Get Adobe Flash player

ผลคะแนนเขตภาคอีสานประจำปี 2017

ผลคะแนนเขตภาคอีสานประจำปี 2017

1.ผลคะแนนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2017

2.ผลคะแนนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจำปี 2017

3.ผลคะแนนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปี 2017

ภาพการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์เขตภาคอีสาน ประจำปี2017