Get Adobe Flash player

อัพเดทการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

จากที่สมาคมฯ ได้ประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องคริสตชนได้ทราบถึงความเสียหายของหลายคริสตจักรใน จ.เชียงราย    ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีพี่น้องส่วนหนึ่งถวายเงินช่วยเหลือเข้ามาแล้ว ทางสมาคมฯ จะรวบรวมและจัดส่งไปให้ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่มีภาระใจถวายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้  

 สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้รับรายงานความเสียหายเพิ่มเติมจาก คริสตจักรแห่งหนึ่ง ในจังหวัด เชียงราย ที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ ในส่วนของอาคารบ้านพักศิษยาภิบาลที่เสียหาย ยังขาดงบประมาณอีก 25,000 บาท และยังมี เด็กรวี และอนุชน ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงของคริสตจักรยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อชุดนักเรียน รองเท้า และอุปกรณ์การเรียน อีกจำนวนมาก โดยมีเด็กรวี 30 คน ตกคนละ 2,000 บาท และอนุชนอีก 20 คน แบ่งเป็นนักเรียนมัธยม 14 คน ตกคนละ 2,500 บาท และนักศึกษามหาวิทยาลัย 6 คน ตกคนละ 3,000 บาท สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องที่มีภาระใจ ร่วมถวายทรัพย์ และปัจจัยที่จำเป็น โดยทางสมาคมฯ จะเป็นสื่อกลางเพื่อนำสิ่งที่ท่านถวายไปมอบให้แก่คริสตจักร และพี่น้องที่ประสบภัย ท่านสามารถแจ้งความจำนงถวายเข้ามาได้ที่ สมาคมพระคริสตธรรมไทย ติดต่อ 02- 2798341 หรือ จะโอนเงินถวายได้ที่บัญชีออมทรัพย์ของ สมาคมพระคริสตธรรมไทย โดยระบุวัตถุประสงค์ของท่านว่า “เพื่อแผ่นดินไหว” ร่วมถวาย  คลิก    ทางสมาคมฯ จะรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ และความช่วยเหลือให้แก่ท่านทราบเป็นระยะ ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คของสมาคมฯ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน