Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

งานสัมมนา SHiFT

งานสัมมนา SHiFT

      สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดงานสัมมนา SHiFT ความจริงสะท้านโลก โดยวิทยากรระดับโลก ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2016 เวลา 08.45-16.30 น. ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยวิทยากรคือ Dr.Todd M. Johnson ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยประชากรคริสตชนในโลก จาก Gordon-Conwell Theological Seminary โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 1,000 คน มาจากคริสตจักร หน่วยงานองค์กร และสถาบันพระคริสตธรรมต่างๆ สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและมาร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ขอขอบคุณผู้สนับสนุน อนุกรรมการ ทีมงาน และอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยดี และเป็นพระพรมากมายแก่คริสตชนไทย

ชมภาพงานสัมมนา  SHiFT

 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์