Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

จิรยุทธ วจขะถาวรชัย พันธกร

พระ คริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน ถือว่าเป็นของประทานที่พิเศษสุดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้แก่ประชากร ชาวไทยในเวลานี้ เพื่อเป็นสื่อสากลในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความเป็นเอกภาพผ่านทางถ้อยคำแห่งพระวจนะที่เป็นภาษาไทย และเพื่อให้ผู้ปรารถนา...จะรู้จักพระเจ้าในทุกระดับการศึกษา สามารถอ่านได้โดยไม่มีกำแพงภาษามาขวางกั้น ซึ่งเชื่อว่าจะนำความคิดความจริง และความเชื่อของผู้อ่านทุกคนมาถึงพระคุณความรักของพระองค์พระเยซูคริสต์ใน ที่สุด

 

 

                                                                                                                                           จิรยุทธ วจขะถาวรชัย พันธกร

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์