Get Adobe Flash player

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

นางนงเยาว์ ไชยวิราช อนุศาสกโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

จาก การศึกษาพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานที่ท่านส่งให่ไปนั้น สังเกตุจากการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความชัดเจนของเรื่อง และเนื้อหา มำให้เห็นภาพชัดเจน ไม่คลุมเครือเหมาะสำหรับคนทั่วไป ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระคริสตธรรม

 

                                                                                                    นางนงเยาว์ ไชยวิราช อนุศาสกโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์