Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

การเฉลิมฉลองเปิดตัวอีกครั้งร้านหนังสือสมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์

การเฉลิมฉลองเปิดตัวอีกครั้งของร้านหนังสือสมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์ 

“พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ‘ศักดิ์ศรีของพระนิเวศหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าหลังก่อน และในสถานที่นี้ เราจะให้สันติสุข” พระยาห์เวห์จอมทัพตรัส?ดังนี้แหละ” ฮักกัย 2:9 (ฉบับมาตรฐาน) วันที่ 9 กรกฎาคม 2014 เป็นวันที่ต้องจดจำในประวัติศาสตร์คริสเตียนของอียิปต์ อัสสูท (Assuit) เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางใต้ของไคโร ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นป้อมปราการของคริสตชน แม้ว่าจำนวนคริสตชนจะลดลงไปอย่างมาก แต่ก็ยังมี คริสเตียนที่เข้มแข็งหลงเหลืออยู่ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น คือการเปิดตัวอีกครั้งของร้านหนังสือของสมาคมพระคริสตธรรม ในใจกลางเมืองอัสสูท  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกกลุ่มผู้สนับสนุนภราดรภาพมุสลิม ที่ตอบรับนโยบายการขยายตัวของภราดรภาพมุสลิมที่อยู่ในไคโร บุกเข้าทำลายลงอย่างเกรี้ยวกราด ในวันที่ 14 สิงหาคม 2013 

อ่านเพิ่มเติม: การเฉลิมฉลองเปิดตัวอีกครั้งร้านหนังสือสมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์ 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์