Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

อัพเดทการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

จากที่สมาคมฯ ได้ประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องคริสตชนได้ทราบถึงความเสียหายของหลายคริสตจักรใน จ.เชียงราย    ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีพี่น้องส่วนหนึ่งถวายเงินช่วยเหลือเข้ามาแล้ว ทางสมาคมฯ จะรวบรวมและจัดส่งไปให้ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่มีภาระใจถวายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้  

 สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้รับรายงานความเสียหายเพิ่มเติมจาก คริสตจักรแห่งหนึ่ง ในจังหวัด เชียงราย ที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ ในส่วนของอาคารบ้านพักศิษยาภิบาลที่เสียหาย ยังขาดงบประมาณอีก 25,000 บาท และยังมี เด็กรวี และอนุชน ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงของคริสตจักรยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อชุดนักเรียน รองเท้า และอุปกรณ์การเรียน อีกจำนวนมาก โดยมีเด็กรวี 30 คน ตกคนละ 2,000 บาท และอนุชนอีก 20 คน แบ่งเป็นนักเรียนมัธยม 14 คน ตกคนละ 2,500 บาท และนักศึกษามหาวิทยาลัย 6 คน ตกคนละ 3,000 บาท สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องที่มีภาระใจ ร่วมถวายทรัพย์ และปัจจัยที่จำเป็น โดยทางสมาคมฯ จะเป็นสื่อกลางเพื่อนำสิ่งที่ท่านถวายไปมอบให้แก่คริสตจักร และพี่น้องที่ประสบภัย ท่านสามารถแจ้งความจำนงถวายเข้ามาได้ที่ สมาคมพระคริสตธรรมไทย ติดต่อ 02- 2798341 หรือ จะโอนเงินถวายได้ที่บัญชีออมทรัพย์ของ สมาคมพระคริสตธรรมไทย โดยระบุวัตถุประสงค์ของท่านว่า “เพื่อแผ่นดินไหว” ร่วมถวาย  คลิก    ทางสมาคมฯ จะรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ และความช่วยเหลือให้แก่ท่านทราบเป็นระยะ ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คของสมาคมฯ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์