Get Adobe Flash player

บาทหลวงทัศไนย์ คมกฤส อาจารย์สอนพระคัมภีร์ - วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม

พระ คริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน ที่เพิ่งจัดพิมพ์เสร็จ สวยงามน่าอ่านมาก ภาพสีอัญมณีและแผนที่ประกอบก็สวยงาม น่าจะเป็นประโยชน์ช่วยในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรให้ทุกคนที่มีส่วนในการจัดพิมพ์ได้ร่วมงานอย่างเข้ม แข็งต่อไปเพื่อทำให้พระวาจาของพระเจ้า ซึ่งดำรงอยู่ตลอดไป ได้รุดหน้าไปและได้รับความเคารพนับถือทั่วทุกแห่งหน

 

                                                                                                                                               บาทหลวงทัศไนย์ คมกฤส

                                                                                                            อาจารย์สอนพระคัมภีร์ - วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม