Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

การแข่งขัน "ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์" ภาคกลาง ระดับชั้นม.1-3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2010

ด้วยทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดการแข่งขันพระคัมภีร์ขึ้น โดยใช้ชื่อในการแข่งขันครั้งนี้ว่า "ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ประจำปี  2010" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้  เยาวชนรักการอ่านพระวจนะของพระเจ้า  รู้จักการทำงานเป็นทีม  รวมถึงรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยจะจัดให้มีการแข่งขัน โดยใช้พระธรรม "กันดารวิถี" ฉบับ 2006 ที่จะใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ ดังนั้น ทางสมาคมฯ ขอเชิญท่านส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันพระคัมภีร์ "ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์" ภาคกลาง ระดับชั้น ม.1-3 ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2010 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาญิชยการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยจะได้ต้อนรับทีมที่ส่งเข้ามาร่วมการแข่งขันจากองค์กรของท่าน  สินค้าสมาคมทุกรายการลด 10% ห้ามพลาดนะคะ

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์