Get Adobe Flash player

คลิปงานสัมมนา “Money & Marriage” การเงินกับชีวิตสมรสที่พระเจ้าอวยพร


คลิปบันทึกภาพงานสัมมนา “Money & Marriage” การเงินกับชีวิตสมรสที่พระเจ้าอวยพร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2018 เวลา 9.00-15.00 น. ณ คริสตจักรที่ 2 สามย่าน
วิทยากรโดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย
 

ท่องดินแดน 2 ประเทศ อิสราเอลและจอร์แดน

ขอเชิญพี่น้องคริสตชน ร่วมทัศนศึกษากับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ท่องดินแดนพระคัมภีร์ 2 ประเทศ
อิสราเอลและจอร์แดน เจาะลึกโลกพระคัมภีร์ ในหัวข้อ "อับราฮัมกับพระคริสต์" วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2018
 

     นำทีมและบรรยายโดย อ.ดร.วารุนาฎ เชื้อหน่าย ท่านเป็นนักวิชาการทางพระคัมภีร์เดิม/ใหม่  เป็นนักแปล นักเขียน นักเทศน์ และเป็นอาจารย์สอนในสถาบันพระคริสตธรรม ขอเชิญสัมผัสบรรยากาศ และชมโบราณสถานต่างๆ ในโลกพระคัมภีร์ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในความเชื่อของคริสตชน อีกทั้งเพิ่มความสามารถในการถ่ายทอดพระวจนะพระเจ้าให้กับผู้อื่น

 

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดการเดินทาง

 

 

เชิญร่วมทัศนศึกษาประเทศอิสราเอล

 
** ปิดรับสมัครแล้ว**
 
ขอเชิญพี่น้องคริสเตียน สนใจศึกษาพระคัมภีร์ ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศอิสราเอลกับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
ในหัวข้อ ดาวิดกับพระคริสต์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2018
 
     นำทีมและบรรยายโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย ท่านเป็นนักวิชาการทางพระคัมภีร์เดิม เป็นนักแปล นักเขียน นักเทศน์ และเป็นอาจารย์สอนในสถาบันพระคริสตธรรม การทัศนศึกษานี้ท่านจะได้เห็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ และจะได้เข้าใจพระคัมภีร์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความเชื่อ ความเข้าใจ และความสามารถในการถ่ายทอดพระวจนะพระเจ้าของท่านจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
 
คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม