Get Adobe Flash player

ผลการแข่งขัน พระคัมภีร์ประจำปี 2010 ภาคเหนือ

ผลการแข่งขัน พระคัมภีร์ประจำปี 2010 ภาคเหนือ วันที่ 11 กันยายน 2010 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนดาราวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
คลิกดูภาพบรรยากาศการแข่งขัน


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ TH-953
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ
คลิกดูผลคะแนนของระดับประถม 4-6
คลิกดูผลคะแนนของระดับมัธยม 1-3