Get Adobe Flash player

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

ขอแสดงความยินดี กับ CGNTV ในประเทศไทย

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอแสดงความยินดีกับการเปิดสถานีโทรทัศน์คริสเตียน CGNTV (Christian Global Network Television) เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 

 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์