Get Adobe Flash player

อิสยาห์ 66:5 หมายความว่าอย่างไร?

ถาม อยากทราบความหมายของ อิสยาห์ บทที่ 66 ข้อที่ 5
เจ้าผู้ตัวสั่นเพราะพระวจนะของพระองค์
จงฟังพระวจนะของพระเจ้า

พี่น้องของเจ้าผู้ซึ่งเกลียดชังเจ้า
และเหวี่ยงเจ้าออกไป เพราะเห็นแก่นามของเรา

ได้พูดว่า
ขอพระเจ้าทรงรับเกียรติ
เพื่อเราจะได้เห็นความชื่นบานของเจ้า

แต่เขาเหล่านั้นแหละจะต้องได้รับความอาย
ทั้งหมดนี้ แปลว่าอะไร?
ตอบ โดย อาจารย์ ทองหล่อ วงศ์กำชัย
       ในบริบทของข้อนี้ พระเจ้ากำลังกล่าวว่าสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาคือ การมีใจถ่อมและเชื่อฟังพระเจ้า ทั้งยำเกรงพระวจนะของพระองค์  การ ทำพิธีกรรมทางศาสนาไม่ใช่เรื่องสำคัญ  เช่นในข้อ 2  พระ ยาห์เวห์ตรัสดังนี้ 

แต่นี่ต่างหากที่เราจะมอง
คือผู้ที่ถ่อมใจและสำนึกผิดในจิตวิญญาณ
และตัวสั่นเพราะถ้อยคำของเรา

       และข้อ 3-4 พระองค์ทรงกล่าวโทษพวกที่มาทำพิธีทางศาสนาด้วยท่าทีที่ไม่ได้เคารพยำเกรงพระ เจ้า ทำเหมือนกับพวกต่างชาติที่ทำในสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน
       เมื่อมาถึงข้อ 5  พระเจ้าหันมากล่าวกับพวกที่เชื่อฟัง และเกรงกลัวพระวจนะของพระเจ้าว่า แม้พวกพี่น้องของเขาซึ่งอาจหมายถึงพี่น้องร่วมสายเลือดหรือคนอิสราเอลด้วย กัน ที่เป็นพวกที่มีท่าทีแบบเดียวกับที่พระเจ้ากล่าวโทษในข้อ 3-4   พวก พี่น้องนี้มีความชิงชังพวกที่เกรงกลัวพระเจ้า และขับไสไล่ส่งพวกเขา พร้อมทั้งกล่าวคำเยาะเย้ยว่า  ดูซิ แกอยู่ฝ่ายพระเจ้า อยากรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยพวกแกได้หรือไม่ เพื่อคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะเห็นสง่าราศรีของพระองค์  พระเจ้า ทรงหนุนใจว่าไม่ต้องกลัว สุดท้ายพวกพี่น้องเหล่านั้นต่างหากที่จะอับอายขายหน้า 

ถาม ผมสะดุดอย่างมาก ๆ กับเลวีนิติ 11 ข้อ 20-23 เรื่องแมลงมีปีกซึ่งมี 4 ขา ผมอธิษฐานถามและมาถามที่นี่ครับ เพราะแมลงมี 6 ขา และทำให้อยากรู้ว่าภาษาเดิมก็ระบุว่ามี 4 ขา หรือแปลผิดคลาดเคลื่อน  คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ายิ่งบอกว่าพระคัมภีร์ไม่จริงอยู่ด้วย ทำให้ผมร้อนใจและร้อนรนที่จะทราบคำตอบมากไม่อยากให้คนไม่เชื่อพระเจ้าว่าเรา งมงาย พระเจ้าอวยพรครับ
ตอบ โดย ศจ. ดร. เสรี หล่อกัณภัย
  ขอบคุณมากครับที่ให้ความสนใจในรายละเอียด คำถามว่า แปลผิดหรือเปล่า? ขอ ยืนยันว่าไม่ได้แปลผิดจากต้นฉบับ เพราะฉบับอื่น ๆ ก็แปลเหมือนกัน ในตอนนี้ไม่ได้บอกว่าแมลงมีเพียง 4 ขา แต่บอกว่าแมลงชนิดที่ใช้ขา 4 ขาคลานกับพื้น คือเป็นการบอกว่าแมลงชนิดนี้มีลักษณะแตกต่างจากแมลงชนิดอื่นโดยดูจากลักษณะ การเคลื่อนไหวของมันบนพื้นดิน เช่นตั๊กแตนมี 6 ขา แต่มันใช้ 4  ขา คลาน ส่วนขาคู่หลังสุดจะซ่อนอยู่เพื่อเอาไว้กระโดด แมลงมีหลายชนิด วงจรชีวิตของมันก็ไม่เหมือนกัน เช่น ผีเสื้อมีตัวหนอนและดักแด้ แล้วค่อยเป็นผีเสื้อ แต่ตั๊กแตนไม่มีตัวหนอนและดักแด้ แต่จะเป็นตัวอ่อนและค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมา พระธรรมตอนนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้คำตอบด้านวิทยาศาสตร์
  เรื่องราวในพระธรรมเลวีนิติตอนนี้ต้องการให้คนอิสราเอลแยกแยะสัตว์ที่สะอาด ออกจากสัตว์ที่เป็นมลทิน สัตว์ที่สะอาดคือสัตว์ที่คนอิสราเอลกินได้ ในพระธรรมเฉลยบัญญัติ 14:19 สรุปสั้น ๆ ว่า แมลงมีปีกทุกชนิดเป็นมลทิน คือกินไม่ได้ แต่ในพระธรรมเลวีนิติ 11:20-23 ได้แจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าแมลงที่บินได้บางชนิดที่มีปีกก็ไม่เป็น มลทิน เช่น ตั๊กแตน เพราะมันเดินด้วยขา 4 ขา อีกอย่างเราคงต้องยอมรับว่า การจำแนกประเภทของสัตว์แต่ละภาษานั้นไม่เหมือนกัน เช่น สำหรับภาษาอังกฤษ เสือ หรือ สิงโต ก็ยังถูกเรียกว่า
“cat”  ที่แปล ว่าแมว แต่คนไทยจะไม่เรียก สิงโตหรือ เสือว่า แมวใหญ่แน่นอน