Get Adobe Flash player

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ประจำปี 2015

การแข่งขันพระคัมภีร์“ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ประจำปี 2015

จุดมุ่งหมายในการแข่งขัน

1) ส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่านพระวจนะของพระเจ้า

2) ส่งเสริมให้เด็กๆ รู้จักการทำงานเป็นทีม

3) สร้างเสริมให้เด็กๆ เห็นคุณค่าในตัวเองที่มีต่อคนรอบข้าง คริสตจักร และสังคมโดยรวม

4) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักร โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

5) ส่งเสริมให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในพันธกิจสมาคมพระคริสตธรรมไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เท่านั้น

2) เข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 1-3 คน ไม่จำกัดเพศ

พระคัมภีร์ที่ใช้ในการแข่งขัน    หนังสือ 2 ซามูเอล (ใน วันที่มาสมัคร แต่ละทีมจะได้รับหนังสือ 4 เล่ม สำหรับผู้แข่งขัน 3 เล่มและผู้ฝึกสอน 1 เล่ม ในกรณีที่สมัครทางเว็บไซต์ หรือทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ สมาคมฯ จะจัดส่งหนังสือทั้ง 4 เล่มให้ทางไปรษณีย์)

วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

ภาคกลาง                         วันเสาร์ที่  4 กรกฎาคม 2015    โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกมัธยม) กรุงเทพฯ

ภาคใต้                             วันเสาร์ที่  8 สิงหาคม 2015       โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

ภาคเหนือ                         วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2015      โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2015 (เปลี่ยนจากเดิมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2015)  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ลงทะเบียน   09.00 – 11:00 น       เริ่มรายการแข่งขัน    11:30 น.   

วิธีสมัคร

1) กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน

2) ส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียนทีมละ 500 บาท มาที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย

         (ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ที่ วิธีชำระเงินค่าสมัคร) หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.thaibible.or.th

ภาคกลาง                             เปิดรับสมัคร    วันที่  1 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2015  ในเวลาราชการ

ภาคใต้                                 เปิดรับสมัคร    วันที่  5 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2015   ในเวลาราชการ

ภาคเหนือ                             เปิดรับสมัคร    วันที่  7 กรกฎาคม – 1 กันยายน 2015     ในเวลาราชการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       เปิดรับสมัคร    วันที่ 17 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2015       ในเวลาราชการ

วิธีชำระเงินค่าสมัครชำระได้3 วิธีดังนี้

1) เงินสด

2) โอนเงิน (โปรดระบุชื่อคริสตจักร / วัด / โรงเรียน / หน่วยงาน ผู้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันลงในเอกสารหลักฐาน

การชำระเงินให้ชัดเจน)

ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

             ธนาคารกรุงเทพ             สาขาอินทามระ          บัญชีสะสมทรัพย์     เลขที่ 138-0-86415-5  

             ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     สาขาสุทธิสาร            บัญชีออมทรัพย์       เลขที่ 154-1-17050-5

             ธนาคารกรุงไทย             สาขาวิภาวดีรังสิต      บัญชีออมทรัพย์       เลขที่ 019-1-56198-3

             ธนาคารไทยพาณิชย์      สาขาสุทธิสาร             บัญชีออมทรัพย์       เลขที่ 021-2-61271-6

             ธนาคารกสิกรไทย          สาขาสุทธิสาร             บัญชีออมทรัพย์       เลขที่ 069-2-72569-7

*กรุณาส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาตามที่อยู่ด้านล่าง

             สมาคมพระคริสตธรรมไทย สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 319/52-55 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน

             พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 02-616-0517

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายระดมทุนและกิจกรรมพิเศษ 02-279-8341

ภาคเหนือ

             ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสันป่าข่อย  บัญชีสะสมทรัพย์    เลขที่ 253-0-79357-5

*กรุณาส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาตามที่อยู่ด้านล่าง

สมาคมพระคริสตธรรมไทย สาขาเชียงใหม่11/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง

            จ.เชียงใหม่ 50000 โทรสาร 053-240-396

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมฯ สาขาเชียงใหม่ 053-260-194

3) ธนาณัติ/ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ (สั่งจ่าย “สมาคมพระคริสตธรรมไทย” ปณ.สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400)

รูปแบบการแข่งขัน

ใช้ คำถามหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละทีมจะสะสมคะแนนตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้าย ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับจะได้รับรางวัลตามที่สมาคมกำหนดไว้ ***แข่งขันวันเดียว รู้ผลภายในวันนั้น***

รางวัล

รางวัลที่1-3 รับเงินรางวัล โล่รางวัล และเหรียญรางวัล

รางวัลชมเชย

หมายเหตุ     1) สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรางวัลตามความเหมาะสม

                    2) ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

 จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าเงินรางวัลตามกฎหมาย    ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก