Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

การแข่งขันพระคัมภีร์ “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ประจำปี 2017

การแข่งขันพระคัมภีร์ “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ประจำปี 2017 
จุดมุ่งหมายในการแข่งขัน 
1) ส่งเสริมให้เด็ก ๆ รักการอ่านพระวจนะของพระเจ้า 
2) ส่งเสริมให้เด็ก ๆ รู้จักการทำงานเป็นทีม 
3) สร้างเสริมให้เด็ก ๆ เห็นคุณค่าในตัวเองที่มีต่อคนรอบข้าง คริสตจักร และสังคมโดยรวม 
4) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักร โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 
5) ส่งเสริมให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในพันธกิจสมาคมพระคริสตธรรมไทย 
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เท่านั้น 
2) เข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 1-3 คน ไม่จำกัดเพศ 
พระคัมภีร์ที่ใช้ในการแข่งขัน       พงศ์กษัตริย์ ฉบับที่สอง (ฉบับมาตรฐาน 2011)
(ในวันที่มาสมัคร แต่ละทีมจะได้รับหนังสือ 4 เล่ม สำหรับผู้แข่งขัน 3 เล่มและผู้ฝึกสอน 1 เล่ม ในกรณีที่สมัครทางเว็บไซต์ หรือทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ สมาคมฯ จะจัดส่งหนังสือทั้ง 4 เล่มให้ทางไปรษณีย์) 
วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน 
ภาคกลาง                         วันเสาร์ที่  15  กรกฎาคม 2017    คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท (ซอย6)
ภาคใต้                             วันเสาร์ที่  19  สิงหาคม 2017       โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช 
ภาคเหนือ                         วันเสาร์ที่  16  กันยายน 2017       โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วันเสาร์ที่ 11  พฤศจิกายน 2017   โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด(แผนกมัธยม) จ.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน    09.00 – 11:00 น.      เริ่มรายการแข่งขัน        11:30 น.   
วิธีสมัคร 
1) กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน 
2) ส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียนทีมละ 500 บาท มาที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย 
 (ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ที่ วิธีชำระเงินค่าสมัคร) หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.thaibible.or.th 
ภาคกลาง                             เปิดรับสมัคร    วันที่   2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2017   ในเวลาราชการ 
ภาคใต้                                 เปิดรับสมัคร    วันที่  12 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2017        ในเวลาราชการ 
ภาคเหนือ                             เปิดรับสมัคร    วันที่   3 กรกฎาคม – 1 กันยายน 2017       ในเวลาราชการ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       เปิดรับสมัคร    วันที่ 21 สิงหาคม - 28 ตุลาคม 2017          ในเวลาราชการ
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
วิธีชำระเงินค่าสมัคร ชำระได้ 3 วิธีดังนี้ 
1) เงินสด 
2) โอนเงิน (โปรดระบุชื่อคริสตจักร / วัด / โรงเรียน / หน่วยงาน ผู้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันลงในเอกสารหลักฐาน การชำระเงินให้ชัดเจน) 
ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
             ธนาคารกรุงเทพ           สาขาอินทามระ          บัญชีสะสมทรัพย์     เลขที่ 138-0-86415-5  
             ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   สาขาสุทธิสาร             บัญชีออมทรัพย์       เลขที่ 154-1-17050-5 
             ธนาคารกรุงไทย            สาขาวิภาวดีรังสิต       บัญชีออมทรัพย์       เลขที่ 019-1-56198-3 
             ธนาคารไทยพาณิชย์      สาขาสุทธิสาร             บัญชีออมทรัพย์       เลขที่ 021-2-61271-6 
             ธนาคารกสิกรไทย          สาขาสุทธิสาร             บัญชีออมทรัพย์       เลขที่ 069-2-72569-7 
             ธนาคารทหารไทย          สาขาสะพานควาย       บัญชีออมทรัพย์      เลขที่ 193-2-24007-8
*สอบถามรายละเอียด ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาตามที่อยู่ด้านล่าง 
 สมาคมพระคริสตธรรมไทย สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 319/52-55 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 02-616-0517
  คุณรำไพ ฝ่ายระดมทุนและกิจกรรมพิเศษ 02-279-8341, 093-895-5257
ภาคเหนือ 
  ธนาคารกรุงเทพ             สาขาสันป่าข่อย          บัญชีสะสมทรัพย์    เลขที่ 253-0-79357-5 
*สอบถามรายละเอียด ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาตามที่อยู่ด้านล่าง 
สมาคมพระคริสตธรรมไทย สาขาเชียงใหม่ 11/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000  สาขาเชียงใหม่ 053-240-543, โทรสาร 053-240-396 
3) ธนาณัติ (สั่งจ่าย “สมาคมพระคริสตธรรมไทย” ปณ.สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400) 
รูปแบบการแข่งขัน 
ใช้คำถามหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละทีมจะสะสมคะแนนตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้าย ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับจะได้รับรางวัลตามที่สมาคมกำหนดไว้ ***แข่งขันวันเดียว รู้ผลภายในวันนั้น*** 
รางวัล 
รางวัลที่ 1-3 รับเงินรางวัล โล่รางวัล และเหรียญรางวัล 
รางวัลชมเชย 
หมายเหตุ     1) สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรางวัลตามความเหมาะสม
                    2) ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป 
                        จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าเงินรางวัลตามกฎหมาย

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์