Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงต้นปี 2017 ทำให้ประชาชน รวมถึงพี่น้องคริสตชนและคริสตจักรต่างๆ เดือดร้อนเป็นจำนวนมากอุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและทำลายสุขภาพจิตของผู้คน อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

ฤดูเก็บเกี่ยว

ฤดูเก็บเกี่ยว

   ขั้นตอนการหว่านและเก็บเกี่ยวข้าวดูเหมือนกับอัศจรรย์ หากเราใช้ตามองดูเกือบจะไม่เห็น ความคล้ายคลึงระหว่างสิ่งที่หว่านลงไปในทุ่งนาและสิ่งที่ผลิออกมาให้เห็นแม้แต่น้อยเมล็ดที่หว่านลงไปดูเหมือนกับหัวหอมที่แห้งแต่กลับกลายเป็นดอกไม้ที่งดงาม เมล็ดข้าวที่มือ ในชีวิตจริงดูเหมือนว่า สิ่งที่เราหว่านลงไปกับสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวมักจะมีความคล้ายคลึงมากกว่า เช่นเดียวกับความประพฤติตนที่เลวร้ายไม่สามารถผลิตสิ่งที่ดีขึ้นมาได้ ในขณะที่การดําเนินชีวิตที่ดีงามจะให้ผลที่ดีเสมอ

     แต่วิถีทางของพระเจ้ามิใช่วิถีทางของเรา ในพระคัมภีร์เราจะเห็นผู้นําที่มีอํานาจและผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ยอมดําเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้าและในพระคัมภีร์ยังมีเรื่องของบุคคลหลายคนที่ไม่ปฏิบัติตนตามแนวทางของพระเจ้า แต่ความชั่วช้าและการดําเนินชีวิตในทางที่ผิดไม่สามารถจะลบล้างความรักของพระเจ้าออกไปได้ ดาวิดเป็นทั้งเพชฌฆาตและประพฤติผิดประเวณี แต่ก็ยังมีความซื่อสัตย์และความรักต่อพระเจ้าหลงเหลืออยู่พอที่จะกลับใจได้ ท่านวอนขมาโทษจากองค์พระผู้เป็นเจ้า และกลับใจเปลี่ยนชีวิตให้ไปในทางที่ถูกต้อง เมล็ดพืชยังสามารถผลิตผลที่ดีออกมาได้

เราอาจจะคิดว่าชีวิตของเราเต็มไปด้วยความบกพร่องและความผิดจนเกินกว่าที่พระเจ้าจะทรงใช้เราให้เป็นประโยชน์ได้ มีข้อคิดเก่าแก่ที่เราอาจจะนําามารําาพึงดูที่ว่า “ไม่ใช่ตัวท่านที่กําาลังเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ แต่ความปรารถนาที่จะเป็นอะไรของท่านต่างหากที่พระเจ้าทรงมองเห็นด้วยพระทัยเมตตา”

    บทอธิษฐานภาวนาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยปรีชาญาณและความรัก พระองค์ทรงเห็นลูกอย่างปลอดโปร่ง โปรดได้ทรงบันดาลให้ลูกมีพลังที่จะลุกขึ้นมาใหม่ เมื่อลูกกระทําาผิด โปรดทรงประทานพลังใหม่ให้ลูกทุกเช้า ให้ลูกเริ่มต้นใหม่ด้วยเถิด พระเจ้าข้าเดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของลูกทั้งหลาย อาแมน

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์