Get Adobe Flash player

“เคล็ดลับนักปั้นแชมป์ซูเปอร์จิ๋ว”

“เคล็ดลับนักปั้นแชมป์ซูเปอร์จิ๋ว”"

 

สัมภาษณ์ ศาสนาจารย์ภูวนัย แผลงฤทธิ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรราชบุรี สังกัดภาคที่ 8 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผู้ส่งเด็กเข้าร่วมการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์”

อาจารย์ทำหน้าที่ติวเด็กเข้าแข่งขันมากี่ปีแล้ว

สำหรับคริสตจักรราชบุรี 3 ปี แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยติวเด็กที่คริสตจักรแสงพระคุณ ตอนที่แข่งพระธรรมลูกา และที่โรงเรียนสุริยวงศ์ก็ได้ขอให้ติวเด็กนักเรียนที่เข้าแข่งด้วย แต่แยกส่วนกันติวจากคริสตจักรราชบุรี

มีวิธีคัดเด็กเข้าแข่งขันอย่างไร

    ครูรวีฯ เป็นผู้คัดมาให้ โดยทาบทามเด็กที่น่าสนใจ โดยตัวเด็กเองก็สมัครใจมาเองด้วย เด็กที่เคยแข่งแล้วก็อยากแข่งอีก ส่วนของโรงเรียนสุริยวงศ์ ครูจะเลือกเด็กที่มีความจำดีและสนใจเรื่องพระเจ้า เพราะเด็กส่วนมากไม่ได้เป็นคริสเตียน โดยกำหนดไว้ก่อนว่าแต่ละครั้งจะส่งกี่ทีม

มีวิธีการติวอย่างไรบ้าง

   จะช่วยให้เด็กอ่าน ไล่ไปทีละบท ทำความเข้าใจโดยการอธิบาย ให้ถามคำถาม และตั้งคำถามเพื่อถามเด็ก โดยจะแบ่งวิธีการเป็นขั้นตอนดังนี้

1) รอบแรก ให้เด็กอ่านออกเสียงให้ครูฟัง โดยอ่านหมดทั้งเล่ม วันละ 2-3 บท

2) อ่านเจาะและทบทวน โดยการอธิบาย เสริมสิ่งที่ไม่เข้าใจ อ่าน 1 บท ปิดหนังสือ ตั้งคำถามว่าจำได้มากน้อยแค่ไหน ให้เด็กแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง

3) ถามคำถาม โดยทำคำถามเป็นหมวด ไม่เรียงลำดับเหตุการณ์ เป็นภาพรวม เช่น ใคร, ทำอะไร, ที่ไหน, อย่างไร ถามย้ำๆ ซ้ำๆ ให้จดจำ เด็กทุกคนได้ติวทั้งเล่มเท่ากันหมด ไม่แยกกันจำ

ช่วงเวลาที่ใช้ติวคือ หลังเลิกโบสถ์วันอาทิตย์ และหลังเลิกเรียน เด็กบางคนเรียนหนัก ต้องเรียนพิเศษต่อ บางครั้งก็ติวกันตอนค่ำหลังเด็กเรียนพิเศษเสร็จ ความถี่แล้วแต่ความสะดวกของเด็ก ทุกปีก็จะเริ่มติวหนักกันเดือนสุดท้ายก่อนแข่ง

ปัญหาที่พบในการติว

     เด็กสมัยนี้เรียนหนัก และต้องเรียนพิเศษเยอะ ทำให้เด็กมีเวลาที่จะทุ่มเทกับการแข่งขันน้อยลง วิธีแก้ปัญหาคือ ให้เด็กอ่านที่บ้านก่อนนอน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองสนับสนุนเด็ก เมื่อผู้ปกครองเห็นความสำคัญก็จะอ่านกับลูกที่บ้านด้วย ผมใช้วิธีนำพระธรรมที่จะแข่งสอนพระคัมภีร์ที่โบสถ์ตอนเช้าวันอาทิตย์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจ สามารถแบ่งปัน ตอบคำถามแก่เด็กได้ที่บ้าน ปีที่แล้วมีการจัดแข่งขันพระคัมภีร์กันในโบสถ์ด้วย ทำให้สมาชิกตื่นตัวอย่างมาก

การตอบสนองจากเด็กที่เข้าแข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง

      เด็กตอบสนองดีมาก เด็กที่ชนะปีก่อนๆ ก็กระตือรือร้นอยากแข่งอีก ส่วนน้องรุ่นใหม่ๆ เห็นพี่ได้รางวัลก็อยากเข้าแข่งบ้าง จัดทีมกันเอง และมาขอร้องให้ผมช่วยติว

      เด็กที่โรงเรียนก็จริงจังกันมาก แม้จะอยู่มัธยมปลาย ครูอยากให้หยุดแล้วเพราะต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่เด็กก็อยากแข่งอีก แม้จะเหนื่อย จะง่วงแต่ก็ยังมาติวกัน ผมติวเสร็จแล้วพวกเขาก็ยังไปติวต่อกันเอง จนปีนี้ก็สามารถคว้ารางวัลที่ 3 มาได้ ทีมที่ไม่ได้รางวัล ก็มาบอกว่าอยากแก้มืออีกในปีถัดไป โครงการนี้ทำให้นักเรียนตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์กันอย่างตั้งใจและลึกซึ้ง ช่วงอาทิตย์สุดท้ายเด็กบางคนไม่มีเวลา ติวไม่ทัน ผมเลยเสนอผู้บริหารขอใช้เวลาบางคาบเรียนมาติวเด็ก เนื่องจากเป็นโรงเรียนคริสเตียน และเด็กก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่ง จึงได้รับการสนับสนุนอย่างดี

มีข้อเสนอแนะอะไรแก่สมาคมฯ บ้าง

ช่วงหลังนี้ มีการบอกพระธรรมที่จะแข่งล่วงหน้า ซึ่งดีมาก เพราะเด็กจะมีเวลาเตรียมตัว และครูก็สามารถวางแผนได้ล่วงหน้า ส่วนวันเวลาที่ใช้แข่ง บางปีก็ติดกับการสอบ ส่งผลกระทบให้เตรียมตัวได้ไม่เต็มที่ ถ้าเป็นช่วงปิดเทอมก็จะดี

มีสิ่งใดจะหนุนใจครูผู้ติวท่านอื่นๆ บ้าง

      กว่าเด็กๆ ที่ได้รางวัลจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ผ่าฟันกันมาหลายปี พอผ่านการแข่งมาหลายครั้งก็เริ่มจับจุดได้ รู้ว่าจะติวให้เด็กมีวิธีจำอย่างไร เด็กจากคริสตจักรที่เข้าแข่งครั้งแรกในปีนี้ก็คาดหวังมาก แต่ไม่ได้รางวัล ผมก็หนุนใจเขาอย่างนี้ พวกพี่ๆ ก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกัน อย่างเพิ่งท้อ อย่าซีเรียสเรื่องอันดับ สิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่เด็กได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า และใช้ชีวิตกับพระคำของพระองค์

     โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะไม่เพียงทำให้เยาวชนใส่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ แต่ยังช่วยให้ทั้งคริสตจักรตื่นตัวในเรื่องนี้ด้วย ขอหนุนใจอาจารย์และคุณครูรวีฯ จากคริสตจักรให้ลองนำโครงการนี้ไปทำกับทั้งคริสตจักร เช่นนำพระธรรมที่จะใช้แข่งขันในปีถัดไปให้กลุ่มต่างๆ ในคริสตจักรใช้ศึกษาร่วมกัน แล้วจัดให้มีการแข่งขันภายในโบสถ์

 

สัมภาษณ์ อาจารย์สิรินทร ทองเณร อาจารย์ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ส่งเด็กเข้าร่วมการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์”

อาจารย์ทำหน้าที่ติวเด็กเข้าแข่งขันมากี่ปีแล้ว : 7 ปี

มีวิธีคัดเด็กเข้าแข่งขันอย่างไร

     คุณครูศาสนกิจในแต่ละระดับชั้นจะประกาศเชิญชวนนักเรียนในชั้นเรียนวิชาจริยธรรม แต่หลังๆ เด็กจะทราบกันเองอยู่แล้ว พอถึงช่วงเวลารับสมัครเด็กๆ ก็จะมาสมัครกันเองด้วย แต่ละปีมีเด็กสมัครเข้ามาเป็นร้อย จึงต้องมีการคัดเด็กด้วยการสอบวัดระดับ เด็กทุกคนที่สมัครเข้ามาจะมีโอกาสได้เรียนกับครูอาสา ซึ่งเป็นครูคริสเตียนที่สอนวิชาต่างๆ ซึ่งอาสามาช่วยติวเด็กระดับละ 4-5 คน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย ครูจะสลับกันมาติว โดยแบ่งกันเป็นบทๆ ใช้เวลาติวในชั่วโมงจริยธรรม 20 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ 2-3 วัน เมื่อเรียนไปสักพักก็จะมีการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 จากนั้นก็จะเรียนกันต่อ แล้วสอบอีกครั้ง นำคะแนนมาจัดลำดับ เด็กที่มีคะแนนสูงก็จะได้เข้าแข่งขัน

มีวิธีการติวอย่างไรบ้าง

      เนื่องจากเรามีครูหลายท่านช่วยกันติวและออกข้อสอบ แต่ละท่านจะมองเห็นจุดที่ต่างกัน ก็จะสลับกันติวคนละระดับบ้าง แชร์ข้อสอบให้เด็กแต่ละระดับทำบ้าง เด็กก็จะได้มุมมองที่หลากหลาย ส่วนตัวเองก็จะติวเด็กในลักษณะถามตอบ ย้ำบ่อยๆ เนื่องจากผ่านการแข่งขันมาหลายปี ก็จะออกข้อสอบลักษณะเดียวกับในการแข่งขัน เช่น จับคู่, เติมคำ, บุคคล, สถานที่, แผนที่ เป็นต้น วันเสาร์ก่อนการแข่งขันหนึ่งอาทิตย์ก็จะมีการนัดพบเพื่อติวพิเศษกัน และเรายังสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่อย่าง ป.4 ให้เข้ามาด้วย แม้จะไม่ได้รางวัลแต่เขาก็ได้มาลองสนาม และไม่ให้เกิดการขาดช่วง

ปัญหาที่พบในการติว

    เด็กกิจกรรมเยอะ บางคนก็มีเวลาติวน้อย ระดับมัธยมเราจะไม่บังคับเรื่องเวลาติวมากนัก แต่คะแนนสอบต้องออกมาดี

การตอบสนองจากเด็กที่เข้าแข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง

เด็กที่โรงเรียนจะคุ้นเคยกับการแข่งขันพระคัมภีร์อยู่แล้ว เพราะมีการแข่งขันภายในทุกระดับชั้นเป็นประจำทุกปี ดังนั้นเมื่อมีการรับสมัครเด็กก็จะกระตือรือร้น บางคนก็รู้กันเองอยู่แล้วว่าช่วงนี้ของปีจะมีการแข่งขัน เขาก็เตรียมตัวมา เด็กที่เคยผ่านการแข่งมาก็จะสมัครมาอีกทุกปี

เด็กที่ไม่เป็นคริสเตียนก็มีเยอะ มีเด็กหลายคนรับเชื่อจากโครงการซูเปอร์จิ๋วด้วย เด็กที่พาครอบครัวมาเชื่อด้วยก็มี เมื่อเด็กมาติวกับครู ครูก็ได้ใช้เวลาสร้างสัมพันธ์กับเด็ก ได้มีโอกาสแบ่งปันให้เด็กรู้จักกับพระเจ้า นักเรียนที่มาเข้าแข่งขันส่วนใหญ่ก็มักเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆ ด้วย มีเด็กคนหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันมา 6-7 ปี แม้จะยังไม่รับเชื่อ เมื่อเขาได้เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวในพิธีจบการศึกษา กลับมีคำพูดที่เหมือนคริสเตียนจนทำให้ทั้งอนุสาศกและครูหลายท่านประทับใจ

มีข้อเสนอแนะอะไรแก่สมาคมฯ บ้าง

มีการคุยกันภายในว่าอยากให้สมาคมฯ เพิ่มเหรียญรางวัลให้กับเด็ก เพราะเมื่อดูคะแนนที่ออกมามีหลายทีมที่ทำคะแนนได้สูง ตัดกันแค่เล็กน้อยน่าจะให้เหรียญตามระดับคะแนน เด็กก็จะได้รับกำลังใจ แม้จะไม่ได้รางวัลใหญ่แต่ก็ได้เหรียญเหมือนกัน เช่น ทำได้ 95 คะแนนขึ้นไปได้เหรียญทอง 85 คะแนนขึ้นไปได้เหรียญเงิน เป็นต้น หากไม่มีงบก็ให้ขอสนับสนุนจากโรงเรียนต่างๆ ได้

มีสิ่งใดจะหนุนใจครูผู้ติวท่านอื่นๆ บ้าง

    สิ่งสำคัญในการแข่งขันนี้คือการที่เด็กได้เรียนพระคัมภีร์ ถ้าไม่มีซูเปอร์จิ๋วเด็กก็คงไม่มีโอกาสได้ศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวอย่างนี้ผู้สอนเองก็ได้รับจากการเตรียมสอน ครูหลายคนเองแม้ไม่ได้จบศาสนศาสตร์แต่ก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาพระคัมภีร์เองจากโครงการนี้ และถึงแม้เด็กจะพลาดรางวัล เราก็ควรจะปลอบใจเด็กว่าอย่ามุ่งหวังที่รางวัลอย่างเดียว ทางคริสตจักรหรือโรงเรียนก็อาจมอบรางวัลปลอบใจเด็กเอง ถ้าครูหรือผู้นำคริสตจักรเน้นเพียงการแข่งขันเด็กก็จะหมดกำลังใจได้ง่าย ตัวเองเป็นผู้ติวเด็กที่คริสตจักรศิริวัฒนาด้วย เมื่อติวก็จะให้เด็กเล็กๆ มาร่วมด้วย เมื่อถึงวัยที่เขาเข้าแข่งได้เขาก็จะตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมด้วย ปีหน้าจะใช้ 1 พงษ์กษัตริษ์ ก็คิดว่าจะเริ่มเปิดเสียงอ่านพระคัมภีร์ 1 พงษ์กษัตริย์ให้เด็กฟังทุกวัน

 

สัมภาษณ์ อาจารย์สหาย สุระเสียง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ส่งเด็กเข้าร่วมการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์”

อาจารย์ทำหน้าที่ติวเด็กเข้าแข่งขันมากี่ปีแล้ว : 10 ปี

มีวิธีคัดเด็กเข้าแข่งขันอย่างไร

เราจะประกาศรับสมัครเด็กที่สนใจ แล้วให้เด็กได้มีโอกาสติว จากนั้นก็จะมีการคัดเลือกเด็ก โดยดูที่ความสนใจ การทำข้อสอบ เนื่องจากการเดินทางไปแข่งขันทำให้ต้องจำกัดเด็กที่จะเข้าแข่งได้ระดับละ 2 ทีม

มีวิธีการติวอย่างไรบ้าง

    ให้เด็กได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองก่อนอย่างน้อยต้องจบ 3 รอบ สัปดาห์สุดท้ายก่อนการแข่งจะแยกเด็กออกมาเก็บตัวติวโดยเฉพาะ 1 สัปดาห์มีผมและอาจารย์อีกท่านช่วยกันติว โดยในแต่ละทีมเด็กจะจับกลุ่มกันเอง และแบ่งกันรับผิดชอบเป็นบท และเจาะเน้นในบทที่แต่ละคนรับผิดชอบ ผมจะออกข้อสอบให้เด็กลองทำเยอะๆ เพื่อให้เด็กคุ้นเคย โดยศึกษาจากรูปแบบข้อสอบเก่าของซูเปอร์จิ๋ว เช่นเติมคำ รูปภาพ โดยนำมาจากอินเทอร์เน็ตบ้าง ในคำสอน และพระธรรมต่างๆ และแต่ละกลุ่มก็จะลองแข่งกันเองด้วย ทำให้ประเมินผลได้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่

ปัญหาที่พบในการติว

    เนื่องจากในอาทิตย์สุดท้ายเราแยกเด็กออกมาติวต่างหาก บางครั้งก็ตรงกับการสอบเก็บคะแนนของวิชาอื่น ก็ต้องหาทางออกในแต่ละครั้ง และก็ต้องมีการบอกกล่าวทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของเด็กด้วย หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยก็ต้องเปลี่ยนตัว เพราะเรามีทั้งเด็กพุทธ คริสต์ และคาทอลิก

การตอบสนองจากเด็กที่เข้าแข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง

เด็กจะมีความสนใจกันอยู่แล้ว บางคนก็มาสมัครกันล่วงหน้า ไม่ต้องกระตุ้นมากเพราะเราเข้าร่วมการแข่งนี้มานาน เด็กบางคนก็มีผิดหวังบ้างที่ถูกคัดออก มีเด็กที่เข้าแข่งขันและได้รับการบัลดาลใจจากพระเจ้า มาเชื่อเป็นคาทอลิกก็มี ที่โรงเรียนเวลามีการอ่านพระคัมภีร์หน้าเสาธง เด็กก็จะสนใจและเข้าใจมากขึ้น

มีข้อเสนอแนะอะไรแก่สมาคมฯ บ้าง

เมื่อก่อนจะให้ครูและผู้ปกครองเข้าไปดูการแข่งขันได้ แต่ปีหลังๆ ไม่อนุญาตให้เข้า ให้เข้าแค่ช่วงประกาศรางวัล หากเป็นได้อยากให้ครูและผู้ปกครองเข้าไปดูได้ จะได้ทราบรูปแบบการแข่งขัน ความยากง่าย เพื่อเป็นแนวทางในการติวเด็กในปีต่อไป

มีสิ่งใดจะหนุนใจครูผู้ติวท่านอื่นๆ บ้าง

   ให้ทำเต็มที่ตามกำลังที่พระประทานได้หรือไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไร แต่เราก็ได้พระพรจากพระเจ้าแล้ว บางปีเราก็พลาดรางวัล แต่ก็ไม่เป็นไร ให้มุ่งมั่นต่อไป เมื่อใจเรารักที่จะทำ พระพรก็จะตามมาเสมอ ให้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป