Get Adobe Flash player

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

การเฉลิมฉลองเปิดตัวอีกครั้งร้านหนังสือสมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์

การเฉลิมฉลองเปิดตัวอีกครั้งของร้านหนังสือสมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์ 

“พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ‘ศักดิ์ศรีของพระนิเวศหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าหลังก่อน และในสถานที่นี้ เราจะให้สันติสุข” พระยาห์เวห์จอมทัพตรัส?ดังนี้แหละ” ฮักกัย 2:9 (ฉบับมาตรฐาน) วันที่ 9 กรกฎาคม 2014 เป็นวันที่ต้องจดจำในประวัติศาสตร์คริสเตียนของอียิปต์ อัสสูท (Assuit) เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางใต้ของไคโร ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นป้อมปราการของคริสตชน แม้ว่าจำนวนคริสตชนจะลดลงไปอย่างมาก แต่ก็ยังมี คริสเตียนที่เข้มแข็งหลงเหลืออยู่ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น คือการเปิดตัวอีกครั้งของร้านหนังสือของสมาคมพระคริสตธรรม ในใจกลางเมืองอัสสูท  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกกลุ่มผู้สนับสนุนภราดรภาพมุสลิม ที่ตอบรับนโยบายการขยายตัวของภราดรภาพมุสลิมที่อยู่ในไคโร บุกเข้าทำลายลงอย่างเกรี้ยวกราด ในวันที่ 14 สิงหาคม 2013 

อ่านเพิ่มเติม: การเฉลิมฉลองเปิดตัวอีกครั้งร้านหนังสือสมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์ 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์