Get Adobe Flash player

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2017 เขียนโดย Thailand Bible Society 282
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2016 เขียนโดย Thailand Bible Society 649
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2015 เขียนโดย TBS 2876
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2014 เขียนโดย Thailand Bible Society 1284
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2013 เขียนโดย Thailand Bible Society 706
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2012 เขียนโดย Thailand Bible Society 627
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2011 เขียนโดย Thailand Bible Society 720
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2010 เขียนโดย Thailand Bible Society 744
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2009 เขียนโดย Thailand Bible Society 735
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2008 เขียนโดย Thailand Bible Society 684
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2007 เขียนโดย Thailand Bible Society 1181

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

คริสตสายสัมพันธ์

 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์