Get Adobe Flash player

ลงทะเบียนประชุมสมัชชา

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

สุขภาพดี คัมภีร์บอก

"สุขภาพดี คัมภีร์บอก" โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

ศจ.ดร.สุรเชษฐ์ อินสม และ พญ.พรวิไล ตันตระรุ่งโรจน์
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พ.ค. 16 เวลา 7.00-16.30 น.
ณ คริสตจักรที่สอง สามย่าน บัตรอบรมราคา 400 บาท

** รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน
ไปตรวจเช็คและเรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพกันนะคะ!!

 

คริสตสายสัมพันธ์

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์