Get Adobe Flash player

อบรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านสันติสุข

 

     เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2018 โรงเรียนบ้านสันติสุข ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรม “การอบรมจริยธรรม” ให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีอาจารย์จากคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์แม่จัน เป็นผู้อบรม แม้ 80% ของนักเรียนทั้งโรงเรียนจะเป็นคริสเตียน แต่นับเป็นครั้งแรกที่มีการอบรมจริยธรรมแบบคริสเตียนในโรงเรียนรัฐบาลแห่งนี้

     คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์แม่จัน เป็นหนึ่งในคริสตจักรที่เป็นตัวแทนของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ในการนำ “พระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน” ไปมอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาลในชุมชนของตน ตามโครงการ “500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมอบพระคัมภีร์ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งมีอยู่ 30,435 แห่งทั่วประเทศ

     โครงการ “500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน” นอกจากจะทำให้เยาวชนไทยจำนวนมากมีโอกาสเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าแล้ว ยังทำให้คริสตจักรทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าไปสร้างสัมพันธ์กับโรงเรียนรัฐบาลในชุมชน เพื่อจะมีโอกาสทำพันธกิจกับโรงเรียน เช่นการจัดอบรมจริยธรรม ที่เกิดขึ้นนี้ เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเยาวชนไทย เริ่มจากได้มีโอกาสได้อ่านพระวจนะของพระองค์ ไปสู่การได้ยิน ได้เรียนรู้ และรู้จักพระองค์ ผ่านทาง “พระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน” เล่มนี้

     หากท่านปรารถนาให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสดีๆ เหมือนนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติสุข โปรดสนับสนุน โครงการ “500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน” โดยการถวาย อธิษฐานเผื่อ ช่วยมอบพระคัมภีร์ และบอกต่อผู้ที่ท่านรู้จัก

ร่วมถวายสนับสนุนโครงการ “500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน”
https://thai.bible/schoolbible/home

มอบพระคัมภีร์ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ และเขตดอนเมือง

     สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้นำ "พระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน" ไปมอบแก่โรงเรียน 35 แห่งในกรุงเทพมหานครด้วยตนเอง บางโรงเรียนเราได้พบกับผู้อำนวยการ บ้างก็พบอาจารย์ฝ่ายวิชาการ หรือคุณครูบรรณารักษ์ เราได้มีโอกาสแนะนำพระคัมภีร์ที่นำไปมอบว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไร มีความพิเศษและความสำคัญอย่างไร แทบทุกโรงเรียนที่เราไปให้การตอบรับอย่างดี ทุกคนต่างชื่นชมเพราะรูปเล่มที่สวยงาม ภาพประกอบที่น่าสนใจ รวมถึงมีแผนที่สี่สีท้ายเล่มที่ช่วยในการศึกษาเปรียบเทียบกับแผนที่ในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคริสตศาสนาด้วย ไม่เพียงเท่านั้นเกือบทุกโรงเรียนบอกว่าห้องสมุดของตนยังไม่เคยมีพระคัมภีร์เต็มเล่มมาก่อน เมื่อมีนักเรียนมาถามหาเพื่อทำรายงานก็ไม่สามารถหาได้ แม้แต่โรงเรียนใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ในกรุงเทพฯ ก็ยังไม่มี แล้วโรงเรียนอีกมากมายกว่าสามหมื่นแห่งในประเทศไทยก็คงยังไม่เคยมีพระคัมภีร์เต็มเล่มในห้องสมุดเช่นกัน

     การที่เราได้ออกไปพบปะโรงเรียนยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าพระเจ้าทรงนำให้เราริเริ่มพันธกิจยิ่งใหญ่นี้ แม้เราจะเคยมองว่าเป็นพันธกิจที่ใหญ่เกินตัว แต่หากเราไม่เริ่มแล้วใครจะเริ่ม เราเชื่อแน่ว่างานที่พระเจ้าทรงริเริ่มและมอบหมายให้เราทำนั้นพระเจ้าจะทรงนำไปสู่ความสำเร็จ แม้ตอนนี้ดูเหมือนเรายังขาดกำลัง ขาดทรัพยากรหลายอย่าง แต่เราไม่ขาดความเชื่อว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดช และจะช่วยนำให้เยาวชนไทยอีกมากมายที่มีโอกาสได้อ่าน ได้รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้

ร่วมถวายสนับสนุนโครงการ “500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน”
https://thai.bible/schoolbible/home/

 

โรงเรียนในเขตบางซื่อ และเขตดอนเมือง ได้แก่

     - โรงเรียนโยธินบูรณะ

     - โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

     - โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

     - โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

     - โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

     - โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

     - โรงเรียนสีกัน (วัฒนานนท์อุปถัมภ์)

     - โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

มอบพระคัมภีร์ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

+ + + เริ่มแจกแล้ว + + +

     เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2018 รองเลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้นำพระคัมภีร์ไปมอบให้กับโรงเรียนรัฐบาล 10 แห่งในกรุงเทพมหานคร คุณครูบรรณารักษ์บางคนกล่าวว่า หนังสือสวยงามมาก ไม่เคยเห็นพระคัมภีร์แบบนี้มาก่อน // เด็กๆ ต้องชอบแน่นอน // บางแห่งกล่าวว่า เพิ่งมีเด็กนักเรียนมาถามหาว่า มีพระคัมภีร์ของคริสเตียนในห้องสมุดมั้ย ฯลฯ

     น่าชื่นใจที่สุด ที่พระคัมภีร์ของคริสเตียนจะได้เข้าไปวางอยู่ในชั้นหนังสือของโรงเรียนรัฐบาล

ลองทายซิคะ ว่าฉากหลังภาพคือโรงเรียนอะไรในเขตกทม?

+ + + ขอเชิญร่วมทำพันธกิจกับสมาคมพระคริสตธรรมไทย อธิษฐาน / ถวายทรัพย์ / ประชาสัมพันธ์ + + +

https://thai.bible/schoolbible/donations/schoolbible/

 

โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ได้แก่

     - โรงเรียนสตรีวิทยา

     - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

     - โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

     - โรงเรียนวัดราชบพิธ

     - โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     - โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

     - โรงเรียนวัดสังเวช

     - โรงเรียนวัดชนะสงคราม

     - โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

     - โรงเรียนวัดโสมนัส

มอบพระคัมภีร์ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน เขตสัมพันธวงศ์ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

     เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2018 เลขาธิการของสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้นำพระคัมภีร์ไปมอบให้กับโรงเรียนรัฐบาล 7 แห่งในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนทั้ง 7 แห่งยังไม่มีพระคริสตธรรมคัมภีร์อยู่ในห้องสมุด ผู้รับทุกท่านต่างยินดีรับและชื่นชมพระคัมภีร์ที่สวยงามและน่าอ่าน และมีท่านหนึ่งอยากจะขอซื้อไว้เป็นสมบัติส่วนตัว ผู้ที่รับส่วนใหญ่รู้จักคริสเตียน และแจ้งว่าในโรงเรียนมีนักเรียนที่เป็นคริสเตียนด้วย เชื่อว่าพระคัมภีร์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและคุณครูทุกคนที่ได้อ่าน

     ขอเชิญร่วมถวายร่วมมอบพระคัมภีร์ และอธิษฐานเผื่อโครงการนี้ที่จะทำต่อเนื่องต่อไปด้วยครับ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://thai.bible/schoolbible/home/

โรงเรียนทั้ง 7 แห่งได้แก่

     - โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
     - โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย
     - โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
     - โรงเรียนสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์
     - โรงเรียนวัดสระเกศ
     - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
     - โรงเรียนเทพศิรินทร์

มอบพระคัมภีร์ จ.อยุธยา และ จ.อ่างทอง

500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน”

คริสตจักรร่วมเปลี่ยนชีวิตเด็กไทยด้วยพระวจนะ

*******************************

     โครงการ “500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน” ซึ่งมีเป้าหมายจะมอบพระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน เพื่อห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาล 30,435 แห่ง ขณะนี้พระคัมภีร์ได้พิมพ์เสร็จมาถึงประเทศไทย จำนวน 10,000 เล่ม เรียบร้อยแล้ว 

     สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้นำพระคัมภีร์สำหรับโรงเรียนไปมอบให้กับคริสตจักร 5 แห่งที่ตอบรับในการเป็นตัวแทนไปมอบพระคัมภีร์ให้กับโรงเรียนต่างๆ

คริสตจักรร่มเกล้าอยุธยา รับพระคัมภีร์ไปมอบให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอต่างๆ จ.อยุธยา 342 เล่ม

คริสตจักรอยุธยาแบ๊บติสต์ รับพระคัมภีร์ไปมอบให้แก่โรงเรียนในเขต อ.เมือง จ.อยุธยา 32 เล่ม

คริสตจักรแห่งพระบัญชาอ่างทอง รับพระคัมภีร์ไปมอบให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอต่างๆ จ.อ่างทอง 100 เล่ม

คริสตจักรอ่างทองแบ๊บติสต์รับพระคัมภีร์ไปมอบให้แก่โรงเรียนในเขต อ.เมือง จ.อ่างทอง 25 เล่ม

คริสตจักรพระบัญชาวิเศษชัยชาญรับพระคัมภีร์ไปมอบให้แก่โรงเรียนในเขต อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 35 เล่ม

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ คริสตจักรร่มเกล้าอยุธยา คริสตจักรอยุธยาแบ๊บติสต์ คริสตจักรแห่งพระบัญชาอ่างทอง คริสตจักรอ่างทองแบ๊บติสต์ คริสตจักรพระบัญชาวิเศษชัยชาญ และทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำพันธกิจกับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ส่งต่อพระคัมภีร์สู่เด็กนักเรียนไทยทั่วประเทศ โดยร่วมสนับสนุนการพิมพ์ และส่งมอบพระคัมภีร์ให้แก่โรงเรียน ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพันธกิจของท่านอย่างมากมาย

     ขอเชิญร่วมมอบพระคัมภีร์มาตรฐานเต็มเล่ม ปกแข็ง ขอบทอง มีภาพประกอบ ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาล เพื่อเด็กๆ จะได้อ่านพระวจนะของพระเจ้า และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นสากลให้แก่เด็กๆ ทั่วประเทศไทย ถวายพระคัมภีร์สำหรับโรงเรียนได้ในราคาเล่มล่ะ 1,000 บาท  สนใจติดต่อ โทร 02-2798341 หรือ 093-8955257Line : thaibible.line  และชมเว็บไซต์ได้ที่ : www.thai.bible/schoolbible