Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2017 เขียนโดย Thailand Bible Society 159
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2016 เขียนโดย Thailand Bible Society 545
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2015 เขียนโดย TBS 2711
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2014 เขียนโดย Thailand Bible Society 1222
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2013 เขียนโดย Thailand Bible Society 623
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2012 เขียนโดย Thailand Bible Society 567
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2011 เขียนโดย Thailand Bible Society 655
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2010 เขียนโดย Thailand Bible Society 668
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2009 เขียนโดย Thailand Bible Society 657
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2008 เขียนโดย Thailand Bible Society 621
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2007 เขียนโดย Thailand Bible Society 1086

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์