Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงต้นปี 2017 ทำให้ประชาชน รวมถึงพี่น้องคริสตชนและคริสตจักรต่างๆ เดือดร้อนเป็นจำนวนมากอุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและทำลายสุขภาพจิตของผู้คน อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

ทำไม เลวีนิติ 11:20-23 จึงบอกว่า แมลงมี 4 ขา?

ถาม ผมสะดุดอย่างมาก ๆ กับเลวีนิติ 11 ข้อ 20-23 เรื่องแมลงมีปีกซึ่งมี 4 ขา ผมอธิษฐานถามและมาถามที่นี่ครับ เพราะแมลงมี 6 ขา และทำให้อยากรู้ว่าภาษาเดิมก็ระบุว่ามี 4 ขา หรือแปลผิดคลาดเคลื่อน  คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ายิ่งบอกว่าพระคัมภีร์ไม่จริงอยู่ด้วย ทำให้ผมร้อนใจและร้อนรนที่จะทราบคำตอบมากไม่อยากให้คนไม่เชื่อพระเจ้าว่าเรา งมงาย พระเจ้าอวยพรครับ

ตอบ โดย ศจ. ดร. เสรี หล่อกัณภัย
   ขอบคุณมากครับที่ให้ความสนใจในรายละเอียด คำถามว่า แปลผิดหรือเปล่า? ขอ ยืนยันว่าไม่ได้แปลผิดจากต้นฉบับ เพราะฉบับอื่น ๆ ก็แปลเหมือนกัน ในตอนนี้ไม่ได้บอกว่าแมลงมีเพียง 4 ขา แต่บอกว่าแมลงชนิดที่ใช้ขา 4 ขาคลานกับพื้น คือเป็นการบอกว่าแมลงชนิดนี้มีลักษณะแตกต่างจากแมลงชนิดอื่นโดยดูจากลักษณะ การเคลื่อนไหวของมันบนพื้นดิน เช่นตั๊กแตนมี 6 ขา แต่มันใช้ 4  ขา คลาน ส่วนขาคู่หลังสุดจะซ่อนอยู่เพื่อเอาไว้กระโดด แมลงมีหลายชนิด วงจรชีวิตของมันก็ไม่เหมือนกัน เช่น ผีเสื้อมีตัวหนอนและดักแด้ แล้วค่อยเป็นผีเสื้อ แต่ตั๊กแตนไม่มีตัวหนอนและดักแด้ แต่จะเป็นตัวอ่อนและค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมา พระธรรมตอนนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้คำตอบด้านวิทยาศาสตร์
  เรื่องราวในพระธรรมเลวีนิติตอนนี้ต้องการให้คนอิสราเอลแยกแยะสัตว์ที่สะอาด ออกจากสัตว์ที่เป็นมลทิน สัตว์ที่สะอาดคือสัตว์ที่คนอิสราเอลกินได้ ในพระธรรมเฉลยบัญญัติ 14:19 สรุปสั้น ๆ ว่า แมลงมีปีกทุกชนิดเป็นมลทิน คือกินไม่ได้ แต่ในพระธรรมเลวีนิติ 11:20-23 ได้แจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าแมลงที่บินได้บางชนิดที่มีปีกก็ไม่เป็น มลทิน เช่น ตั๊กแตน เพราะมันเดินด้วยขา 4 ขา อีกอย่างเราคงต้องยอมรับว่า การจำแนกประเภทของสัตว์แต่ละภาษานั้นไม่เหมือนกัน เช่น สำหรับภาษาอังกฤษ เสือ หรือ สิงโต ก็ยังถูกเรียกว่า
“cat”  ที่แปล ว่าแมว แต่คนไทยจะไม่เรียก สิงโตหรือ เสือว่า แมวใหญ่แน่นอน

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์