Get Adobe Flash player

ลงทะเบียนประชุมสมัชชา

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

เปิดตัวพระคัมภีร์กระเหรี่ยงโปว์ 2016

ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องกะเหรี่ยงโปว์ในประเทศไทยได้มีพระคัมภีร์เต็มเล่มในภาษาของพวกเขาเองเป็นครั้งแรก งานเฉลิมฉลองพระคัมภีร์กะเหรี่ยงโปว์ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016 ที่คริสตจักรแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงโปว์ และชาวไทย มาร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศประมาณ 1,000 ท่าน ชมภาพ

คริสตสายสัมพันธ์

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์