Get Adobe Flash player

"ความรักของพ่อ"

หนังสั้นคริสต์มาส "ความรักของพ่อ" ถ่ายทำตามท้องทุ่งต่างจังหวัดในประเทศไทย บรรยากาศดีมากเหมาะสำหรับวันพ่อและเทศกาลคริสต์มาส ที่กำลังมาถึงนี้ค่ะ http://en.christmasinasia.net/the-godman/

ขอแสดงความยินดี กับ CGNTV ในประเทศไทย

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอแสดงความยินดีกับการเปิดสถานีโทรทัศน์คริสเตียน CGNTV (Christian Global Network Television) เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 

อ่านเพิ่มเติม: ขอแสดงความยินดี กับ CGNTV ในประเทศไทย

การเฉลิมฉลองเปิดตัวอีกครั้งร้านหนังสือสมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์

การเฉลิมฉลองเปิดตัวอีกครั้งของร้านหนังสือสมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์ 

“พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ‘ศักดิ์ศรีของพระนิเวศหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าหลังก่อน และในสถานที่นี้ เราจะให้สันติสุข” พระยาห์เวห์จอมทัพตรัส?ดังนี้แหละ” ฮักกัย 2:9 (ฉบับมาตรฐาน) วันที่ 9 กรกฎาคม 2014 เป็นวันที่ต้องจดจำในประวัติศาสตร์คริสเตียนของอียิปต์ อัสสูท (Assuit) เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางใต้ของไคโร ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นป้อมปราการของคริสตชน แม้ว่าจำนวนคริสตชนจะลดลงไปอย่างมาก แต่ก็ยังมี คริสเตียนที่เข้มแข็งหลงเหลืออยู่ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น คือการเปิดตัวอีกครั้งของร้านหนังสือของสมาคมพระคริสตธรรม ในใจกลางเมืองอัสสูท  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกกลุ่มผู้สนับสนุนภราดรภาพมุสลิม ที่ตอบรับนโยบายการขยายตัวของภราดรภาพมุสลิมที่อยู่ในไคโร บุกเข้าทำลายลงอย่างเกรี้ยวกราด ในวันที่ 14 สิงหาคม 2013 

อ่านเพิ่มเติม: การเฉลิมฉลองเปิดตัวอีกครั้งร้านหนังสือสมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์