Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงต้นปี 2017 ทำให้ประชาชน รวมถึงพี่น้องคริสตชนและคริสตจักรต่างๆ เดือดร้อนเป็นจำนวนมากอุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและทำลายสุขภาพจิตของผู้คน อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

พระธรรมมาระโกภาษามือ

สมาคมพระคริสตธรรมไทยมองเห็นคุณค่าของผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย จึงได้ริเริ่มโครงการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษามือ เพื่อคนหูหนวกขึ้น ซึ่งขณะนี้ฉบับร่างของพระธรรมมาระโก แล้วเสร็จ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสามารถเข้าไปชมได้ทาง youtube ตาม link

พระธรรมมาระโกภาษามือ
คำ+มาระโก บทที่1:1-8 https://youtu.be/d1w41d90uJM?list
คำ+มาระโก บทที่1:9-15 https://youtu.be/etnK7x9XMKo?list
คำ+มาระโก บทที่1:16-20 https://youtu.be/qfL9n7ozfTU?list
คำ+มาระโก บทที่1:21-28 https://youtu.be/SnG1JLC0njc?list
คำ+มาระโก บทที่1:29-34 https://youtu.be/oi0WqPNylnc?list
คำ+มาระโก บทที่1:35-39 https://youtu.be/DEPJkmus-qI?list
คำ+มาระโก บทที่1:40-45 https://youtu.be/EVioGu71knA?list
คำ+มาระโก บทที่2:1-12 https://youtu.be/Pf7_7SAyA3w?list
คำ+มาระโก บทที่2:13-17 https://youtu.be/0ZlZNyIqEY4?list
คำ+มาระโก บทที่2:18-22 https://youtu.be/dDavVJ6zc-o?list
คำ+มาระโก บทที่2:23-28 https://youtu.be/0CFApMkfORk?list

 
 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์