Get Adobe Flash player

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 

ผลคะแนนเขตภาคอีสานประจำปี 2017

ผลคะแนนเขตภาคอีสานประจำปี 2017

1.ผลคะแนนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2017

2.ผลคะแนนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจำปี 2017

3.ผลคะแนนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปี 2017

ภาพการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์เขตภาคอีสาน ประจำปี2017

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

คริสตสายสัมพันธ์

 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์