Get Adobe Flash player

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2017 เขียนโดย Thailand Bible Society 207
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2016 เขียนโดย Thailand Bible Society 588
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2015 เขียนโดย TBS 2805
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2014 เขียนโดย Thailand Bible Society 1246
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2013 เขียนโดย Thailand Bible Society 656
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2012 เขียนโดย Thailand Bible Society 592
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2011 เขียนโดย Thailand Bible Society 683
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2010 เขียนโดย Thailand Bible Society 700
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2009 เขียนโดย Thailand Bible Society 686
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2008 เขียนโดย Thailand Bible Society 650
คริสตสายสัมพันธ์ประจำปี 2007 เขียนโดย Thailand Bible Society 1123

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์