Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

บาทหลวงทัศไนย์ คมกฤส อาจารย์สอนพระคัมภีร์ - วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม

พระ คริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน ที่เพิ่งจัดพิมพ์เสร็จ สวยงามน่าอ่านมาก ภาพสีอัญมณีและแผนที่ประกอบก็สวยงาม น่าจะเป็นประโยชน์ช่วยในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรให้ทุกคนที่มีส่วนในการจัดพิมพ์ได้ร่วมงานอย่างเข้ม แข็งต่อไปเพื่อทำให้พระวาจาของพระเจ้า ซึ่งดำรงอยู่ตลอดไป ได้รุดหน้าไปและได้รับความเคารพนับถือทั่วทุกแห่งหน

 

                                                                                                                                               บาทหลวงทัศไนย์ คมกฤส

                                                                                                            อาจารย์สอนพระคัมภีร์ - วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์