Get Adobe Flash player

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2016

การแข่งขันพระคัมภีร์ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ประจำปี2016

จุดมุ่งหมายในการแข่งขัน

1) ส่งเสริมให้เด็กๆรักการอ่านพระวจนะของพระเจ้า

2) ส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการทำงานเป็นทีม

3) สร้างเสริมให้เด็กๆเห็นคุณค่าในตัวเองที่มีต่อคนรอบข้างคริสตจักรและสังคมโดยรวม

4) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆกับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

5) ส่งเสริมให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในพันธกิจสมาคมพระคริสตธรรมไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เท่านั้น

2) เข้าแข่งขันเป็นทีมทีมละ1-3 คนไม่จำกัดเพศ

พระคัมภีร์ที่ใช้ในการแข่งขัน    พงศ์กษัตริย์ ฉบับที่หนึ่ง (ฉบับมาตรฐาน 2011)

(ในวันที่มาสมัครแต่ละทีมจะได้รับหนังสือ 4 เล่มสำหรับผู้แข่งขัน3 เล่มและผู้ฝึกสอน 1 เล่มในกรณีที่สมัครทางเว็บไซต์หรือทางโทรสารหรือทางไปรษณีย์สมาคมฯจะจัดส่งหนังสือทั้ง4 เล่มให้ทางไปรษณีย์)

วันเวลาและสถานที่แข่งขัน

ภาคกลาง                วันเสาร์ที่  16 กรกฎาคม 2016   โรงเรียนอัสสัมชัญ(แผนกมัธยม) กรุงเทพฯ

ภาคใต้                    วันเสาร์ที่  20 สิงหาคม 2016       โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาจ.นครศรีธรรมราช

ภาคเหนือ                วันเสาร์ที่10 กันยายน2016        โรงเรียนดาราวิทยาลัยจ.เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันเสาร์ที่ 12  พฤศจิกายน2016  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ลงทะเบียน         09.00 11:00 น.       เริ่มรายการแข่งขัน       11:30 น.   

วิธีสมัคร

1) กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน

2) ส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียนทีมละ500 บาทมาที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย

         (ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ที่วิธีชำระเงินค่าสมัคร) หรือสมัครออนไลน์ได้ที่www.thaibible.or.th

ภาคกลาง                  เปิดรับสมัคร   วันที่  3 พฤษภาคม- 1กรกฎาคม2016  ในเวลาราชการ

ภาคใต้                      เปิดรับสมัคร   วันที่  13มิถุนายน– 5 สิงหาคม 2016      ในเวลาราชการ

ภาคเหนือ                  เปิดรับสมัคร   วันที่  4กรกฎาคม– 31 สิงหาคม2016    ในเวลาราชการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      เปิดรับสมัคร   วันที่ 22สิงหาคม- 28 ตุลาคม 2016        ในเวลาราชการ

วิธีชำระเงินค่าสมัครชำระได้3 วิธีดังนี้

1) เงินสด

2) โอนเงิน(โปรดระบุชื่อคริสตจักร/ วัด/ โรงเรียน/ หน่วยงานผู้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันลงในเอกสารหลักฐาน

การชำระเงินให้ชัดเจน)

ภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

             ธนาคารกรุงเทพ           สาขาอินทามระ         บัญชีสะสมทรัพย์    เลขที่138-0-86415-5

             ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาสุทธิสาร            บัญชีออมทรัพย์       เลขที่154-1-17050-5

             ธนาคารกรุงไทย            สาขาวิภาวดีรังสิต       บัญชีออมทรัพย์       เลขที่019-1-56198-3

             ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขาสุทธิสาร            บัญชีออมทรัพย์      เลขที่021-2-61271-6

             ธนาคารกสิกรไทย          สาขาสุทธิสาร            บัญชีออมทรัพย์       เลขที่069-2-72569-7

             ธนาคารทหารไทย          สาขาสะพานควาย       บัญชีออมทรัพย์      เลขที่ 193-2-24007-8

*สอบถามรายละเอียด ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาตามที่อยู่ด้านล่าง

             สมาคมพระคริสตธรรมไทยสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ319/52-55 ถ.วิภาวดีรังสิตสามเสนใน

             พญาไทกรุงเทพฯ10400 โทรสาร 02-616-0517, 02-043-8687

  คุณดุจพินิจ ฝ่ายระดมทุนและกิจกรรมพิเศษ02-279-8341, 093-895-5257

ภาคเหนือ

             ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสันป่าข่อย  บัญชีสะสมทรัพย์   เลขที่253-0-79357-5

*สอบถามรายละเอียด ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาตามที่อยู่ด้านล่าง

สมาคมพระคริสตธรรมไทยสาขาเชียงใหม่11/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูนต.วัดเกตอ.เมือง

            จ.เชียงใหม่50000  สาขาเชียงใหม่ 053-260-194, โทรสาร 053-240-396

3) ธนาณัติ(สั่งจ่าย“สมาคมพระคริสตธรรมไทย” ปณ.สามเสนในกรุงเทพฯ10400)

รูปแบบการแข่งขัน

ใช้คำถามหลากหลายรูปแบบโดยแต่ละทีมจะสะสมคะแนนตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายทีมที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับจะได้รับรางวัลตามที่สมาคมกำหนดไว้***แข่งขันวันเดียวรู้ผลภายในวันนั้น***

รางวัล

รางวัลที่1-3 รับเงินรางวัลโล่รางวัลและเหรียญรางวัล

รางวัลชมเชย

หมายเหตุ     1) สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรางวัลตามความเหมาะสม

                    2) ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลตั้งแต่1,000 บาทขึ้นไป

                        จะต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายในอัตรา5% ของมูลค่าเงินรางวัลตามกฎหมาย

ดาวน์โหลดใบสมัคร