Get Adobe Flash player

ลงทะเบียนประชุมสมัชชา

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

ผลการแข่งขันพระคัมภีร์ ประจำปี 2010 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1

ผลการแข่งขันพระคัมภีร์ ประจำปี 2010 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1
วันที่ 25 กันยายน 2010 ณ คริสตจักรเสรีภาพ
ชนะเลิศ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คริสตจักรแสงสว่าง
คลิกดูผลคะแนน

คริสตสายสัมพันธ์

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์