Get Adobe Flash player

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 

พระคัมภีร์ไทยฉบับ 1971 ในโปรแกรม BibleWorks8

ขอบคุณพระเจ้าที่เวลานี้พระคัมภี ร์ไทยฉบับ 1971 ได้ถูกบรรจุไว้ใน BibleWorks8 แล้ว คนที่มีโปรแกรมนี้แล้ว ก็สามารถ Update ได้โดยเลือก T71 หากท่านยังไม่มีโปรแกรมนี้ก็สามารถซื้อ ทางอินเตอร์เน็ตได้โดยไปที่ www.bibleworks.com

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

คริสตสายสัมพันธ์

 

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์