Get Adobe Flash player

คลิปงานสัมมนา “Money & Marriage” การเงินกับชีวิตสมรสที่พระเจ้าอวยพร


คลิปบันทึกภาพงานสัมมนา “Money & Marriage” การเงินกับชีวิตสมรสที่พระเจ้าอวยพร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2018 เวลา 9.00-15.00 น. ณ คริสตจักรที่ 2 สามย่าน
วิทยากรโดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย