Get Adobe Flash player

พระคัมภีร์เพื่อพันธกิจ

 
     มิชชันนารี อจ. Samuel Von Stachelski ซื้อพระคัมภีร์เพื่อพันธกิจ เพื่อนำไปแจกเด็กๆ ในเครือมูลนิธิบ้านธารพระพร อ.แม่สวย จ. เชียงราย

 

รายงานความเคลื่อนไหว ปี 2017

     ปี 2017 สมาคมพระคริสตธรรมได้ช่วยเหลือในการแปลพระคัมภีร์จนเสร็จสิ้น 49 ภาษาซึ่งเป็นภาษาที่มีประชากรมากกว่า 580 ล้านคนใช้พูดกัน

     ทั้งยังเป็นพระคัมภีร์เล่มแรกสำหรับ 20 ภาษาซึ่งมีประชากรมากกว่า 14 ล้านคนใช้พูดกัน 7 ชุมชนได้มีพระคัมภีร์เต็มเล่มเล่มแรกที่เป็นภาษาของตนเอง 4 ชุมชนได้มีพันธสัญญาใหม่เล่มแรก และ 9 ชุมชนได้มีพระคัมภีร์คัดตอนหรือบางส่วนเล่มแรก

     รายงานของ Global Scripture Access ปี 2017 เน้นย้ำถึงความก้าวหน้าในการแปลพระคัมภีร์ทั่วโลกรายงานของปีนี้ยังกล่าวถึงผลกระทบอันน่าตื่นเต้นที่พระคัมภีร์ซึ่งถูกแปลเล่มใหม่ๆมีต่อชุมชน– จากพระคัมภีร์ที่ออกมาสองปีก่อนการแตกแยกจากสงครามในเซาท์ซูดานจนถึงพระกิตติคุณมาระโกฉบับดิจิตอลในภาษาฟินแลนด์ซึ่งได้รับความนิยมจากประชากรทุกวัย

แปลจาก: 2017 Global Scripture Access Report  โดยUnited Bible Societies(สหสมาคมพระคริสตธรรม)

เผยแพร่โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทยโทรศัพท์:09-3895-5257, 0-2279-8341 อีเมล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์:www.thaibible.or.th

 
 

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

     สมาคมพระคริสตธรรมไทยมีหน้าที่หลักในการแปล  ผลิต และจำหน่ายจ่ายแจกพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมาย ให้ครอบคลุมกว้างไกลที่สุด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจาก คริสตจักร หน่วยงาน และร้านหนังสือต่างๆ ในพันธกิจแห่งการกระจายพระวจนะร่วมกัน

 

ร่วมเป็นตัวแทนจำหน่าย ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ติดต่อ คุณดรุณี 09-4493-3133 หรือ 08-6886-5871 , Line ID : @thaibible.line

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเจ้าเป็นตัวแทนจำหน่าย

โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

การให้ส่วนลดพิเศษ แบ่งออกเป็น  2 กรณี

 

กรณีแรก  - ตัวแทนพิเศษ

สินค้าสมาคมพระคริสตธรรมไทย และสินค้าคณะบุคคล ทีบีเอส กิฟท์

ส่วนลด 25 %    เครดิต 30 วันสำหรับยอดซื้อตั้งแต่  10,000 บาทขึ้นไป (ไม่เกิน 50,000 บาท) ต่อการซื้อ 1 ครั้ง

ส่วนลด 10%    สำหรับสินค้าประเภทวรรณกรรมของสำนักพิมพ์อื่นๆ

 

กรณีที่สอง  -  ตัวแทนหลัก  (ชำระเป็นเงินสด)

สินค้าสมาคมพระคริสตธรรมไทย และสินค้าคณะบุคคล ทีบีเอส กิฟท์

ส่วนลด 30 %    สำหรับยอดซื้อตั้งแต่  5,000 บาทขึ้นไป ต่อการซื้อ 1 ครั้ง

ส่วนลด 10%    สำหรับสินค้าประเภทวรรณกรรมของสำนักพิมพ์อื่นๆ

 

หมายเหตุ : ยอดซื้อไม่นับรวมสินค้าราคาพิเศษตามแผนส่งเสริมการขาย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นคราวๆ ไป

ค่าจัดส่ง ต่างจังหวัด ตั้งแต่ 3,000 บาท (ยอดสุทธิ)  คิด 3

ส่งฟรี   ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้น และ “ตัวแทนหลัก”

สมาคมฯ ร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร

     ศจ. ดร. เสรี หล่อกัณภัย เดินทางไปร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ  สังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์  อุดรธานี  วันที 21 ธ.ค. 2017

 

 

 

มอบพระคัมภีร์และหนังสือวิชาการแก่โรงเรียนพระคริสตธรรมในประเทศไทย

สมาคมพระคริสตธรรมไทย
มอบพระคัมภีร์ฉบับภาษาฮีบรู กรีก ละติน
และหนังสือวิชาการแก่โรงเรียนพระคริสตธรรมในประเทศไทย

 

     เมื่อประมาณปลายปี 2016สมาคมพระคริสตธรรมเยอรมนี (German Bible Society) มีความประสงค์ที่สนับสนุนพระคัมภีร์และหนังสือวิชาการให้กับสถาบันพระคริสตธรรมในประเทศไทย โดยมอบหมายให้สมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society) เป็นผู้ประสานงานติดต่อโรงเรียนและสถาบันพระคริสตธรรมต่างๆ ในประเทศไทย

     ขอบพระคุณพระเจ้าที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มีโอกาสเป็นสื่อกลางในการประสานงาน การติดต่อโรงเรียนพระคริสตธรรม การออกสินค้าที่มาทางเรือ ตลอดจนการคัดและจัดเตรียม พร้อมทั้งส่งมอบหนังสือที่มีคุณค่าเหล่านี้ให้กับพระคริสตธรรมต่างๆ เช่น สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ สวนพลู พระคริสตธรรมกรุงเทพ พระคริสตธรรมเพ๊นเทคอสในประเทศไทย พระคริสตธรรมลูเธอร์ (LST) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิค (มวกเหล็ก) วิทยาลัยแสงธรรม พระคริสตธรรมพะเยา และวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ

     สมาคมพระคริสตธรรมไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระคัมภีร์ฉบับภาษาฮีบรู กรีก ละติน และหนังสือวิชาการต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน เพื่อตระเตรียมผู้รับใช้ของพระเจ้าต่อไป ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการอ่านหรือค้นคว้า สามารถติดต่อห้องสมุดของโรงเรียนพระคริสตธรรมได้เช่นกัน

     ขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวยพระพรการทำพันธกิจการเรียนการสอนของโรงเรียนและสถาบันพระคริสตธรรมในประเทศไทย เพื่อพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตของทุกคนที่ตระเตรียมตัวเองเพื่อเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และขอบคุณสมาคมพระคริสตธรรมเยอรมนีที่เป็นผู้สนับสนุนหนังสือทีทรงคุณค่าเหล่านี้ และให้สมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการทำพันธกิจของพระเจ้าร่วมกัน

 

ขอพระสิริมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
สมาคมพระคริสตธรรมไทย