Get Adobe Flash player

มอบพระคัมภีร์ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

+ + + เริ่มแจกแล้ว + + +

     เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2018 รองเลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้นำพระคัมภีร์ไปมอบให้กับโรงเรียนรัฐบาล 10 แห่งในกรุงเทพมหานคร คุณครูบรรณารักษ์บางคนกล่าวว่า หนังสือสวยงามมาก ไม่เคยเห็นพระคัมภีร์แบบนี้มาก่อน // เด็กๆ ต้องชอบแน่นอน // บางแห่งกล่าวว่า เพิ่งมีเด็กนักเรียนมาถามหาว่า มีพระคัมภีร์ของคริสเตียนในห้องสมุดมั้ย ฯลฯ

     น่าชื่นใจที่สุด ที่พระคัมภีร์ของคริสเตียนจะได้เข้าไปวางอยู่ในชั้นหนังสือของโรงเรียนรัฐบาล

ลองทายซิคะ ว่าฉากหลังภาพคือโรงเรียนอะไรในเขตกทม?

+ + + ขอเชิญร่วมทำพันธกิจกับสมาคมพระคริสตธรรมไทย อธิษฐาน / ถวายทรัพย์ / ประชาสัมพันธ์ + + +

https://thai.bible/schoolbible/donations/schoolbible/

 

โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ได้แก่

     - โรงเรียนสตรีวิทยา

     - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

     - โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

     - โรงเรียนวัดราชบพิธ

     - โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     - โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

     - โรงเรียนวัดสังเวช

     - โรงเรียนวัดชนะสงคราม

     - โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

     - โรงเรียนวัดโสมนัส