Get Adobe Flash player

รักแท้ภาษามือ

 เรา​บอก​สิ่ง​เหล่า​นี้​กับ​พวก​ท่าน​แล้ว เพื่อ​ให้​ความ​ยินดี​ของ​เรา​อยู่​ใน​ท่าน และ​ให้​ความ​ยินดี​ของ​ท่าน​เต็ม​เปี่ยม
 “บัญ​ญัติ​ของ​เรา​คือ​ให้​พวก​ท่าน​รัก​กัน​และ​กัน เหมือน​อย่าง​ที่​เรา​รัก​ท่าน ไม่​มี​ใคร​มี​ความ​รัก​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​นี้ คือ​การ​สละ​ชีวิต​เพื่อ​มิตร​สหาย​ของ​ตน  ถ้า​พวก​ท่าน​ประ​พฤติ​ตาม​ที่​เรา​สั่ง ท่าน​ก็​จะ​เป็น​มิตร​สหาย​ของ​เรา
ยอห์น บทที่ 15 ข้อ 11-14