แจ้งสมาคมฯ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1240
ผู้หญิงชาวซีเรียฟีนิเซียเป็นคนต่างศาสนาหรือ? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1474
ไขปัญหาพระคัมภีร์ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 2221
รองเท้าเกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐอย่างไร ? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1338
สุสาเมืองป้อม? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 924
จะปกครองอย่างไรดี? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1011
สระน้ำที่อยู่ใกล้ประตูแกะชื่ออะไรกันแน่? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1212
จุ๊ จุ๊... จงเงียบ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1194
ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานเปลี่ยนจากคำว่า "เจิม" เป็น "ชโลม"? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 2098
ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานจึงเปลี่ยนระบบชั่ง ตวง วัดแบบโบราณ เป็นระบบเมตริก? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1855
ทำไมพระคัมภีร์ไทยจึงแปลยอห์น 6:69 ต่างจากพระคัมภีร์อังกฤษฉบับคิงเจมส์? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1555
ทำไมพระคัมภีร์ไทยจึงอ่านเข้าใจยาก? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1434
พระเจ้าทรงมีพระนามว่าอะไร? ยะโฮวา หรือ เยโฮวาห์ หรือ ยาห์เวห์ กันแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 4923
ทำไม เลวีนิติ 11:20-23 จึงบอกว่า แมลงมี 4 ขา? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1236
พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนและเป็นขึ้นจากตายจริงหรือ? เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 1299
ตัวกระจงผา มีลักษณะอย่างไร? ทำไมจึงปรับเปลี่ยนคำแปลจาก ตั๊กแตน เป็น ตั๊กแตนปาทังก้า... เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 2501
ตรีเอกานุภาพควรแปลว่าอย่างไร? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 3292
เจ็ดสิบคูณเจ็ด ครั้งหรือ เจ็ดสิบเจ็ด ครั้ง? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 2822
ทำไมไม่มี ไม้ หน้า กางเขน? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1098
คำว่า เหล็กใน ใน 1 โครินธ์ 15:55 ฉบับมาตรฐานนั้นเขียนผิด. ส่วนคำที่ถูกต้องคือ เหล็กไน ตามฉบับ 197 เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 840
ในพระธรรมฮีบรู 5:11 สมาคมฯ แปลตกไปหนึ่งคำคือ คำ พระวจนะ ไม่ใช่หรือ? อย่างไร? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 936
สมาคมฯ แปลดีแล้วหรือ? เกี่ยวกับเนื้อความสุดท้ายของพระธรรมเอสรา 4:7 เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 706
นกยูงหรือลิงบาบูน ใน 1 พงศ์กษัตริย์ 10:22 และ 2 พงศาวดาร 9:21 ? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 818
ที่เริศร้างหรือสิ่งทีน่าอัศจรรย์ ใน สดุดี 46:8? รถรบหรือโล่ ใน สดด. 46:9 ? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 787
คำฮีบรูว่า เชคินาห์ หมายความว่าอย่างไร? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1224
ช่องพระแกลตาข่ายหมายถึงอะไรกันแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1380
ศพของยาโคบถูกฝังที่ไหน? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1088
พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ที่ใดแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 993
ทำไมพระเยซูจึงไม่ทรงอนุญาตให้อัครทูตนำอะไรติดตัวไประหว่างเดินทางแพร่ธรรม เว้นแต่รองเท้ากับไม้เท้า? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1212
ทำไมจึงใช้คำแปลว่าเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น ในกิจการ 2:3 ? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 911
โนอาห์ปล่อยนกเขา... หรือนกพิราบกันแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1358
พระคัมภีร์ไทยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ? เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 1340
ใน 2 โครินธ์ 1:5 ทำไมฉบับมาตรฐานจึงแปลว่า ความรักของพระคริสต์ แทนทีจะแปลว่า การทนทุกข์ที่พระคริสต์ทร เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 1164
สัตว์ที่เป็นมลทินตามธรรมบัญญัตินั้นมีลักษณะอย่างไร? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1092
จะตีความอุปมาอย่างไรดี? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 2940
ยุติธรรมแล้วหรือที่อาโรนไม่ถูกลงโทษ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1848
จำนวนเลขนั้น สำคัญไฉน? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 939
อิสยาห์ 66:5 หมายความว่าอย่างไร? เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 974
โฮซันนาห์ ฮาเลลูยาห์ และ อาเมน มีความหมายว่าอย่างไร? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 21874
ทำไมคำจารึกข้อหาพระเยซูบนไม้กางเขนในพระกิตติคุณสี่เล่มจึงไม่เหมือนกัน? เขียนโดย อ.ประณต บุษกรเรืองรัตน์ 1481

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์