Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

รายงานความคืบหน้าประจำปี 2014

รายงานความคืบหน้าประจำปี 2014

การเข้าถึงพระคัมภีร์ทั่วโลก

ปี 2014 เป็นปีที่จะต้องจารึกไว้สำหรับการแปลพระคัมภีร์ สมาคมพระคริสตธรรมทั่วโลกได้ช่วยทำให้พระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในภาษาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 51 ภาษา ส่งผลไปยังผู้คนมากกว่า 1.371 พันล้านคน แบ่งเป็นผู้ใช้ภาษาจีน 1.225 พันล้านคน และผู้ใช้ภาษาอื่นๆ 146 ล้านคน

ปี 2014 สมาคมพระคริสตธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องในงาน : แปลพระคัมภีร์ 30 ภาษา ที่มีผู้ใช้เกือบ 10 ล้านคน ซึ่งไม่เคยมีพระคัมภีร์เป็นภาษาของตัวเองมาก่อน 

ยกร่างคำแปลและแปลใหม่ จำนวน 21 ภาษา ที่มีผู้ใช้ 1.361 พันล้านคน

การเข้าถึงพระคัมภีร์ในปัจจุบัน

โครงการ 100 เล่มใน 1,000 วัน สิ้นสุดปี 2014 พระคัมภีร์ 70 % ได้รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ ตีพิมพ์แล้ว  30 %ทำให้ชุมชนมีคุณภาพดีขึ้น และอีก 40% อยู่ในขั้นตอนการเตรียมพิมพ์หรือกำลังพิมพ์

ห้องสมุดพระคัมภีร์ดิจิตอล

ห้องสมุดพระคัมภีร์ดิจิตอลเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของเราในการทำให้พระคัมภีร์เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเท่าที่จะเป็นไปได้ ปี 2014 เราได้ผ่านเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญ จบลงด้วยพระคัมภีร์ 1,014 ฉบับ ที่ได้รับการแปลทั้งแบบภาคพันธสัญญาและแบบคัดตอน รวม 816 ภาษา ซึ่งเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากกว่า 4 พันล้านคน

                                                                               

 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์