Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

ศจ.คำฟอง แสงกุมาร ประธานองค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย

พระ คัมภีร์ฉบับมาตรฐาน เป็นพระคัมภีร์ที่อ่านง่าย และขนาดตัวอักษรมีขนาดใหญ่ จึงเหมาะกับผู้มีปัญหาสายตาเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ที่จัดพิมพ์พระคัมภีร์ที่สามารถตอบสนองต่อคนทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี

 

                                                                                                                                                        ศจ.คำฟอง แสงกุมาร

                                                                                                             ประธานองค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย

ศจ.ทนงศักดิ์ พงษ์อุดทา ศบ.คริสตจักรนาซารีนกรุงเทพฯ

แปล ใหม่ ทันสมัยภาษา พัฒนารูปเล่ม เต็มด้วยข้อมูล เพิ่มพูนจิตวิญญาณ อ่านอย่างใคร่ครวญทุกวัน

 

                                                                                              ศจ.ทนงศักดิ์ พงษ์อุดทา ศบ.คริสตจักรนาซารีนกรุงเทพฯ

 

ศจ.ขจร ใบนา ฝ่ายวิชาการพระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

ขอบ คุณสมาคมฯ ที่ได้กรุณามอบพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานให้แก่ดิฉันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอน และเทศนาได้ถูกต้องตามสำเนาต้นฉบับภาษาเดิม คือภาษาฮีบรู อาราเมค และกรีก ซึ่งรับรองมาตรฐานการแปลโดยสหสมาคมพระคริสตธรรมสากล สรุปแล้วจากการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานแล้ว ขอบอกว่าเข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจนและได้แก้ไขคำแปลถูกต้อง ยอดเยี่ยมมาก ขอพระเจ้าอวยพร

 

                                                                                       ศจ.ขจร ใบนา ฝ่ายวิชาการพระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

นางนงเยาว์ ไชยวิราช อนุศาสกโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

จาก การศึกษาพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานที่ท่านส่งให่ไปนั้น สังเกตุจากการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความชัดเจนของเรื่อง และเนื้อหา มำให้เห็นภาพชัดเจน ไม่คลุมเครือเหมาะสำหรับคนทั่วไป ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระคริสตธรรม

 

                                                                                                    นางนงเยาว์ ไชยวิราช อนุศาสกโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

ศจ.แสง ศิริเธียรวานิชกุล ศบ.อาวุโส

ผม ใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์ปี 1971 มา 20 ปี กว่าปี ไม่อยากเปลี่ยน แต่เมื่อได้รับพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน และเริ่มเปิดอ่าน สังเกตุ แต่ละเล่ม โครงร่างของเนื้อหาช่วยทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจ เนื้อหาของพระคัมภีร์ เล่มนั้นๆ ได้ดี และการแปลได้เนื้อความชัดเจนขึ้น

 

 

                                                                                                                                  ศจ.แสง ศิริเธียรวานิชกุล ศบ.อาวุโส

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์