Get Adobe Flash player

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 

ศจ.แสง ศิริเธียรวานิชกุล ศบ.อาวุโส

ผม ใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์ปี 1971 มา 20 ปี กว่าปี ไม่อยากเปลี่ยน แต่เมื่อได้รับพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน และเริ่มเปิดอ่าน สังเกตุ แต่ละเล่ม โครงร่างของเนื้อหาช่วยทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจ เนื้อหาของพระคัมภีร์ เล่มนั้นๆ ได้ดี และการแปลได้เนื้อความชัดเจนขึ้น

 

 

                                                                                                                                  ศจ.แสง ศิริเธียรวานิชกุล ศบ.อาวุโส

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์