Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ประจำปี 2015

การแข่งขันพระคัมภีร์“ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ประจำปี 2015

จุดมุ่งหมายในการแข่งขัน

1) ส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่านพระวจนะของพระเจ้า

2) ส่งเสริมให้เด็กๆ รู้จักการทำงานเป็นทีม

3) สร้างเสริมให้เด็กๆ เห็นคุณค่าในตัวเองที่มีต่อคนรอบข้าง คริสตจักร และสังคมโดยรวม

4) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักร โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

5) ส่งเสริมให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในพันธกิจสมาคมพระคริสตธรรมไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เท่านั้น

2) เข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 1-3 คน ไม่จำกัดเพศ

พระคัมภีร์ที่ใช้ในการแข่งขัน    หนังสือ 2 ซามูเอล (ใน วันที่มาสมัคร แต่ละทีมจะได้รับหนังสือ 4 เล่ม สำหรับผู้แข่งขัน 3 เล่มและผู้ฝึกสอน 1 เล่ม ในกรณีที่สมัครทางเว็บไซต์ หรือทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ สมาคมฯ จะจัดส่งหนังสือทั้ง 4 เล่มให้ทางไปรษณีย์)

วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน

ภาคกลาง                         วันเสาร์ที่  4 กรกฎาคม 2015    โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกมัธยม) กรุงเทพฯ

ภาคใต้                             วันเสาร์ที่  8 สิงหาคม 2015       โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

ภาคเหนือ                         วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2015      โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2015 (เปลี่ยนจากเดิมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2015)  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ลงทะเบียน   09.00 – 11:00 น       เริ่มรายการแข่งขัน    11:30 น.   

วิธีสมัคร

1) กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน

2) ส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียนทีมละ 500 บาท มาที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย

         (ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ที่ วิธีชำระเงินค่าสมัคร) หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.thaibible.or.th

ภาคกลาง                             เปิดรับสมัคร    วันที่  1 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2015  ในเวลาราชการ

ภาคใต้                                 เปิดรับสมัคร    วันที่  5 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2015   ในเวลาราชการ

ภาคเหนือ                             เปิดรับสมัคร    วันที่  7 กรกฎาคม – 1 กันยายน 2015     ในเวลาราชการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       เปิดรับสมัคร    วันที่ 17 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2015       ในเวลาราชการ

วิธีชำระเงินค่าสมัครชำระได้3 วิธีดังนี้

1) เงินสด

2) โอนเงิน (โปรดระบุชื่อคริสตจักร / วัด / โรงเรียน / หน่วยงาน ผู้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันลงในเอกสารหลักฐาน

การชำระเงินให้ชัดเจน)

ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

             ธนาคารกรุงเทพ             สาขาอินทามระ          บัญชีสะสมทรัพย์     เลขที่ 138-0-86415-5  

             ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     สาขาสุทธิสาร            บัญชีออมทรัพย์       เลขที่ 154-1-17050-5

             ธนาคารกรุงไทย             สาขาวิภาวดีรังสิต      บัญชีออมทรัพย์       เลขที่ 019-1-56198-3

             ธนาคารไทยพาณิชย์      สาขาสุทธิสาร             บัญชีออมทรัพย์       เลขที่ 021-2-61271-6

             ธนาคารกสิกรไทย          สาขาสุทธิสาร             บัญชีออมทรัพย์       เลขที่ 069-2-72569-7

*กรุณาส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาตามที่อยู่ด้านล่าง

             สมาคมพระคริสตธรรมไทย สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 319/52-55 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน

             พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 02-616-0517

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายระดมทุนและกิจกรรมพิเศษ 02-279-8341

ภาคเหนือ

             ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสันป่าข่อย  บัญชีสะสมทรัพย์    เลขที่ 253-0-79357-5

*กรุณาส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาตามที่อยู่ด้านล่าง

สมาคมพระคริสตธรรมไทย สาขาเชียงใหม่11/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง

            จ.เชียงใหม่ 50000 โทรสาร 053-240-396

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมฯ สาขาเชียงใหม่ 053-260-194

3) ธนาณัติ/ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ (สั่งจ่าย “สมาคมพระคริสตธรรมไทย” ปณ.สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400)

รูปแบบการแข่งขัน

ใช้ คำถามหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละทีมจะสะสมคะแนนตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้าย ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับจะได้รับรางวัลตามที่สมาคมกำหนดไว้ ***แข่งขันวันเดียว รู้ผลภายในวันนั้น***

รางวัล

รางวัลที่1-3 รับเงินรางวัล โล่รางวัล และเหรียญรางวัล

รางวัลชมเชย

หมายเหตุ     1) สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรางวัลตามความเหมาะสม

                    2) ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

 จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าเงินรางวัลตามกฎหมาย    ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก

 
 
 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์