Get Adobe Flash player

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

งานสัมมนา SHiFT

งานสัมมนา SHiFT

      สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดงานสัมมนา SHiFT ความจริงสะท้านโลก โดยวิทยากรระดับโลก ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2016 เวลา 08.45-16.30 น. ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยวิทยากรคือ Dr.Todd M. Johnson ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยประชากรคริสตชนในโลก จาก Gordon-Conwell Theological Seminary โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 1,000 คน มาจากคริสตจักร หน่วยงานองค์กร และสถาบันพระคริสตธรรมต่างๆ สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและมาร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ขอขอบคุณผู้สนับสนุน อนุกรรมการ ทีมงาน และอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยดี และเป็นพระพรมากมายแก่คริสตชนไทย

ชมภาพงานสัมมนา  SHiFT

 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์