Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงต้นปี 2017 ทำให้ประชาชน รวมถึงพี่น้องคริสตชนและคริสตจักรต่างๆ เดือดร้อนเป็นจำนวนมากอุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและทำลายสุขภาพจิตของผู้คน อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสาปแช่งในพระธรรมอิสยาห์ เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 250
“มั่นใจ หรือ ไว้วางใจ” เขียนโดย อาจารย์ ปัญญา โชชัยชาญ 701
ยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขียนโดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1570
ความแตกต่างระหว่าง ฉบับเก่า (ฉบับ1971) กับ ฉบับมาตรฐาน (ฉบับ2011) เขียนโดย โดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 2934
ทำไมคริสตชนไทยจึงต้องอ่านพระคัมภีร์เดิม? เขียนโดย โดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1981
คําว่า“พระทรวง”ในพระคัมภีร์บางข้อหายไม่ได้ทําให้ความหมายผิดไป เขียนโดย อาจารย์ไพรัลยา สหัสวรรษ 630
ข้อหาย ข้อความหายและข้อความเปลี่ยน...แจ้งสมาคมฯ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 858
ผู้หญิงชาวซีเรียฟีนิเซียเป็นคนต่างศาสนาหรือ? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1069
ไขปัญหาพระคัมภีร์ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1638
รองเท้าเกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐอย่างไร ? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 976
สุสาเมืองป้อม? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 637
จะปกครองอย่างไรดี? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 761
สระน้ำที่อยู่ใกล้ประตูแกะชื่ออะไรกันแน่? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 787
จุ๊ จุ๊... จงเงียบ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 783
ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานเปลี่ยนจากคำว่า "เจิม" เป็น "ชโลม"? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1421
ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานจึงเปลี่ยนระบบชั่ง ตวง วัดแบบโบราณ เป็นระบบเมตริก? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 1388
ทำไมพระคัมภีร์ไทยจึงแปลยอห์น 6:69 ต่างจากพระคัมภีร์อังกฤษฉบับคิงเจมส์? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1109
ทำไมพระคัมภีร์ไทยจึงอ่านเข้าใจยาก? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1044
พระเจ้าทรงมีพระนามว่าอะไร? ยะโฮวา หรือ เยโฮวาห์ หรือ ยาห์เวห์ กันแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 3315
ทำไม เลวีนิติ 11:20-23 จึงบอกว่า แมลงมี 4 ขา? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 886
พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนและเป็นขึ้นจากตายจริงหรือ? เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 910
ตัวกระจงผา มีลักษณะอย่างไร? ทำไมจึงปรับเปลี่ยนคำแปลจาก ตั๊กแตน เป็น ตั๊กแตนปาทังก้า... เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1786
ตรีเอกานุภาพควรแปลว่าอย่างไร? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 2048
เจ็ดสิบคูณเจ็ด ครั้งหรือ เจ็ดสิบเจ็ด ครั้ง? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1817
ทำไมไม่มี ไม้ หน้า กางเขน? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 773
คำว่า เหล็กใน ใน 1 โครินธ์ 15:55 ฉบับมาตรฐานนั้นเขียนผิด. ส่วนคำที่ถูกต้องคือ เหล็กไน ตามฉบับ 197 เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 553
ในพระธรรมฮีบรู 5:11 สมาคมฯ แปลตกไปหนึ่งคำคือ คำ พระวจนะ ไม่ใช่หรือ? อย่างไร? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 569
สมาคมฯ แปลดีแล้วหรือ? เกี่ยวกับเนื้อความสุดท้ายของพระธรรมเอสรา 4:7 เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 480
นกยูงหรือลิงบาบูน ใน 1 พงศ์กษัตริย์ 10:22 และ 2 พงศาวดาร 9:21 ? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 596
ที่เริศร้างหรือสิ่งทีน่าอัศจรรย์ ใน สดุดี 46:8? รถรบหรือโล่ ใน สดด. 46:9 ? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 501
คำฮีบรูว่า เชคินาห์ หมายความว่าอย่างไร? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 816
ช่องพระแกลตาข่ายหมายถึงอะไรกันแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 932
ศพของยาโคบถูกฝังที่ไหน? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 681
พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ที่ใดแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 653
ทำไมพระเยซูจึงไม่ทรงอนุญาตให้อัครทูตนำอะไรติดตัวไประหว่างเดินทางแพร่ธรรม เว้นแต่รองเท้ากับไม้เท้า? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 777
ทำไมจึงใช้คำแปลว่าเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น ในกิจการ 2:3 ? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 611
โนอาห์ปล่อยนกเขา... หรือนกพิราบกันแน่? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 903
พระคัมภีร์ไทยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ? เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 891
ใน 2 โครินธ์ 1:5 ทำไมฉบับมาตรฐานจึงแปลว่า ความรักของพระคริสต์ แทนทีจะแปลว่า การทนทุกข์ที่พระคริสต์ทร เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 717
สัตว์ที่เป็นมลทินตามธรรมบัญญัตินั้นมีลักษณะอย่างไร? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 728
จะตีความอุปมาอย่างไรดี? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 2131
ยุติธรรมแล้วหรือที่อาโรนไม่ถูกลงโทษ เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 1265
จำนวนเลขนั้น สำคัญไฉน? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 572
อิสยาห์ 66:5 หมายความว่าอย่างไร? เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 648
โฮซันนาห์ ฮาเลลูยาห์ และ อาเมน มีความหมายว่าอย่างไร? เขียนโดย อ.ปัญญา โชชัยชาญ 15331
ทำไมคำจารึกข้อหาพระเยซูบนไม้กางเขนในพระกิตติคุณสี่เล่มจึงไม่เหมือนกัน? เขียนโดย อ.ประณต บุษกรเรืองรัตน์ 1052
พระธรรมมัทธิวบทที่ 11 ข้อที่ 6 แปลว่าอย่างไรดี? เขียนโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย 694
สมาคมฯ มีหลักการและขั้นตอนในการแปลพระคัมภีร์อย่างไร? เขียนโดย อ.ประณต บุษกรเรืองรัตน์ 672
ทำไมคำแปลพระคัมภีร์ไทยใน เศคาริยาห์ 9:15 ท่อนสอง จึงแปลต่างจากฉบับอังกฤษคือ NIV นั่นแสดงว่าพระคัมภี เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 721
การแปลพระคัมภีร์และการอธิบายพระคัมภีร์ต้องยึดหลักจากภาษาเดิมหรือไม่? อย่างไร? เขียนโดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย 736

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์