Get Adobe Flash player

ศจ.แสง ศิริเธียรวานิชกุล ศบ.อาวุโส

ผม ใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์ปี 1971 มา 20 ปี กว่าปี ไม่อยากเปลี่ยน แต่เมื่อได้รับพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน และเริ่มเปิดอ่าน สังเกตุ แต่ละเล่ม โครงร่างของเนื้อหาช่วยทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจ เนื้อหาของพระคัมภีร์ เล่มนั้นๆ ได้ดี และการแปลได้เนื้อความชัดเจนขึ้น

 

 

                                                                                                                                  ศจ.แสง ศิริเธียรวานิชกุล ศบ.อาวุโส