Get Adobe Flash player

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 

สมาคมฯ ร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร

     ศจ. ดร. เสรี หล่อกัณภัย เดินทางไปร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ  สังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์  อุดรธานี  วันที 21 ธ.ค. 2017

 

 

 

มอบพระคัมภีร์และหนังสือวิชาการแก่โรงเรียนพระคริสตธรรมในประเทศไทย

สมาคมพระคริสตธรรมไทย
มอบพระคัมภีร์ฉบับภาษาฮีบรู กรีก ละติน
และหนังสือวิชาการแก่โรงเรียนพระคริสตธรรมในประเทศไทย

 

     เมื่อประมาณปลายปี 2016สมาคมพระคริสตธรรมเยอรมนี (German Bible Society) มีความประสงค์ที่สนับสนุนพระคัมภีร์และหนังสือวิชาการให้กับสถาบันพระคริสตธรรมในประเทศไทย โดยมอบหมายให้สมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society) เป็นผู้ประสานงานติดต่อโรงเรียนและสถาบันพระคริสตธรรมต่างๆ ในประเทศไทย

     ขอบพระคุณพระเจ้าที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มีโอกาสเป็นสื่อกลางในการประสานงาน การติดต่อโรงเรียนพระคริสตธรรม การออกสินค้าที่มาทางเรือ ตลอดจนการคัดและจัดเตรียม พร้อมทั้งส่งมอบหนังสือที่มีคุณค่าเหล่านี้ให้กับพระคริสตธรรมต่างๆ เช่น สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ สวนพลู พระคริสตธรรมกรุงเทพ พระคริสตธรรมเพ๊นเทคอสในประเทศไทย พระคริสตธรรมลูเธอร์ (LST) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิค (มวกเหล็ก) วิทยาลัยแสงธรรม พระคริสตธรรมพะเยา และวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ

     สมาคมพระคริสตธรรมไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระคัมภีร์ฉบับภาษาฮีบรู กรีก ละติน และหนังสือวิชาการต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน เพื่อตระเตรียมผู้รับใช้ของพระเจ้าต่อไป ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการอ่านหรือค้นคว้า สามารถติดต่อห้องสมุดของโรงเรียนพระคริสตธรรมได้เช่นกัน

     ขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวยพระพรการทำพันธกิจการเรียนการสอนของโรงเรียนและสถาบันพระคริสตธรรมในประเทศไทย เพื่อพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตของทุกคนที่ตระเตรียมตัวเองเพื่อเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และขอบคุณสมาคมพระคริสตธรรมเยอรมนีที่เป็นผู้สนับสนุนหนังสือทีทรงคุณค่าเหล่านี้ และให้สมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการทำพันธกิจของพระเจ้าร่วมกัน

 

ขอพระสิริมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
สมาคมพระคริสตธรรมไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

คำขอบคุณผู้ถวายโครงการ "พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดประชาชน"

 ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำหนังสือขอบคุณมายังสมาคมพระคริสตธรรมไทย ที่ได้มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว” จำนวน 914 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และห้องสมุดประชาชนสังกัดสำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ

 

สมาคมฯ จึงขอส่งคำขอบคุณนี้ต่อผู้ถวายเพื่อโครงการ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดประชาชน” ทุกท่าน มา ณ ที่นี้

 

 

รักแท้ภาษามือ

 เรา​บอก​สิ่ง​เหล่า​นี้​กับ​พวก​ท่าน​แล้ว เพื่อ​ให้​ความ​ยินดี​ของ​เรา​อยู่​ใน​ท่าน และ​ให้​ความ​ยินดี​ของ​ท่าน​เต็ม​เปี่ยม
 “บัญ​ญัติ​ของ​เรา​คือ​ให้​พวก​ท่าน​รัก​กัน​และ​กัน เหมือน​อย่าง​ที่​เรา​รัก​ท่าน ไม่​มี​ใคร​มี​ความ​รัก​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​นี้ คือ​การ​สละ​ชีวิต​เพื่อ​มิตร​สหาย​ของ​ตน  ถ้า​พวก​ท่าน​ประ​พฤติ​ตาม​ที่​เรา​สั่ง ท่าน​ก็​จะ​เป็น​มิตร​สหาย​ของ​เรา
ยอห์น บทที่ 15 ข้อ 11-14

E-BOOK

 New!!  อ่านหนังสือในรูปแบบ e-book อ่านบน มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ได้แล้ววันนี้  หนังสือชีวิตที่เป็นไท 5,6 และ 7  หนังสือแบบอย่างแห่งรัก, แมรี่โจนส์, ปฐมกาล, วิตามินสมอง, พระเจ้าสอนหนู, ดูเหมือนแพ้ ที่แท้คือชนะ, มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา สั่งซื้อได้ผ่าน http://ddebook.com/store/ebook-publisher/286588   และซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น  DDeBook  บนระบบ App store, Android, Windows  ก่อนสั่งซื้อให้ทำการลงทะเบียนผ่านลิ้งนี้ http://ddebook.com/user/register

 
 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

คริสตสายสัมพันธ์

 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์