Get Adobe Flash player

ลงทะเบียนประชุมสมัชชา

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

ผลการแข่งขัน "ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์" ภาคใต้ ครั้งที่ 5 รุ่น ป.4-6

ผลการแข่งขัน "ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์" ภาคใต้ ระดับชั้น ป.4-6 ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2010 ณ โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร์ มีดังต่อไปนี้
1. ชนะเลิศ คริสตจักรตรัง
2. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คริสตจักรตรัง
3. รองชนะเลิศอันดับสอง คริสตจักรตรัง
ชมเชย 2 รางวัล
1. คริสตจักรเมืองหาดใหญ่
2. คริสตจักรแบ๊บติสต์หาดใหญ่
คลิกดูผลคะแนน

คลิกดูภาพบรรยากาศการแข่งขัน

คริสตสายสัมพันธ์

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์