Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

การประชุมเพื่อตรวจการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

การประชุมเพื่อตรวจการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

ในวันที่ 26-30 กันยายน และ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2016 อาจารย์ Mark  Andrew Penner ที่ปรึกษาการแปลภาษามือ ได้เดินทางมาสมาคมพระคริสตธรรมไทย เพื่อตรวจการแปลภาษามือ พระธรรมมาระโก บทที่ 7-11

โดยในวันที่ 28-30 กันยายน 2016 มีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมแปลพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และทีมภาษามือจาก  SILTranslation Consultants รวมทั้งสิ้น 30 ท่าน ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมฯ กรุงเทพฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความสอดคล้องในการแปลและการใช้คำศัพท์ต่างๆ   ในการประชุมมีทีมงานจาก Wycliffe Bible Translations Media Team เข้าร่วมถ่ายทำวีดีโอการประชุมในครั้งนี้ด้วย

  

 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์