Get Adobe Flash player

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

ศจ.ทนงศักดิ์ พงษ์อุดทา ศบ.คริสตจักรนาซารีนกรุงเทพฯ

แปล ใหม่ ทันสมัยภาษา พัฒนารูปเล่ม เต็มด้วยข้อมูล เพิ่มพูนจิตวิญญาณ อ่านอย่างใคร่ครวญทุกวัน

 

                                                                                              ศจ.ทนงศักดิ์ พงษ์อุดทา ศบ.คริสตจักรนาซารีนกรุงเทพฯ

 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์